Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Jaunatnes likumā

Izdarīt Jaunatnes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.; 2009, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 166.nr.; 2015, 251.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izglītības un zinātnes ministrs apstiprina ikgadējo jaunatnes politikas valsts programmu, kurā noteiktas ikgadējās jaunatnes politikas prioritātes atbilstoši jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem."

2. 12.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "ikgadējās jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros";

izteikt ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(4) Jaunatnes organizācijai ir tiesības saņemt valsts budžeta finansējumu arī organizācijas darbības atbalstam, tajā skaitā pārstāvībai starptautiskās organizācijās, ja tā atbilst visiem šiem kritērijiem:

1) organizācija ir ierakstīta jaunatnes organizāciju sarakstā saskaņā ar šā likuma 6.pantā noteikto;

2) organizācija īsteno neformālās izglītības programmas jauniešiem;

3) organizācija ir pilntiesīgs biedrs starptautiskā radniecīgas darbības jomas sadarbības tīklā;

4) organizācijā ir apvienojušies ne mazāk kā 300 biedru vai apvienojušās jaunatnes organizācijas, kuru kopējais biedru skaits nav mazāks par 300;

5) organizācija veic darbu ar jaunatni vismaz trijos plānošanas reģionos;

6) organizācija īsteno savu darbību atbilstoši ikgadējām jaunatnes politikas prioritātēm;

7) organizācijas darbības ilgums, veicot darbu ar jaunatni, nav mazāks par trim gadiem;

8) organizācija ik gadu organizē vismaz vienu nacionāla mēroga konferenci saviem biedriem un citiem interesentiem par aktuāliem jaunatnes politikas jautājumiem;

9) informācija par organizācijas darbību ir pieejama publiski tīmekļa vietnē.

(41) Jaunatnes organizāciju darbības atbalstam organizējams atsevišķs atklāts projektu konkurss reizi divos gados, kura ietvaros jaunatnes organizācijas piesakās darbības atbalsta finansējumam divu gadu periodam. Pēc tam, kad pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai, tiek noslēgta vienošanās, kas nosaka projekta un tā posmu darbu saturu, izpildes termiņus, kā arī pušu tiesības un sasniedzamos rezultātus. Līgumu par projekta posmu izpildi slēdz ar projekta iesniedzēju par katru gadu. Līgumā nosaka posmu darbu saturu, izpildes termiņus, posmu izpildes izmaksas un sasniedzamos rezultātus."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

01.01.2017