Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 697

Rīgā 2016. gada 1. novembrī (prot. Nr. 58 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 27 "Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7. panta pirmo un otro daļu un Jūrlietu pārvaldes un
jūras drošības likuma 11. panta vienpadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 27 "Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 24. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa un vārdiem "7. panta pirmo un otro daļu" ar vārdiem un skaitli "un Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 11. panta vienpadsmito daļu";

1.2. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības atpūtas kuģu un ūdens motociklu, kā arī to dzinēju (turpmāk - ražojumi) projektēšanai, ražošanai un atbilstības novērtēšanai, ražojumu tirgus uzraudzības iestādi un kārtību, kādā tiek veikta ražojumu tirgus uzraudzība;

1.2. kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts vienotais ražotāja kods fiziskai vai juridiskai personai, kas Latvijas Republikā būvē atpūtas kuģus vai ūdens motociklus.";

1.3. papildināt noteikumus ar 7.1 nodaļu šādā redakcijā:

"7.1 Vienotā ražotāja koda piešķiršana

111.1 Vienoto ražotāja kodu Latvijas Republikā piešķir valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcija (turpmāk - inspekcija).

111.2 Vienotais ražotāja kods sastāv no trim lielajiem latīņu alfabēta burtiem dažādās kombinācijās, un to izvēlas ražotājs, ievērojot nosacījumu, ka katram ražotājam tas ir atšķirīgs.

111.3 Lai saņemtu vienoto ražotāja kodu, ražotājs pirms ražojuma laišanas tirgū iesniedz inspekcijā iesniegumu, norādot savu kontaktinformāciju un vēlamo vienoto ražotāja kodu, un atbilstoši šo noteikumu 52. punktam noformētu atbilstības deklarācijas vai tās sagataves kopiju, paredzētā CE atbilstības marķējuma kopiju (turpmāk - dokumenti), kā arī deklarāciju par to, ka ražotne atrodas Latvijas Republikas teritorijā (norāda konkrētu ražošanas vietas adresi).

111.4 Inspekcija piecu darbdienu laikā pārbauda dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, inspekcija pieņem lēmumu par vienotā ražotāja koda piešķiršanu un paziņo par to ražotājam.

111.5 Saskaņā ar šo noteikumu 111.4 punktu piešķirto vienoto ražotāja kodu inspekcija ievada Eiropas Komisijas pārvaldītajā elektroniskajā iekšējās informācijas apmaiņas datubāzē (turpmāk - datubāze), kur tas ir pieejams Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu tirgus uzraudzības iestādēm, kā arī kopā ar informāciju par ražotāju publicē valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" tīmekļvietnē http://www.lja.lv/ (turpmāk - tīmekļvietne).

111.6 Par jebkurām izmaiņām dokumentos vai deklarācijā ražotājs nekavējoties informē inspekciju un, ja nepieciešams, iesniedz inspekcijā jaunus dokumentus un deklarāciju.

111.7 Vienotā ražotāja koda aktualizēšanai datubāzē un tīmekļvietnē ražotājs ik pēc trijiem gadiem atkārtoti iesniedz inspekcijā dokumentus un deklarāciju. Ja deklarācija un dokumenti netiek iesniegti vai tie neatbilst šo noteikumu prasībām, inspekcija anulē ražotājam piešķirto vienoto ražotāja kodu un izdzēš to no datubāzes un tīmekļvietnes.

111.8 Lēmumu par atteikumu piešķirt vienoto ražotāja kodu vai tā anulēšanu ražotājs var apstrīdēt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā noteiktajā kārtībā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

01.01.2017