Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.160

Rīgā 2016.gada 28.novembrī (prot. Nr.45, 2.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2016.gada 25.maijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda", vienotais reģistrācijas numurs: 40003709385, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (turpmāk - SIA "Wesemann-Sigulda"), iesniegumu (2016.gada 25.maijs Nr.38) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2016.gada 25.jūlijā (2016.gada 25.jūlijs Nr.242), 2016.gada 26.septembrī (2016.gada 26.septembris Nr.358), 2016.gada 24.oktobrī (2016.gada 24.oktobris Nr.362) un 2016.gada 25.novembrī (2016.gada 25.novembris Nr.375) papildu informāciju un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta precizējumus (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "Wesemann-Sigulda" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2016.gada 26.maijā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 101.nr.), kā arī nosūtīja Siguldas novada pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators 2016.gada 29.jūnijā Siguldā, Siguldas novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "Wesemann-Sigulda" tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "Wesemann-Sigulda" pārstāvji, kā arī siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

4. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

5. SIA "Wesemann-Sigulda" saskaņā ar Metodikas 43.2 punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 0,14 EUR/MWh.

6. Regulatora padomes sēdē SIA "Wesemann-Sigulda" pārstāvji uzturēja lūgumu apstiprināt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 10., 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14., 41.2.apakšpunktu un 43.² punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.¹ panta pirmo daļu, 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs Siltumenerģijas ražošanas tarifs Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
0,14 EUR/MWh
EUR/ tūkst.nm3 EUR/ tūkst.nm3 EUR/ MWh EUR/ MWh EUR/ MWh EUR/ MWh
128,06 220,53 40,29 18,34 1,67 60,44
135,17 227,65 40,35 18,35 1,67 60,51
142,29 234,76 40,40 18,36 1,67 60,57
149,40 241,87 40,45 18,37 1,67 60,63
156,52 248,99 40,50 18,38 1,67 60,69
163,63 256,10 40,55 18,38 1,67 60,74
170,74 263,22 40,60 18,39 1,67 60,80
177,86 270,33 40,65 18,40 1,67 60,86
184,97 277,45 40,70 18,41 1,67 60,92
192,09 284,56 40,75 18,42 1,67 60,98
199,20 291,67 40,81 18,43 1,67 61,05
206,32 298,79 40,86 18,44 1,67 61,11
213,43 305,90 40,91 18,45 1,67 61,17
220,55 313,02 40,96 18,46 1,67 61,23
227,66 320,13 41,01 18,47 1,67 61,29
234,77 327,25 41,06 18,47 1,67 61,34
241,89 334,36 41,11 18,48 1,67 61,40
249,00 341,48 41,16 18,49 1,67 61,46
256,12 348,59 41,21 18,50 1,67 61,52
263,23 355,70 41,27 18,51 1,67 61,59
270,35 362,82 41,32 18,52 1,67 61,65
277,46 369,93 41,37 18,53 1,67 61,71
284,57 377,05 41,42 18,54 1,67 61,77
291,69 384,16 41,47 18,55 1,67 61,83
298,80 391,28 41,52 18,56 1,67 61,89
305,92 398,39 41,57 18,56 1,67 61,94
313,03 405,50 41,62 18,57 1,67 62,00
320,15 412,62 41,68 18,58 1,67 62,07
327,26 419,73 41,73 18,59 1,67 62,13
334,37 426,85 41,78 18,60 1,67 62,19
341,49 433,96 41,83 18,61 1,67 62,25
348,60 441,08 41,88 18,62 1,67 62,31
355,72 448,19 41,93 18,63 1,67 62,37
362,83 455,30 41,98 18,64 1,67 62,43
362,83 455,30 42,03 18,65 1,67 62,49

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī;

3. atcelt no 2017.gada 1.janvāra Liepājas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 21.augusta lēmumu Nr.324 (protokols Nr.99 6§) "Par SIA "Wesemann-Sigulda" siltumapgādes tarifu", 2009.gada 30. jūnija lēmumu Nr.388 (protokols Nr.109 1§) "Par SIA "Wesemann-Sigulda" siltumapgādes tarifa papildinājumu" un 2009.gada 14.oktobra lēmumu Nr.404 "Par SIA "Wesemann-Sigulda" siltumapgādes tarifa papildinājumu" (protokols Nr.113 6§).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

28.11.2016