Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Rīgā, nodošanu Latvijas Ārstu biedrībai

1.pants. Nodot bez atlīdzības Latvijas Ārstu biedrības (vienotais reģistrācijas numurs 40008000051) īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 020 0126), kas sastāv no zemes vienības 945 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 020 0126), četrstāvu bibliotēkas ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 020 0126 001) un palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 0100 020 0126 002), Skolas ielā 3, Rīgā, kopā ar tam funkcionāli piekritīgām inženierbūvēm — laukumu ar cieto segumu (būves kadastra apzīmējums 0100 020 0126 003), strūklaku (būves kadastra apzīmējums 0100 020 0126 004) un ķieģeļu žogu (būves kadastra apzīmējums 0100 020 0126 005).

2.pants. (1) Latvijas Ārstu biedrībai aizliegts atsavināt vai ieķīlāt šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu.

(2) Ieņēmumus no šā likuma 1.pantā minētā nekustamā īpašuma iznomāšanas Latvijas Ārstu biedrība novirza šā nekustamā īpašuma uzturēšanai.

3.pants. Šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij, ja Latvijas Ārstu biedrība beidz pastāvēt.

4.pants. Finanšu ministrija triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā nodod Latvijas Ārstu biedrībai šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas–pieņemšanas aktu.

5.pants. Latvijas Ārstu biedrība šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz Latvijas Ārstu biedrības vārda, vienlaikus dzēšot zemesgrāmatā ierakstu par nodibināto lietojuma tiesību.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 27.oktobrī.
Valsts prezidents R.Vējonis
Rīgā 2016.gada 15.novembrī
29.11.2016