Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2017. - 31.12.2022. / Pamata
Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt izvēlnē virs tiesību akta teksta.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 820

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 14. §)
Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas
nodokļa likuma
8. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu (pielikums) un tās aizpildīšanas kārtību.

2. Elektroenerģijas daudzumu elektroenerģijas nodokļa deklarācijā norāda megavatstundās ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumus Nr. 128 "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 32. nr.; 2008, 167. nr.; 2013, 198. nr.).

4. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 820
Elektroenerģijas nodokļa deklarācija
1. Taksācijas periods
gads0120
mēnesis02123456789101112

 
2. Ziņas par elektroenerģijas nodokļa maksātāju
statuss03  Elektroenerģijas tirgus likuma 32. panta pirmajā daļā minētā persona, kas piegādā elektroenerģiju galalietotājam Autonomais ražotājs
nosaukums04
juridiskā adrese05
               
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods06             

3. Nodokļa aprēķins

Elektroenerģijas nodokļa likuma 5. pantā noteiktā elektroenerģijas nodokļa likme par megavatstundu (euro)07 
Elektroenerģijas nodokļa likuma 6. panta piektajā daļā noteiktā elektroenerģijas nodokļa likme elektroenerģijai, ko piegādā personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, par megavatstundu (euro)08 
Kopējā galalietotājiem piegādātā elektroenerģija, ieskaitot elektroenerģijas daudzumu, kas piegādāts pašu patēriņam (megavatstundās)
(10. r. + 11. r. + 12. r.),
t. sk.:
09 
- elektroenerģijas daudzums, kas piegādāts pašu patēriņam (megavatstundās)10 
- elektroenerģijas daudzums, kas piegādāts personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai (megavatstundās)11 
- pārējais galalietotājiem piegādātais elektroenerģijas daudzums (megavatstundās)12 
Elektroenerģija, kas atbrīvota no elektroenerģijas nodokļa saskaņā ar Elektroenerģijas nodokļa likuma 6. panta otro un trešo daļu (megavatstundās)
(14. r. + 15. r. + 16. r. +17. r.)
, t. sk.:
13 
- elektroenerģija, kas izmantota preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, t. sk. dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos (megavatstundās)14 
- elektroenerģija, kas izmantota mājsaimniecību lietotājiem (megavatstundās)15 
- elektroenerģija, kas izmantota citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām (megavatstundās)16 
- elektroenerģija, kas tiešā veidā izlietota elektroenerģijas sadalei un pārvadei (megavatstundās)17 
Galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas daudzums, no kura atskaitīta elektroenerģija, kas atbrīvota no elektroenerģijas nodokļa saskaņā ar Elektroenerģijas nodokļa likuma 6. panta otro un trešo daļu (megavatstundās)
(09. r. – 13. r.)
18 
Ar elektroenerģijas nodokli apliekamā elektroenerģija (megavatstundās)
(20. r. + 21. r.)
, t.sk.:
19 
- ar elektroenerģijas nodokli apliekamais elektroenerģijas daudzums, kas piegādāts personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai (megavatstundās)
(11. r.)
20 
- pārējais ar elektroenerģijas nodokli apliekamais galalietotājiem piegādātais elektroenerģijas daudzums, ieskaitot elektroenerģijas daudzumu, kas piegādāts pašu patēriņam (megavatstundās)
(10. r. + 12. r. - 13. r.)
21 
   
Budžetā iemaksājamā elektroenerģijas nodokļa summa (euro)
(23. r. + 24. r.), t. sk.:
22 
- par elektroenerģiju, kas piegādāta personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai (euro)
(11. r. x 08. r.)
23 
- par pārējo elektroenerģiju, kas piegādāta galalietotājiem, ieskaitot pašu patēriņu (euro)
(21. r. x 07. r.)
24 
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
01.01.2017