Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 817

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 11. §)
Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2017. gadā par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu
2017. gadam
" 4. panta 2. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2017. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros (turpmāk – sociālās aprūpes iestādes) – līdz 1998. gada 1. janvārim.

2. Valsts budžeta dotāciju pašvaldībām nosaka, pamatojoties uz pašvaldību datiem par personu skaitu, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim. Pašvaldībām, kuras minētos datus nav iesniegušas Finanšu ministrijā, valsts budžeta dotāciju nosaka, pamatojoties uz Labklājības ministrijas datiem par personu skaitu, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim.

3. Pašvaldības informē Valsts kasi par sociālās aprūpes iestādē līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu skaita samazināšanos. Valsts kase pēc minētās informācijas saņemšanas pārtrauc dotācijas pārskaitīšanu pašvaldībai par to personu, kura neatrodas sociālās aprūpes iestādē.

4. Finansējumu par bērniem, kuri ievietoti bērnunamos līdz 1998. gada 1. janvārim, pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

5. Finansējumu par personām, kuras ievietotas veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim, pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

6. Valsts kase reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša septītajam datumam nodrošina finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgo pašvaldību kontiem Valsts kasē 1/12 daļas apmērā no šo noteikumu 1. un 2. pielikumā norādītā finansējuma kopsummas.

7. Pašvaldība līdz 2017. gada 6. janvārim atver kontu valsts budžeta dotācijas saņemšanai vai norāda esošo kontu Valsts kasē.

8. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 817
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2017. gadā par bērniem, kuri ievietoti bērnunamos līdz 1998. gada 1. janvārim

Nr.

p. k.

Republikas pilsēta, novads

Līdz 1998. gada 1. janvārim bērnunamos ievietoto bērnu skaits

Dotācijas apmērs (euro)

1.

Ērgļu novads

1

8 540

2.

Kokneses novads

1

8 540

3.

Ventspils novads

4

34 160
 

Kopā

6

51 240
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 817
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2017. gadā par personām, kuras ievietotas veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim

Nr.

p. k.

Republikas pilsēta, novads

Līdz 1998. gada 1. janvārim veco ļaužu pansionātos un centros ievietoto personu skaits

Dotācijas apmērs (euro)

1.

Daugavpils

5

21 350

2.

Jūrmala

7

29 890

3.

Rēzekne

8

34 160

4.

Rīga

20

85 400

5.

Valmiera

3

12 810

6.

Ventspils

6

25 620

7.

Aglonas novads

2

8 540

8.

Aizputes novads

7

29 890

9.

Alojas novads

1

4 270

10.

Alūksnes novads

2

8 540

11.

Balvu novads

6

25 620

12.

Bauskas novads

4

17 080

13.

Brocēnu novads

2

8 540

14.

Cēsu novads

5

21 350

15.

Cesvaines novads

1

4 270

16.

Daugavpils novads

2

8 540

17.

Engures novads

13

55 510

18.

Inčukalna novads

2

8 540

19.

Ilūkstes novads

1

4 270

20.

Krāslavas novads

1

4 270

21.

Krustpils novads

14

59 780

22.

Kuldīgas novads

1

4 270

23.

Limbažu novads

1

4 270

24.

Ludzas novads

2

8 540

25.

Madonas novads

3

12 810

26.

Ogres novads

3

12 810

27.

Olaines novads

1

4 270

28.

Ozolnieku novads

10

42 700

29.

Pāvilostas novads

1

4 270

30.

Rēzeknes novads

3

12 810

31.

Rugāju novads

1

4 270

32.

Salacgrīvas novads

1

4 270

33.

Saldus novads

4

17 080

34.

Skrīveru novads

2

8 540

35.

Skrundas novads

4

17 080

36.

Strenču novads

3

12 810

37.

Talsu novads

12

51 240

38.

Tērvetes novads

4

17 080

39.

Vecumnieku novads

3

12 810
 

Kopā

171

730 170
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
01.01.2017