Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.226

Rīgā 2016.gada 8.novembrī (prot. Nr.82, 1.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. svītrot 19.3.2.apakšpunktu;

1.2. izdarīt atbilstošus labojumus 2.pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.226 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

"Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka izmaiņas Rīgas pilsētas pašvaldības institucionālajā struktūrā - tiek grozīts struktūrvienību, kas ir Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā, saraksts, svītrojot Rīgas pilsētas Austrumu dzimtsarakstu nodaļu, kā arī izdarīti labojumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.114) 2.pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai izlīdzinātu darbinieku noslogojumu starp Rīgas pilsētas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļām un novienādotu darbinieku mēnešalgas, plānots reorganizēt Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību - Rīgas pilsētas Austrumu dzimtsarakstu nodaļu, apvienojot to ar citu struktūrvienību - Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu. Šie saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai precizētu struktūrvienību, kas ir Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā, uzskaitījumu Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums", ņemot vērā iepriekšminētās strukturālās izmaiņas.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Apvienojot Rīgas pilsētas Austrumu dzimtsarakstu nodaļu un Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu, 5 amatpersonu vietā, kas strādāja divās dzimtsarakstu nodaļās, darba tiesiskās attiecības turpinās 3 amatpersonas (nodaļas vadītājs un divi vietnieki). Tiks likvidēta esošās Rīgas pilsētas Austrumu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un nodaļas vadītāja vietnieka amata vieta. Uz likvidējamo amatu vietu rēķina atbrīvosies finanšu līdzekļi (1549,51 euro nodaļas vadītāja mēnešalga un 1263,51 euro - nodaļas vadītāja vietnieka mēnešalga) 41 719 euro apmērā gadā, proti, mēnešalga 33 756 euro gadā un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 7963 euro gadā. Šo finansējumu plānots izmantot, lai izlīdzinātu un palielinātu galveno inspektoru un vecāko inspektoru mēnešalgas.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.01.2017