Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 766

Rīgā 2016. gada 6. decembrī (prot. Nr. 67 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
22. panta trīspadsmito daļu un 27. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 110. nr.; 2010, 27. nr.; 2011, 2. nr.; 2013, 208. nr.; 2014, 62. nr.; 2015, 103. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. kārtību, kādā sniedz informāciju par nerezidentiem veiktajiem maksājumiem, kā arī par ieturēto nodokli no nerezidentiem izmaksātajām summām;".

2. Papildināt noteikumus ar 18.5 punktu šādā redakcijā:

"18.5 Piemērojot likuma 3. panta ceturtās daļas 7. punktu, ar Latvijā esoša īpašuma atsavināšanu saprot arī nekustamā īpašuma ieguldīšanu pamatkapitālā."

3. Svītrot 71. punktā vārdus un skaitli "izņemot likuma 6.4 panta ceturtajā daļā minēto".

4. Izteikt 125.1 punktu šādā redakcijā:

"125.1 Piemērojot likuma 20.1 panta ceturto daļu, par nodokļa parādu netiek uzskatīta papildus maksājamā nodokļa summa, kas radusies iepriekšējā taksācijas perioda attiecīgā nodokļa pārskata korekcijas rezultātā, ja nodokļu maksātājs savlaikus ir samaksājis papildus aprēķināto nodokli un nokavējuma naudu."

5. Papildināt noteikumus ar 125.3 punktu šādā redakcijā:

"125.3 Piemērojot likuma 20.1 panta septītās daļas 1. un 2. punktu, nodokļa atlaidi nav tiesības piemērot par visu ziedoto summu, ja pretpienākums un tā apmērs nav nodalīts no ziedojuma līguma."

6. Papildināt 134. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja nerezidents ieguldījis nekustamo īpašumu pamatkapitālā, par ienākuma izmaksas brīdi uzskata brīdi, kad nerezidentam rodas īpašuma tiesības uz kapitāla daļām."

7. Papildināt 135. punktu aiz vārdiem "pirmo daļu" ar vārdiem un skaitli "un likuma 12. panta trešajā daļā minēto".

8. Izteikt 136.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"136.1. līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par nerezidenta (izņemot fiziskas personas) gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā (18. pielikums), no kuriem jāietur uzņēmumu ienākuma nodoklis izmaksas brīdī. Informāciju par pārējiem nerezidenta (izņemot fiziskas personas) gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur, iekļauj pārskatā (18. pielikums) un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju. Pārskatā iekļauj informāciju arī par tiem darījumiem, kas veikti ieskaita veidā. Informāciju par nerezidenta gūto ienākumu, no kura nodoklis nav jāietur, pārskatā iekļauj, ja taksācijas periodā nerezidenta attiecīgā veida ienākuma kopsumma pārsniedz 5000 euro. Pārskatā neietver informāciju par kredītiestāžu maksājumiem Eiropas Centrālajai bankai un Vienotajā noregulējuma fondā, kā arī informāciju par maksājumiem nerezidentiem, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ienākuma izmaksātājs šo informāciju sniedz Valsts ieņēmumu dienestam, veicot automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem;".

9. Papildināt noteikumus ar 140.1 punktu šādā redakcijā:

"140.1 Grozījumi šo noteikumu 136.1. apakšpunktā piemērojami maksājumiem, kas veikti, sākot ar 2017. gada 1. janvāri."

10. Izteikt 18. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Pārskats par nerezidenta (izņemot fiziskas personas) gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā".

11. Papildināt 18. pielikuma sadaļu "**Ienākuma veida kods:" ar skaitli un vārdiem "21 - citi ienākumi".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

10.12.2016