Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 708

Rīgā 2016. gada 1. novembrī (prot. Nr. 58 33. §)
Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas
Izdoti saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
4. panta otro daļu un 18.1 panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – inspekcija) atļaujas (turpmāk – atļauja) izsniegšanu kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanai no Latvijas Republikas un mākslas un antikvāro priekšmetu pagaidu izvešanai vai pilnīgai izvešanai no Latvijas Republikas (turpmāk – kultūras priekšmets), valsts nodevas samaksas kārtību, kā arī valsts nodevas atvieglojumus un atbrīvojumus no valsts nodevas samaksas.

2. Valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu maksā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

3. Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu ir šāds:

3.1. par inspekcijas atļauju, veicot ekspertīzi, kultūras priekšmeta legālās izcelsmes pārbaudi un izbraukuma apskati, – 45,50 euro;

3.2. par inspekcijas atļauju, veicot ekspertīzi, kultūras priekšmeta legālās izcelsmes pārbaudi un apskati, – 37,53 euro;

3.3. par inspekcijas atkārtotu atļauju, veicot ekspertīzi, kultūras priekšmeta legālās izcelsmes pārbaudi un apskati, – 14,74 euro.

4. No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību iestādes, ja kultūras priekšmetu pagaidu izvešana no Latvijas Republikas nepieciešama reprezentatīvos nolūkos un izglītības un kultūras sadarbības ietvaros.

5. Politiski represētās personas, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti un personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu maksā 50 % apmērā no šo noteikumu 3. punktā norādītā valsts nodevas apmēra, ja kultūras priekšmetu pagaidu izvešana no Latvijas Republikas nepieciešama personiskām vajadzībām.

6. Valsts nodevas maksājumus persona veic pirms atļaujas pieprasīšanas, izmantojot šādus maksājumu pakalpojuma veidus:

6.1. ar maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

6.2. skaidrā naudā inspekcijas kasē;

6.3. inspekcijā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja inspekcija vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

7. Ja persona valsts nodevas maksājumu veic ar maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, inspekcija izsniedz atļauju tikai pēc valsts nodevas maksājuma summas saņemšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

8. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt atļauju, valsts nodevu neatmaksā.

9. Inspekcija nodrošina izsniegto atļauju uzskaiti, informācijas apkopošanu un iesniegšanu Kultūras ministrijā.

10. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministre Dace Melbārde
01.01.2017