Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Augstskolu likumā

Izdarīt Augstskolu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 2001, 1.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 8.nr.; 2007, 6., 11.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 2., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 38., 206.nr.; 2011, 117., 202.nr.; 2012, 190.nr.; 2013, 40., 92., 188.nr.; 2014, 214., 257.nr.; 2016, 108., 125.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 46.1 pantu šādā redakcijā:

"46.1 pants. Studējošo un absolventu reģistrs

(1) Studējošo un absolventu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Studējošo un absolventu reģistrā ieraksta ziņas par studiju programmās studējošajiem un personām, kuras ieguvušas doktora zinātnisko grādu. Reģistrā iekļauj arī nepersonificētus statistikas datus par absolventu nodarbinātību un ienākumiem.

(2) Datus studējošo un absolventu reģistram par studējošajiem un personām, kuras ieguvušas doktora zinātnisko grādu, sniedz augstskolas un koledžas. Augstskolas rektors vai koledžas direktors ir atbildīgs par studējošo un absolventu reģistram sniegto datu precizitāti un atbilstību īstenībai.

(3) Nepersonificētus statistikas datus par absolventu nodarbinātību un ienākumiem studējošo un absolventu reģistram sniedz Valsts ieņēmumu dienests. Nepersonificētus statistikas datus par absolventiem, kuriem piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss, studējošo un absolventu reģistram sniedz Nodarbinātības valsts aģentūra.

(4) Studējošo un absolventu reģistram iesniedzamās informācijas apjomu un informācijas iesniegšanas kārtību, kā arī publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

2. Izslēgt 75.panta otrās daļas 8.punktu.

3. Papildināt 78.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Valsts dibināto augstskolu un koledžu datu sniegšanu studējošo un absolventu reģistram saskaņā ar šā likuma 46.1 panta otro daļu finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.janvārim izdara grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība", nosakot studējošo un absolventu reģistrā iesniedzamās informācijas apjomu un informācijas iesniegšanas kārtību, kā arī publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību, un grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem", nosakot kārtību, kādā tiek finansēta valsts dibināto augstskolu un koledžu datu sniegšana studējošo un absolventu reģistram."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

01.01.2017