Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 791

Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.; 2016, 46. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 15. punktu.

2. Izteikt 17.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. biedrībai, kurā vismaz vienai trešdaļai tās biedru ir spēkā esoša Zemkopības ministrijas izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, ir 80 procenti no attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar piekrastes zveju, saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. un 4. apakšpunktu."

3. Izteikt 21.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.4. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētajām būvēm, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;".

4. Papildināt 3. pielikuma B.4. nodaļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11.

To zivsaimniecības komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju skaits, kuri gūst labumu no īstenotā projekta

skaits

 

"

5. Izteikt 3. pielikuma C.1. nodaļas 11., 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"11.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts2

kopija, uzrādot oriģinālu1

       

12.

Paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu - izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem2

kopija, uzrādot oriģinālu1

       

13.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti2

oriģināls

       

14.

Būvmateriālu iegādei - būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti2

kopija, uzrādot oriģinālu1

     

"

6. Svītrot 3. pielikuma C.1. nodaļas 4. piezīmē vārdus "(izņēmums ir būvmateriālu iegāde)".

7. Izteikt 4. pielikuma I nodaļu šādā redakcijā:

"I. Labuma guvēju skaits no īstenotā projekta

Nr.
p.k.

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Gadā pēc projekta īstenošanas

Vērtība

1.

Zvejnieki

skaits

_________. gads

 

2.

Citi ostas lietotāji vai citi darba ņēmēji

skaits

_________. gads

 

3.

Zivsaimniecības komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji

skaits

_________. gads

"

8. Papildināt 4. pielikumu ar III nodaļu šādā redakcijā:

"III. Peļņa, kas iegūta no atbalstītā projekta tā īstenošanas vai uzraudzības laikā

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Projekta īstenošanas gads vai gads pēc projekta īstenošanas

Vērtība

Projekta īstenošanas laikā gūtā peļņa

euro

_________. gads

 
Projekta uzraudzības laikā gūtā peļņa

euro

_________. gads

"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

16.12.2016