Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 206.nr.; 2011, 88.nr.; 2013, 232.nr.; 2014, 17., 60.nr.; 2015, 222., 251.nr.; 2016, 108.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt II nodaļu ar 13.3 pantu šādā redakcijā:

"13.3 pants. Valsts ieņēmumu dienesta tiesības

Valsts ieņēmumu dienestam likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajos gadījumos ir tiesības pieņemt lēmumu par:

1) domēna vārda atslēgšanu;

2) lieguma uzlikšanu domēna vārda lietošanas tiesību nodošanai."

2. Papildināt 19.panta pirmo daļu ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"221) pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījumu, augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra turētājs likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā nodrošina domēna vārda atslēgšanu vai lieguma uzlikšanu domēna vārda lietošanas tiesību nodošanai;".

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

01.01.2017