Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā

Izdarīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 14.nr.; 2008, 12., 16.nr.; 2009, 2., 3., 9., 10., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 47., 205.nr.; 2011, 148.nr.; 2012, 189.nr.; 2014, 57.nr.; 2015, 118.nr.) šādus grozījumus:

1. 12.pantā:

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Iestādes vadītājs valsts un dienesta interesēs, saskaņojot ar attiecīgo nozares ministru, uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem amatpersonu var iecelt darbinieka vai valsts civildienesta ierēdņa amatā. Šajā laikā amatpersonai piemēro dienesta tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu normas, ņemot vērā iepriekšējo amatu, un mēnešalgu nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.";

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "kā arī 1.1 daļā" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī 1.1 un 1.2 daļā";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

(71) Amatpersonai, kura ir iecelta darbinieka vai valsts civildienesta ierēdņa amatā saskaņā ar šā panta 1.2 daļu, saglabā tiesības atgriezties iepriekšējā vai līdzvērtīgā amatā."

2. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Amatpersonas darbību un tās rezultātus novērtē amatpersonas tiešais vadītājs. Ja amatpersona nepiekrīt tiešā vadītāja dotajam novērtējumam, amatpersonas darbību un tās rezultātus novērtē Iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas izveidota novērtēšanas komisija.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "vērtēšanas komisija" ar vārdiem "novērtēšanas komisija";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Kārtību, kādā novērtē amatpersonas darbību un tās rezultātus, nosaka Ministru kabinets.";

papildināt sesto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) amatpersonai piešķiramās naudas balvas un cita veida papildu atlīdzības apmēra noteikšanu."

3. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Dienesta pienākumu izpildes laika organizācijas vispārīgie noteikumi

(1) Dienesta pienākumu izpildes laiks šā likuma izpratnē ir laikposms, kura ietvaros amatpersona pilda dienesta pienākumus vai atrodas Iestādes rīcībā tās noteiktajā dienesta pienākumu izpildes vietā.

(2) Amatpersonu dienesta pienākumu izpildes laiku organizē Iestādes vadītājs.

(3) Dienesta pienākumu izpildes laika sākumu un beigas nosaka dienesta pienākumu izpildes noteikumos vai ar Iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu (pavēli).

(4) Ņemot vērā dienesta pienākumu raksturu, Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona nosaka konkrētu dienesta pienākumu izpildes laika organizācijas veidu attiecīgajā struktūrvienībā vai atsevišķām amatpersonām."

4. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Pārtraukumi dienesta pienākumu izpildes laikā

(1) Pārtraukums šā likuma izpratnē ir īss laikposms periodā no dienesta pienākumu izpildes laika sākuma līdz beigām, kura ietvaros amatpersona nepilda dienesta pienākumus un kuru tā var izmantot pēc sava ieskata. Pārtraukuma ilgums nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm un to neieskaita dienesta pienākumu izpildes laikā.

(2) Amatpersonai ir tiesības uz:

1) vienu pārtraukumu, ja nepārtraukts dienesta pienākumu izpildes laiks ir ilgāks par sešām stundām, bet nav ilgāks par 12 stundām;

2) diviem pārtraukumiem, ja nepārtraukts dienesta pienākumu izpildes laiks ir ilgāks par 12 stundām, bet nav ilgāks par 18 stundām;

3) trim pārtraukumiem, ja nepārtraukts dienesta pienākumu izpildes laiks ir ilgāks par 18 stundām.

(3) Pārtraukumu amatpersonām piešķir Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

(4) Ja, ņemot vērā dienesta nepieciešamību vai dienesta pienākumu raksturu, nav iespējams piešķirt pārtraukumu, Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona pārtraukumu var nepiešķirt. Šādā gadījumā nodrošina amatpersonai iespēju paēst dienesta pienākumu izpildes laikā."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

01.01.2017