Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 832

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa
8. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 49., 190. nr.; 2013, 163. nr.; 2015, 74., 172. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrē šādus kuģošanas līdzekļus:

2.1. ūdensmotociklus (kuģošanas līdzeklis ar motoru, kas paredzēts braukšanai, vadītājam vai vadītājam un vienam vai vairākiem pasažieriem sēžot vai stāvot uz tā);

2.2. motorlaivas (ūdenssportam un izklaidei paredzēts atklāta tipa kuģošanas līdzeklis bez klāja un atsevišķām, no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot iekšdedzes dzinēju vai elektromotoru (turpmāk - motors), kura jauda ir lielāka par 3,7 kW, un tā garums ir lielāks par 2,5 metriem);

2.3. kuterus (ūdenssportam un izklaidei paredzēts kuģošanas līdzeklis ar klāju un atsevišķām, no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot motoru, un tā garums ir lielāks par 2,5 metriem);

2.4. airu laivas (atklāta tipa kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot airi (airus) vai motoru, kura jauda nepārsniedz 3,7 kW);

2.5. specializētos kuģošanas līdzekļus (kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts noteiktu darbu veikšanai uz ūdens un pēc konstrukcijas neatbilst laivas, kutera vai ūdensmotocikla aprakstam. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot motoru).";

1.2. izteikt 5. punkta ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklim izmantojamā uzkarināmā motora jauda ir lielāka par 36,8 kW, tā izmantošanas tiesības persona apliecina ar attiecīgu Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu reģistrācijas apliecību vai izziņu par mazizmēra kuģošanas līdzekļa motora piederību.";

1.3. svītrot 20.12.5. apakšpunktu;

1.4. svītrot 28.1 punkta desmito teikumu;

1.5. izteikt 36.3 punktu šādā redakcijā:

"36.3 Ja personīgai lietošanai būvētu mazizmēra kuģošanas līdzekli vēlas piedāvāt Eiropas Savienības tirgū pirms noteiktā piecu gada termiņa beigām, tad saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū ir jāveic tā atbilstības novērtēšanas procedūra.";

1.6. papildināt VI nodaļu ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Šo noteikumu 36.2.1. un 37.2. apakšpunktā minēto mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu oficiālais pārstāvis Latvijā sagatavo un izdrukā no reģistra. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta īpašnieks vai tā pārstāvis un mazizmēra kuģošanas līdzekļa oficiālā pārstāvja Latvijā pārstāvis. Noformējot mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu, reģistrā izdara atzīmi par mazizmēra kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam.";

1.7. papildināt 41. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atsavinātāja klātbūtne nav nepieciešama, ja atsavinātājs reģistrā ir izdarījis atzīmi par ieguvēja tiesībām reģistrēt īpašnieka maiņu.";

1.8. papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Ar nodošanu iegūta mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu reģistrē šādā kārtībā:

42.1 1. mazizmēra kuģošanas līdzekļa ieguvējs izdara elektronisku atzīmi transportlīdzekļu reģistrā par mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanu, savukārt reģistrētais mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieks (atsavinātājs) elektroniski reģistrā paziņo par mazizmēra kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam;

42.1 2. lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekli ieguvēja īpašumā, iesniedz šādus dokumentus:

42.1 2.1. iesniegumu;

42.1 2.2. reģistrācijas apliecību;

42.1 3. ja sakarā ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos mazizmēra kuģošanas līdzekli, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu, ar nodošanu ieguvusi apdrošināšanas sabiedrība, tā reģistrā izdara atzīmi par īpašuma tiesību tālāku nodošanu, ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis atsavināts citai personai, nereģistrējot to apdrošināšanas sabiedrības īpašumā;

42.1 4. ja tiek realizēts ieķīlāts un neizpirkts mazizmēra kuģošanas līdzeklis, pamatojoties uz Komercķīlas reģistra elektronisku paziņojumu par komercķīlas tiesības izlietošanu, komercķīlas ņēmējs attiecīgo mazizmēra kuģošanas līdzekli atsavina tālāk citai personai, izdarot reģistrā atzīmi par īpašuma tiesību nodošanu šim ieguvējam.";

1.9. izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā minētas personas apliecinātu līgumu, iesniedz:

43.1. iesniegumu;

43.2. reģistrācijas apliecību;

43.3. izrakstu no notariālo aktu grāmatas vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītas personas apliecinātu līgumu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz mazizmēra kuģošanas līdzekli;

43.4. ja līguma oriģinālu iesniegt nav iespējams, - zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītas personas apliecinātu līguma kopiju.";

1.10. svītrot 44. punktu;

1.11. izteikt 57.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.3. Latvijas Jūras administrācijas izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu, ja mazizmēra kuģošanas līdzekļa tipu maina uz motorlaivu vai kuteri, kura garums pārsniedz piecus metrus.";

1.12. izteikt 60.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.4. veicot Latvijā nereģistrēta uzkarināmā motora reģistrāciju, papildus iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka uzkarināmam motoram ir veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un tas ir marķēts ar CE marķējumu, izņemot šo noteikumu 4.1 1. un 4.1 7. apakšpunktā minētajos gadījumos.";

1.13. papildināt noteikumus ar 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Šo noteikumu 60.2.2. apakšpunktā minēto motora pieņemšanas un nodošanas aktu oficiālais pārstāvis Latvijā sagatavo un izdrukā no reģistra. Motora pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta īpašnieks vai tā pārstāvis un motora oficiālā pārstāvja Latvijā pārstāvis. Noformējot motora pieņemšanas un nodošanas aktu, reģistrā izdara atzīmi par motora nodošanu īpašumā ieguvējam.";

1.14. papildināt 62. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atsavinātāja klātbūtne nav nepieciešama, ja atsavinātājs reģistrā ir izdarījis atzīmi par ieguvēja tiesībām reģistrēt īpašnieka maiņu.";

1.15. izteikt 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Uzkarināmo motoru izslēdz no reģistra, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, kurā norādīts izslēgšanas iemesls. Iesniegumu iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai elektroniski, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētos un nodrošinātos e-pakalpojumus. Uzkarināmo motoru no reģistra izslēdz šādos gadījumos:

62.1 1. ja uzkarināmais motors ir gājis bojā, iznīcināts vai kļuvis lietošanai nederīgs;

62.1 2. ja uzkarināmais motors ir izvests no Latvijas;

62.1 3. ja uzkarināmais motors ir atsavināts citai personai, kura to nav reģistrējusi noteiktajā kārtībā.";

1.16. papildināt X nodaļu ar 62.2 punktu šādā redakcijā:

"62.2 No reģistra izslēgtu uzkarināmo motoru atjauno uzskaitē, uzrādot motoru agregātu numuru salīdzināšanai. Agregātu numuru salīdzināšana nav nepieciešama, ja tiek atjaunots uzskaitē uzkarināmais motors, kurš izslēgts no reģistra šo noteikumu 62.1 3. apakšpunktā minētajā gadījumā, un reģistrācijai tiek iesniegts Latvijā sastādīts īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai īpašnieku maiņas reģistrācija tiek veikta, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu.";

1.17. izteikt 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa noņemšana no uzskaites ir mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācija, kuru veic, lai mazizmēra kuģošanas līdzekli varētu atsavināt, izvest no valsts pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī vai norakstīt. Noņemot mazizmēra kuģošanas līdzekli no uzskaites, par to izdara atzīmi transportlīdzekļu reģistrā.";

1.18. izteikt 68. punktu šādā redakcijā:

"68. Mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā šādā kārtībā:

68.1. lai noņemtu no uzskaites mazizmēra kuģošanas līdzekli, iesniedz iesniegumu. Iesniegumu iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai elektroniski, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētos un nodrošinātos e-pakalpojumus;

68.2. reģistrā izdara atzīmi par noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un atļauju piedalīties satiksmē 30 dienas pēc noņemšanas no uzskaites. Minēto termiņu var pagarināt par 30 dienām vienu reizi, izdarot attiecīgu atzīmi transportlīdzekļu reģistrā. Mazizmēra kuģošanas līdzekli atļauts atsavināt arī pēc reģistrā norādītā termiņa beigām, bet, lai to izmantotu ūdens satiksmē, mazizmēra kuģošanas līdzeklis atkārtoti jāreģistrē uzskaitē;

68.3. lai izvestu no Latvijas mazizmēra kuģošanas līdzekli, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, veic šo noteikumu 71. punktā minētās darbības.";

1.19. svītrot 69. un 70. punktu;

1.20. izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Ja mazizmēra kuģošanas līdzekli izved no Latvijas pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites šādā kārtībā:

71.1. lai noņemtu mazizmēra kuģošanas līdzekli izvešanai uz ārpuskopienas valsti, iesniedz:

71.1.1. iesniegumu;

71.1.2. reģistrācijas apliecību. Atvērtai reģistrācijas apliecībai nogriež apakšējos stūrus un sadaļā "Atzīme par mazizmēra kuģošanas līdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites izvešanai no LR". Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, mazizmēra kuģošanas līdzeklim atjauno reģistrācijas apliecību šo noteikumu 63. punktā minētajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā, kuru nevar uzrādīt, norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

71.1.3. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

71.2. lai noņemtu mazizmēra kuģošanas līdzekli izvešanai uz Eiropas Savienības dalībvalsti, iesniedz:

71.2.1. iesniegumu;

71.2.2. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks.";

1.21. svītrot 72. punktu;

1.22. izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Ja mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, reģistrā izdara atzīmi par noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un atļauju piedalīties satiksmē 30 dienas pēc noņemšanas no uzskaites."

2. Šo noteikumu 1.6. un 1.13. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. maijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

23.12.2016