Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.; 2008, 7.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 106.nr.; 2012, 50.nr.; 2014, 228.nr.; 2016, 101.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta 7.punktu ar vārdiem "kā arī apbūves tiesīgais".

2. 7.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) attiecībā uz būvi - persona, kurai ar līgumu, izņemot līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu, noteiktas tiesības būvēt.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šajā likumā noteiktās nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, - tiesiskā valdītāja tiesības un pienākumi ir piemērojami arī personai, kura zemesgrāmatā ierakstīta kā apbūves tiesīgā, attiecībā uz būvi, kas celta uz apbūves tiesības pamata."

3. Papildināt 24.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai iesniedz, izmantojot noteiktu šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu, iesniedzēju identificē, lietojot šajā elektroniskajā pakalpojumā pieejamos elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Šādi iesniegtu iesniegumu var neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Kopā ar iesniegumu iesniedz normatīvajos aktos noteiktos dokumentus vai datus.

(7) Šā panta sestās daļas nosacījumi neattiecas uz šā panta ceturtajā un piektajā daļā, kā arī šā likuma 24.1 pantā noteiktajiem gadījumiem."

4. Papildināt 44.panta otro daļu ar 4.2 punktu šādā redakcijā:

"42) ziņas par apbūves tiesīgo, ja būve celta uz apbūves tiesības pamata;".

5. 87.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt kadastra informāciju. Vispārpieejamu kadastra informāciju pieprasa, izmantojot noteiktu šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu, vai iesniedz rakstveida iesniegumu. Ierobežotas pieejamības kadastra informāciju pieprasa ar rakstveida iesniegumu.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja vispārpieejamu kadastra informāciju pieprasa, izmantojot noteiktu šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu, informācijas pieprasītāju identificē, lietojot šajā elektroniskajā pakalpojumā pieejamos elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Šādi iesniegtu informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 10.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 25.novembrī

01.01.2017