Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Izdarīt Elektroenerģijas tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 12.nr.; 2008, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 117.nr.; 2013, 211., 232.nr.; 2014, 60., 189., 257.nr.; 2015, 118., 190., 248.nr.; 2016, 110.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 28.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā veiktos maksājumus. Izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji, un tās tiek sadalītas pa sprieguma un patēriņa līmeņa grupām proporcionāli ieņēmumu fiksētajai daļai no sistēmas pakalpojumiem, kompensējot publiskajam tirgotājam iepirkuma izdevumus. Izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators. Kompensējamo izmaksu un attiecīgo publiskā tirgotāja ieņēmumu starpību pārskata gadā publiskais tirgotājs atzīst aktīvos vai saistībās. Galalietotāji, kas pieslēgti sadales sistēmām, kurām ir mazāk par simt tūkstošiem lietotāju, sedz publiskā tirgotāja izmaksas par uzstādīto elektrisko jaudu, piemērojot tās sadales sistēmas operatora attiecīgai sprieguma pakāpei un tai lietotāju grupai noteiktos maksājumus, kurai ir pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju."

2. Izteikt 33.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma maksas kompensēšanas nosacījumus, kā arī finansēšanas apjomu un kārtību nosaka Ministru kabinets."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 67., 68. un 69.punktu šādā redakcijā:

"67. Regulators līdz 2017.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 28.1 panta ceturtajā daļā minēto metodiku. Līdz attiecīgā normatīvā akta spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 30.septembrim piemērojama ar regulatora padomes 2014.gada 26.februāra lēmumu Nr.1/5 apstiprinātā Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika.

68. Publiskais tirgotājs iesniedz šā likuma 28.panta piektajā daļā, 28.1 panta ceturtajā daļā, 30.panta trešajā daļā, 30.2 panta trešajā daļā un šo pārejas noteikumu 53.punktā noteikto izmaksu attiecināšanu pārrēķinu līdz 2017.gada 20.oktobrim. Apstiprinātais pārrēķins stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

69. Līdz 2017.gada 31.decembrim spēku saglabā regulatora lēmumi, kuri pieņemti, pamatojoties uz obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodiku, kas bija spēkā līdz 2017.gada 30.septembrim."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

01.09.2017