Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Būvniecības likumā

Izdarīt Būvniecības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 146.nr.; 2014, 21., 84., 140.nr.; 2015, 122., 251.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.panta pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) nosaka publisko būvdarbu līgumā un publisko pakalpojumu līgumā par projektēšanu, projekta ekspertīzi un būvuzraudzības veikšanu obligāti ietveramos nosacījumus un to saturu."

2. Izslēgt 6.panta pirmās daļas 4.punktu.

3. Papildināt 6.1 panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) nodrošina būvniecības pārraudzībai un kontrolei nepieciešamās būvniecības informācijas sistēmas darbību."

4. 24.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu veic birojs.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja persona, aizpildot speciālas tiešsaistes formas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv, elektroniski iesniedz būvniecības ieceres dokumentus, būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nodrošina lēmumu pieņemšanu un atzīmju izdarīšanu, kā arī ieceres īstenošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas saskaņošanu būvniecības informācijas sistēmā. Iesniedzot elektroniski būvniecības ieceres dokumentus, persona būvniecības informācijas sistēmā saņem valsts un pašvaldību institūciju un ārējo inženiertīklu īpašnieku vai tiesisko valdītāju tehniskos vai īpašos noteikumus, kā arī saskaņo būvprojekta risinājumus un tā izmaiņas."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13. Ministru kabinets šā likuma 5.panta pirmās daļas 14.punktā minētos noteikumus izdod līdz 2018.gada 1.janvārim.

14. Šā likuma 24.panta ceturtā daļa piemērojama ar dienu, kad būvniecības informācijas sistēma nodrošina būvniecības dokumentu elektronisku apriti un saskaņošanu, bet ne agrāk kā 2018.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

01.01.2017