Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2009, 2., 6., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 206.nr.; 2011, 99., 202.nr.; 2012, 192.nr.; 2013, 194.nr.; 2015, 127., 248.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta otro daļu pēc vārda "finansēšanai" ar vārdiem "un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītajām administrēšanas izmaksām".

2. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā" ar vārdiem un skaitļiem "ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja par bezdarbnieku pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vai ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus un ja tās ir veiktas vai bija jāveic arī par periodu pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ņem vērā iemaksas bezdarba gadījumam par pēdējo 16 mēnešu periodu pirms pabalsta pieprasīšanas dienas, ja ir ievēroti pārējie šā panta pirmajā daļā minētie bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas nosacījumi.";

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vai ir veiktas, vai bija jāveic mazāk nekā deviņus mēnešus" ar vārdiem un skaitļiem "pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vai ir veiktas, vai bija jāveic mazāk nekā 12 mēnešus".

3.  8.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumus un kārtību.";

izslēgt piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu.

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"18. Personai, kura bezdarbnieka statusu ieguvusi līdz 2016.gada 31.decembrim, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu nosaka saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas bija spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.

19. Grozījumi šā likuma 8.pantā par trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un piektās, sestās, septītās, astotās un devītās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

20. Ministru kabinets līdz 2019.gada 31.decembrim izdod šā likuma 8.panta trešajā daļā minētos noteikumus par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumiem un kārtību."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

01.01.2017