Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Muitas likumā

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 119.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 6.panta 10.punktu.

2. Izteikt 14.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) kārtību, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā muitas amatpersona vai Valsts robežsardzes amatpersona kontrolē atsevišķas akcīzes preces, kuras fiziskā persona pārvieto personīgajā bagāžā, kas par tādu uzskatāma Padomes 2009.gada 16.novembra regulas (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem 41.panta izpratnē, un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai."

3. Izslēgt 21.panta pirmajā daļā vārdus "un tās iznomāšana nav pretrunā ar Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumiem muitas politikas īstenošanā".

4. Pārejas noteikumos:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta tiesību aktu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.decembrim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi:

1) Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.669 "Kārtība, kādā muitas iestādes nodrošina Kimberlijas procesa sertifikācijas sistēmas prasību izpildi";

2) Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.774 "Noteikumi par muitas iestāžu pakalpojumu valsts nodevu";

3) Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumi Nr.957 "Kārtība, kādā budžeta iestāžu un sabiedriskā labuma organizāciju ievestās preces tiek atbrīvotas no ievedmuitas nodokļa";

4) Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumi Nr.98 "Muitas procedūras - izvešana - piemērošanas kārtība lauksaimniecības produktiem, kuri pretendē uz eksporta kompensācijām";

5) Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.239 "Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtība";

6) Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumi Nr.359 "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā svaigu banānu svērēja statusu un izsniedz atļauju svaigu banānu svēršanai";

7) Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumi Nr.556 "Noteikumi par preču pārkraušanas, pārvietošanas un uzglabāšanas procesā pieļaujamām zuduma normām";

8) Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.810 "Kārtība, kādā iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu";

9) Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.249 "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē";

10) Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.333 "Noteikumi par vienotu Eiropas Savienības komersanta reģistrācijas un identifikācijas numuru";

11) Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumi Nr.876 "Noteikumi par Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanu un administrēšanu";

12) Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1154 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta komercdarbībai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem";

13) Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumi Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību";

14) Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumi Nr.1108 "Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas normatīvajos aktos noteiktās deklarācijas";

15) Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1411 "Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm muitas deklarācijā";

16) Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi Nr.104 "Kārtība, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm piemēro dabisko zudumu apmērus";

17) Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumi Nr.602 "Preču atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtība".";

papildināt pārejas noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Līdz attiecīgo Ministru kabineta tiesību aktu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 1.augustam ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi:

1) Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.775 "Noteikumi par muitas nodrošinājumu";

2) Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1004 "Noteikumi par transportlīdzekļa apturēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā muitas kontroles veikšanai un kārtību, kādā transportlīdzekli nogādā Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādē, ja konstatētas muitas noteikumu pārkāpumu pazīmes Latvijas Republikas muitas teritorijā";

3) Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumi Nr.60 "Preču uzskaites kārtība brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā";

4) Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.346 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta depozītu kontā avansā iemaksātā muitas nodokļa administrēšanu";

5) Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumi Nr.431 "Dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība";

6) Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.506 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un atļauju vienkāršotās tranzīta procedūras piemērošanai, veicot pārvadājumus jūras satiksmē";

7) Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.507 "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi";

8) Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1048 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu";

9) Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai";

10) Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumi Nr.1 "Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas personīgajā bagāžā pārvietojamās akcīzes preces";

11) Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par muitošanas režīma - preču iznīcināšana - piemērošanu";

12) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.601 "Pagaidu uzglabāšanas noteikumi";

13) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.603 "Muitas procedūras - tranzīts - piemērošanas kārtība";

14) Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumi Nr.57 "Muitas noliktavu darbības noteikumi";

15) Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.396 "Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai"."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

01.01.2017