Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 644

Rīgā 2016. gada 27. septembrī (prot. Nr. 48 37. §)
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
49. panta pirmo daļu un 50. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161. nr.; 2010, 73., 131. nr.; 2011, 86. nr.; 2012, 118., 194. nr.; 2013, 31. nr.; 2014, 160. nr.; 2015, 108. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.43.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.43.2 ESOMP (Earth Station on Mobile Platform) – Zemes stacija uz mobilas platformas;".

2. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Radioiekārtu uzstādīšana atbilstoši radiosaskarnēm RS FX.035MP un RS FX.037MP, ja to tehniskie parametri neatbilst radiosaskarnei RS LM.3600, atļauta līdz 2015. gada 30. jūnijam. Radioiekārtu izmantošana atbilstoši radiosaskarnēm RS FX.035MP, RS FX.037MP un RS LM.3600 ir atļauta līdz 2018. gada 31. decembrim. Šo radioiekārtu izmantošanas nosacījumi var tikt mainīti, ja nepieciešams nodrošināt starptautisko radiofrekvenču spektra lietošanas nolīgumu nosacījumu izpildi."

3. Papildināt noteikumus ar 43., 44., 45., 46., 47. un 48. punktu šādā redakcijā:

"43. Šo noteikumu 1. pielikuma 296. un 297. punktā noteikto 3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslu pārplānošanai katram elektronisko sakaru komersantam līdz 2018. gada 31. decembrim jāatbrīvo radiofrekvenču apjoms, kas pārsniedz n x 50 MHz (kur "n" ir frekvenču bloku skaits), atbilstoši noteikumu 44. punkta nosacījumiem.

44. Pārejot uz radiosaskarnei RS LM.3600-1 atbilstošu radioiekārtu izmantošanu, esošās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiek izvietotas šādi:

44.1. RS FX.035MP FDD 3410–3424 MHz/3510–3524 MHz un 3424–3438 MHz/3524–3538 MHz radiokanālu lietošanas tiesības aizvietojamas ar RS LM.3600-1 TDD 3500–3550 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām;

44.2. RS FX.035MP FDD 3438–3452 MHz/3538–3552 MHz un 3452–3466 MHz/ 3552–3566 MHz radiokanālu lietošanas tiesības aizvietojamas ar RS LM.3600-1 TDD 3450–3500 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām;

44.3. RS FX.035MP FDD 3466–3480 MHz/3566–3580 MHz un 3480–3494 MHz/3580–3594 MHz radiokanālu lietošanas tiesības aizvietojamas ar RS LM.3600-1 TDD 3550–3600 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām;

44.4. RS FX.037MP FDD 3615–3629 MHz/3715–3729 MHz un 3657–3671 MHz/3757–3771 MHz radiokanālu lietošanas tiesības Rīgā aizvietojamas ar RS LM.3600 TDD 3600–3650 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām Rīgā;

44.5. RS FX.037MP FDD 3629–3643 MHz/3729–3743 MHz un 3643–3657 MHz/3743–3757 MHz radiokanālu lietošanas tiesības aizvietojamas ar RS LM.3600-1 TDD 3700–3750 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām;

44.6. RS FX.037MP FDD 3671–3685 MHz/3771–3785 MHz un 3685–3699 MHz/3785–3799 MHz radiokanālu lietošanas tiesības aizvietojamas ar RS LM.3600-1 TDD 3750–3800 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām;

44.7. RS FX.037MP FDD 3615–3629 MHz/3715–3729 MHz radiokanāla lietošanas tiesības Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Rīgu, aizvietojamas ar 28 MHz frekvenču spektra lietošanas tiesībām Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Rīgu, RS LM.3600-1 TDD 3600–3650 MHz frekvenču bloka ietvaros.

45. Radioiekārtu uzstādīšana atbilstoši radiosaskarnei RS LM.3600-1 ir atļauta no 2019. gada 1. janvāra.

46. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības radiosaskarnē RS LM.3600-1 noteikto TDD 3400–3450 MHz un 3650–3700 MHz frekvenču bloku izmantošanai no 2019. gada 1. janvāra piešķir Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā par radiofrekvenču spektra izmantošanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē elektronisko sakaru komersantam, kuram nav piešķirtas šo noteikumu 1. pielikuma 296. un 297. punktā noteiktā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

47. Šo noteikumu 1. pielikuma 296. un 297. punktā noteiktās 3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības piešķīruma vai pagarinājuma termiņš ir spēkā līdz 2028. gada 31. decembrim, pēc kā josla tiek atbrīvota pārplānošanai.

48. Šo noteikumu 1. pielikuma 351. punktā noteiktais frekvenču joslas iedalījums Analogās skaņas un TV signālu RRL ir spēkā līdz 2020. gada 5. jūlijam un ir atļauts radioiekārtām, kas uzstādītas līdz 2016. gada 1. decembrim."

4. Izteikt 1. pielikuma 27. punktu šādā redakcijā:

"27. 435–472 kHz
  JŪRAS MOBILAIS 5.79

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.72 5.82

JŪRAS MOBILAIS 5.79

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.82

Jūras mobilā dienesta radiostacijas   Privātie elektronisko sakaru tīkli
    SRD: 457 kHz ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Lavīnu upuru meklēšana

 

SRD: 148,5–5000 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 400–600 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
SRD: 456,9–457,1 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces"

5. Papildināt 1. pielikumu ar 27.1 un 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.1 472–479 kHz
  JŪRAS MOBILAIS 5.79

Radioamatieru 5.80A

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.72 5.82

JŪRAS MOBILAIS 5.79

Radioamatieru 5.80A

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.82

Radioamatieru radiostacijas CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 303 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Radioamatieru dienesta radiostacijas
    SRD: 148,5–5000 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 400–600 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
27.2 479–495 kHz
  JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.72 5.82

JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.82

GMDSS: 490 kHz

 

Jūras mobilā dienesta radiostacijas

RR AP15 MSI (NAVTEX) – kuģošanas drošības informācijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

    SRD: 148,5–

5000 kHz

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 400–600 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)"

6. Izteikt 1. pielikuma 72. punktu šādā redakcijā:

"72. 5 250–5 275 kHz
  FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas 5.132A 5.133A

FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas 5.132A

Fiksētā un mobilā dienesta radiostacijas   Privātie elektronisko sakaru tīkli
    SRD: 5000–30000 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 984–7484 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces"

7. Papildināt 1. pielikumu ar 72.1, 72.2 un 73.3 punktu šādā redakcijā:

"72.1 5 275–5 351,5 kHz
  FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Fiksētā un mobilā dienesta radiostacijas   Privātie elektronisko sakaru tīkli
    SRD: 5000–30000 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 984–7484 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
72.2 5 351,5–5 366,5 kHz
  FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radioamatieru 5. a14 (WRC-15)

FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radioamatieru 5. a14 (WRC-15)

Fiksētā un mobilā dienesta radiostacijas

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 303 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Radioamatieru dienesta radiostacijas

    SRD: 5000–30000 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 984–7484 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
72.3 5 366,5–5 450 kHz
  FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Fiksētā un mobilā dienesta radiostacijas   Privātie elektronisko sakaru tīkli
    SRD: 5000–30000 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 984–7484 kHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces"

8. Aizstāt 1. pielikuma 235., 236., 237. un 239. punktā tekstu "IMT-2000" ar tekstu "IMT".

9. Izteikt 1. pielikuma 276. punktu šādā redakcijā:

"276. 2 010–2 025 MHz
  FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388 FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388 Video PMSE

Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Komisijas 2016. gada 8. marta īstenošanas lēmums Nr. 2016/339 par 2 010–2 025 MHz frekvenču joslas harmonizēšanu portatīvām vai mobilām bezvadu videolīnijām un bezvadu kamerām, ko izmanto programmu gatavošanai un īpašajiem pasākumiem Privātie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS PMSE.02"

10. Izteikt 1. pielikuma 296. un 297. punktu šādā redakcijā:

"296. 3 400–3 600 MHz
  FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A

Radiolokācijas 5.431

FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A

Radiolokācijas

Radioamatieru
RR4.
4: 3400-3410 MHz

BWA/IMT: 3400–3800 MHz Komisijas 2008. gada 21. maija Lēmums 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2014. gada 2. maija īstenošanas Lēmums 2014/276/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

ERC/REC 14-03 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums mazas un vidējas ietilpības sistēmām 3400–

3600 MHz joslā (B2)

ECC/DEC/(07)02 – ECC 2007. gada 30. marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību starp 3400–3800 MHz platjoslas bezvadu piekļuves sistēmu (BWA) harmonizētai ieviešanai

ECC/DEC/(11)06 – ECC 2011. gada 9. decembra lēmums par harmonizētiem kanālu plāniem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN), kas darbojas 3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslās

Konfigurācija: MP,

Radiosaskarne RS FX.035MP

Radiosaskarne RS LM.3600

Radiosaskarne RS LM.3600-1

Publiskie elektronisko sakaru tīklii

Noslēguma jautājumi, 42.–47. punkts

Radioamatieru radiostacijas: 3400-3410 MHz CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 303 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Radioamatieru dienesta radiostacijas
Uztverošās Zemes radiostacijas   Ieteicamā josla 3800–4200 MHz
297. 3 600–4 200 MHz
  FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)

Mobilais

FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo BWA/IMT: 3400–3800 MHz Komisijas 2008. gada 21. maija Lēmums 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2014. gada 2. maija īstenošanas Lēmums 2014/276/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

ERC/REC 12-08 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums un frekvenču bloku sadalījums mazas, vidējas un augstas ietilpības sistēmām 3600–4200 MHz joslā (B2.2)

ECC/DEC/(07)02 – ECC 2007. gada 30. marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību starp 3400–3800 MHz platjoslas bezvadu piekļuves sistēmu (BWA) harmonizētai ieviešanaii

ECC/DEC/(11)06 – ECC 2011. gada 9. decembra lēmums par harmonizētiem kanālu plāniem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN), kas darbojas 3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslās

Konfigurācija: MP,

Radiosaskarne RS FX.035MP

Radiosaskarne RS LM.3600

Radiosaskarne RS LM.3600-1

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Noslēguma jautājumi, 42.47. punkts

Uztverošās Zemes radiostacijas   Ieteicamā josla 3800-4200 MHz
VSAT: 3800–4200 MHz    
Izplatījuma sistēmas: 3700–4200 MHz ECC/DEC/(05)09 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 5925–6425 MHz (Zeme–izplatījums) un 3700–4200 MHz (izplatījums–Zeme) "

11. Aizstāt 1. pielikuma 329. punkta pirmās rindas ceturtajā ailē tekstu "Ciparu RRL: 7900–7975 MHz, 8017–8500 MHz" ar tekstu "Ciparu RRL: 7900–7961 MHz, 8017–8271 MHz".

12. Aizstāt 1. pielikuma 330. un 331. punkta pirmās rindas ceturtajā ailē tekstu "Ciparu RRL: 8025–8271 MHz" ar tekstu "Ciparu RRL: 8017–8271 MHz".

13. Aizstāt 1. pielikuma 332. punkta pirmās rindas ceturtajā ailē tekstu "Ciparu RRL: 8025–8271 MHz / 8327–8495 MHz" ar tekstu "Ciparu RRL: 8017–8271 MHz / 8327–8500 MHz".

14. Aizstāt 1. pielikuma 333. punkta pirmās rindas ceturtajā ailē tekstu "Ciparu RRL: 8327–8495 MHz" ar tekstu "Ciparu RRL: 8327–8500 MHz".

15. Izteikt 1. pielikuma 351. punktu šādā redakcijā:

"351. 10,7–11,7 GHz
  FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.441 5.484A, (Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.441 5.484A, (Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RRL: 10,7–11,7 GHz ITU-R F.387 – Radiofrekvenču kanālu plānojums radiorelejsistēmām, kuras izmanto 11 GHz diapazonu Analogās skaņas un TV signālu RRL

Radiosaskarne RS FX.110PP

Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz ERC/REC 12-06 E – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 10,7–11,7 GHz joslu Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL

Radiosaskarne RS FX.110-2PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Zemes radiostacijas ERC/DEC/(00)08 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 10,7–12,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētā dienesta stacijām un apraides satelītu dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
EUTELTRACS: 10,7–11,7 GHz ERC/DEC/(98)15 – ERC 1998. gada 23. novembra lēmums par Euteltracs sistēmas Omnitracs galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām Omnitracs termināļi (izplatījums–Zeme)
VSAT: 10,7–11,7 GHz ECC/DEC/(03)04 – ECC 2003. gada 17. oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25–14,50 GHz (Zeme–izplatījums) un 10,70–11,70 GHz (izplatījums–Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām Izplatījums–Zeme
LEST: 10,70–12,75 GHz ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām Izplatījums–Zeme
HEST: 10,70–12,75 GHz ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70– 20,20 GHz virzienā izplatījums– Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām Izplatījums–Zeme
Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums– Zeme)

ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme)

Izplatījums–Zeme"

16. Izteikt 1. pielikuma 373. punktu šādā redakcijā:

"373. 17,3–17,7 GHz
  FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme– izplatījums) 5.516, (izplatījums– Zeme) 5.516A 5.516B

Radiolokācijas 5.514

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme– izplatījums) 5.516, (izplatījums– Zeme) 5.516A 5.516B

Radiolokācijas

HDFSS: 17,3–17,7 GHz ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums)  
ESOMP:
17,3–17,7 GHz
ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām Izplatījums– Zeme
Zemes stacijas izplatījuma radiosakaru sistēmās  

 "

17. Izteikt 1. pielikuma 380. un 381. punktu šādā redakcijā:

"380. 19,7–20,1 GHz
  FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.484A 5.516B

Mobilais satelītu (izplatījums– Zeme) 5.524

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.484A 5.516B

Mobilais satelītu (izplatījums– Zeme)

LEST: 19,70-20,20 GHz ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums – Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām Izplatījums–Zeme
HEST: 19,70-20,20 GHz ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70– 12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām Izplatījums–Zeme
ESOMP:
19,7-20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām Izplatījums– Zeme
HDFSS: 19,7-20,2 GHz ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums)  
381. 20,1–20,2 GHz
  FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.484A 5.516B

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.5288

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.484A 5.516B

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)

5.525 5.526 5.527 5.5288

HDFSS: 19,7–20,2 GHz ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums)  
ESOMP:
19,7-20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām Izplatījums– Zeme
HEST: 19,70–20,20 GHz ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām  
LEST: 19,70–20,20 GHz ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām Izplatījums–Zeme"

18. Izteikt 1. pielikuma 388. punktu šādā redakcijā:

"388. 22,55–23,55 GHz
  FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.338A

MOBILAIS 5.149

FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.338A

MOBILAIS 5.149

Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.230PP

Ciparu RRL: 22,6–23 GHz CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā Vienvirziena RRL

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 23–23,6/22–22,6 GHz CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.230PP

SAB/SAP: 22,6–23 GHz ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) RRL videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRR: 21,65–26,65 GHz Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

19. Izteikt 1. pielikuma 393. punktu šādā redakcijā:

"393. 24,25–24,45 GHz
  FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS Ciparu RRL: 24,25-24,5 GHz CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā Vienvirziena RRL

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SAB/SAP: 24,25–24,5 GHz ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) Radiolīnijas videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRR: 21,65–26,65 GHz Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
SRD: 24,05–

24,5GHz

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 24,05–27GHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Radionoteikšanas ierīces"

20. Izteikt 1. pielikuma 402. un 403. punktu šādā redakcijā:

"402. 29,5–29,9 GHz
  FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

5.540 5.542

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

5.540

HDFSS: 29,5–30,0 GHz ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums– Zeme un Zeme–izplatījums)  
ESOMP:
29,5–30,0 GHz
ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām Zeme– izplatījums
HEST: 29,50–30,0 GHz ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34 dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70– 12,75 GHz vai

19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00– 14,25 GHz vai

29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

Zeme–izplatījums
403. 29,9–30 GHz
  FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540

HDFSS: 29,5–30,0 GHz ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums)  
ESOMP:
29,5–30,0 GHz
ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām Zeme– izplatījums
LEST: 29,50–30,00 GHz ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums– Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām Zeme–izplatījums
HEST: 29,50–30,0 GHz ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70– 12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums– Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām Zeme–izplatījums"

21. Aizstāt 1. pielikuma 441.  un 442. punkta ceturtajā ailē tekstu "RRL un FWA: 57,1–58,9 GHz" ar tekstu "Ciparu RRL: 57–64 GHz".

22. Aizstāt 1. pielikuma 441.  un 442. punkta sestajā ailē tekstu "HDFS" ar tekstu "Konfigurācija PP Radiosaskarne RS FX.600MP".

23. Izteikt 1. pielikuma 443. un 444. punktu šādā redakcijā:

"443. 59–59,3 GHz
  ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Ciparu RRL: 57–64 GHz ECC/REC/(09)01 – par 57–64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts–punkts bezvadu sistēmām Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.600MP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 57,0–66,0 GHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD: 57–64 MHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

AS un CS: 59–63 GHz Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz līdz 100,0 GHz diapazonam Privātie elektronisko sakaru tīkli
444. 59,3–64 GHz
  FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138

FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138

Ciparu RRL: 57–64 GHz ECC/REC/(09)01 – par 57–64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts–punkts bezvadu sistēmām Konfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.600PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 57,0–66,0 GHz ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD: 63–64 GHz ECC/DEC/(02)01 – ECC 2002. gada 15. marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas autoceļu transporta un satiksmes telemātikas (RTTT) sistēmu saskaņotai ieviešanai

ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 61–61,5 GHz ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD: 57–64 MHz Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

ISM: 61–61,5 GHz    
AS un CS: 59–63 GHz Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz līdz 100,0 GHz diapazonam Privātie elektronisko sakaru tīkli"

24. Izteikt 2. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Radiosaskarne RS FX.080PP

Nr. p. k. Parametri Apraksts Papildu nosacījumi
1. Radiosakaru dienests Fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums PP radiolīnijas Nav definēti
3. Radiofrekvenču joslas 7905–7961 MHz, 8017–8185 MHz, 8215–8271 MHz, 8327–8495 MHz Nav definēti
4. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
5. Radiokanālu plānojums CEPT rekomendācija ECC/REC/(02)06
Frekvenčdales duplekss (FDD)
Nav definēti
6. Radiokanālu solis 1,75 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz Maksimālais kanāla platums 56 MHz
7. Radiokanāla dupleksais atdalījums 310 MHz Nav definēti
8. Raidītāja izejas jauda < 43 dBm fīdera ieejā Nav definēti
9. e.i.r.p. ≤ 55 dBW Nav definēti
10. Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids Katrai radiostacijai individuāli Nav definēti"

25. Izteikt 2. pielikuma 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Radiosaskarne RS LM.450

Nr.p. k.

 

Parametri Apraksts Papildu nosacījumi
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais, fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas IMT Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Radiofrekvenču josla 450–457,5 MHz

460–467,5 MHz

Nav definēti
4. Radiokanālu plānojums Frekvenčdales duplekss (FDD)

Kanālu iestatījuma solis (jeb kanāla rastrs):

CDMA sistēmām: 25 kHz;

LTE sistēmām: 100 kHz

Kanāla joslas platums:

 

CDMA sistēmām: 1,25 MHz;

LTE sistēmām: 1,4; 3; 5 MHz

5. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
6. Radiokanāla dupleksais atdalījums 10 MHz Nav definēti
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam Raidītāja izejas jauda: ≤ 14 dBW/1,25 MHz

Bāzes stacijas e.r.p.: ≤ 26 dBW/1,25 MHz

(minētās vērtības dotas 1,25 MHz kanāla joslas platumam, kas attiecīgi ir pārrēķināmas citu kanāla joslas platumu lietošanas gadījumā)

8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi Raidīšanas frekvences:

ML: 450–457,5 MHz

FB: 460–467,5 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida/uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs.

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība.

Minimālā aizsargjosla frekvenču joslu malās: 200 kHz

9. Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram Nav definēti
10 Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas Nav definēti
11. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi CEPT rekomendācija Nr. T/R 25-08;

CEPT ECC ziņojums Nr. 39;

3GPP tehniskā specifikācija 36.104; 3GPP tehniskā specifikācija 36.101

Nav definēti"

26. Izteikt 2. pielikuma 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Radiosaskarne RS FX.070-2PP

Nr. p. k. Parametri Apraksts Papildu nosacījumi
1. Radiosakaru dienests Fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums PP radiolīnijas Radiolīnijas garums ≥ 10 km
3. Radiofrekvenču joslas 7428–7652 MHz, 7673–7897 MHz Nav definēti
4. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
5. Radiokanālu plānojums CEPT rekomendācija ECC/REC(02)06
Frekvenčdales duplekss (FDD)
Nav definēti
6. Radiokanālu solis 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz

 

Maksimālais kanāla platums 56 MHz
7. Radiokanāla dupleksais atdalījums 245 MHz Nav definēti
8. Raidītāja izejas jauda < 43 dBm fīdera ieejā Nav definēti
9. e.i.r.p. ≤ 55 dBW atkarībā no RR21.2-RR21.5 Nav definēti
10. Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids Katrai radiostacijai individuāli Nav definēti"

27. Papildināt 2. pielikumu ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Radiosaskarne RS LM.3600-1

"Nr. p. k. Parametri Apraksts Papildu nosacījumi
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais, fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas Zemes radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus: BWA/IMT Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Radiofrekvenču josla 3400–3800 MHz Nav definēti
4. Radiokanālu plānojums Laikdales duplekss (TDD) Atbilstoši Komisijas 2014. gada 2. maija Lēmuma 2014/276/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (turpmāk – Lēmums 2014/276/ES), pielikuma A daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Ja piešķirtos blokus ir nepieciešams pārbīdīt, lai pielāgotos citiem esošiem lietotājiem, izmanto 100 kHz rastru. Blakusbloki citiem lietotājiem var tikt noteikti šaurāki, lai nodrošinātu efektīvu spektra izmantošanu

5. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
6. Radiokanāla dupleksais atdalījums Nav noteikts Nav definēti
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam Bāzes stacijas un galastacijas raidīšanai 3400–3800 MHz joslas ietvaros ir jāatbilst Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļā norādītajām bloka malas maskām (BEM).

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 2. tabulai (jaudas robežvērtību bloka ietvaros piemēro blokam, kas piešķirts operatoram). Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros katrai antenai 68 dBm/5 MHz.

Femto bāzes stacijām būtu jāpiemēro jaudas regulēšana, lai mazinātu traucējumus blakuskanālos.

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 3. tabulai (bāzlīnijas jaudas robežvērtības) un 4. tabulai (pārejas apgabala jaudas robežvērtības).

3. Bāzes stacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības valstu īpašos gadījumos – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 6. tabulai.

4. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma C daļai. Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros 25 dBm (BEM spektra definīcijas dotas Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 1. tabulā).

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi Atbilstoši Lēmumam 2014/276/ES:

Laikdales duplekss (TDD)

Raidīšanas frekvences:

ML/FB: TDD: 3400–3800 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida/uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs.

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9. Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram Nav definēti
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas Nav definēti
11. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi Komisijas Lēmums 2014/276/ES

ECC/DEC/(11)06

ECC/DEC/(07)02

ECC Ziņojums Nr. 216

Radiofrekvenču josla 3400–3800 MHz paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā. Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā minimālais pieejamais nepārtraukta frekvenču bloka platums ir 50 MHz.

TDD tīklu sinhronizācija:

sinhronizēta darbība ir TDD darbība divos dažādos tīklos, kur nenotiek vienlaicīga pārraide augšuplīnijā un lejuplīnijā, kā noteikts piemērojamos standartos;

nesinhronizētiem TDD tīkliem divu blakusjoslu operatoru spektra BEM prasību var nodrošināt, piemērojot frekvenču atdalīšanu starp abu operatoru bloku malām vai nosakot ierobežotos blokus diviem blakusoperatoriem, kas tiem liktu ierobežot jaudas līmeni piešķirto spektra bloku augšējās vai apakšējās daļās. Tāda ierobežota jaudas līmeņa ieteicamā vērtība ir 4 dBm/5 MHz e.i.r.p. uz vienu šūnu, un to piemēro operatoram piešķirtā spektra bloka augšējiem vai apakšējiem 5 MHz"

28. Papildināt 2. pielikumu ar 50., 51., 52., 53. un 54. punktu šādā redakcijā:

"50. Radiosaskarne RS PMSE.02

Nr. p. k. Parametri Apraksts Papildu nosacījumi
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais, fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas Video PMSE

Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Nav definēti
3. Radiofrekvenču josla 2010–2025 MHz Nav definēti
4. Radiokanālu plānojums Nav noteikts Nav definēti
5. Pārraidāmā signāla veids Video Nav definēti
6. Radiokanāla dupleksais atdalījums Nav noteikts Nav definēti
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Līnijas veids e.i.r.p.  
Bezvadu kamera – 7 dBW Nav definēti
Portatīva videolīnija 16 dBW Nav definēti
Mobila videolīnija 10 dBW Nav definēti
8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi Nav noteikti Nav definēti
9. Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums Nav definēti
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktu Nav noteiktas Nav definēti
11. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi Lēmums 2016/339/ES Nav definēti

51. Radiosaskarne RS FX.110-2PP

Nr. p. k. Parametri Apraksts Papildu nosacījumi
1. Radiosakaru dienests Fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums PP

Lielas kapacitātes radiolīnijas

Nav definēti
3. Radiofrekvenču joslas 10,7–11,7 GHz Nav definēti
4. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
5. Radiokanālu plānojums CEPT rekomendācija ERC/REC 12-06 E

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Nav definēti
6. Radiokanālu solis 28; 56 MHz

 

Maksimālais kanāla platums 112 MHz
7. Radiokanāla dupleksais atdalījums 490 MHz Nav definēti
8. Raidītāja izejas jauda < 40 dBm fīdera ieejā Nav definēti
9. e.i.r.p. Nav noteikta Nav definēti
10. Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids Katrai radiostacijai individuāli Nav definēti

52. Radiosaskarne RS. fX.230-1PP

Nr. p. k. Parametri Apraksts Papildu nosacījumi
1. Radiosakaru dienests Fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums PP

Vienvirziena radiolīnijas

Nav definēti
3. Radiofrekvenču joslas 22,6–23 GHz Nav definēti
4. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
5. Radiokanālu plānojums CEPT rekomendācija T/R 13-02 Nav definēti
6. Radiokanālu solis 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz Nav definēti
7. Radiokanāla dupleksais atdalījums Nav paredzēts, pārraide notiek vienā virzienā Nav definēti
8. Raidītāja izejas jauda ≤ 10 dBW Nav definēti
9. e.i.r.p. ≤ 55 dBW Nav definēti
10. Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids Katrai radiostacijai individuāli Nav definēti

53. Radiosaskarne RS. fX.240PP

Nr. p. k. Parametri Apraksts Papildu nosacījumi
1. Radiosakaru dienests Fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums PP

Vienvirziena radiolīnijas

Nav definēti
3. Radiofrekvenču joslas 24,25–24,5 GHz Nav definēti
4. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
5. Radiokanālu plānojums CEPT rekomendācija T/R 13-02 Nav definēti
6. Radiokanālu solis 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz Nav definēti
7. Radiokanāla dupleksais atdalījums Nav paredzēts, pārraide notiek vienā virzienā Nav definēti
8. Raidītāja izejas jauda ≤ 10 dBW Nav definēti
9. e.i.r.p. ≤ 55 dBW Nav definēti
10. Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids Katrai radiostacijai individuāli Nav definēti

54. Radiosaskarne RS FX.600PP

Nr. p. k. Parametri Apraksts Papildu nosacījumi
1. Radiosakaru dienests Fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums PP radiolīnijas Nav definēti
3. Radiofrekvenču joslas 57–59/59–63/63–64 GHz Nav definēti
4. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
5. Radiokanālu plānojums CEPT rekomendācija ECC/REC/(09)01

Laikdales duplekss (TDD)

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Atļauts apvienot vairākus blakus esošos radiokanālus

TDD joslā 57–59 GHz un 63–64 GHz

FDD joslā 59–63 GHz

6. Radiokanālu solis 50 MHz x n (n=1, 2, 3,…, 140) Nav definēti
7. Radiokanāla dupleksais atdalījums Pārraide vienā virzienā vai

2 GHz FDD gadījumā

Nav definēti
8. Raidītāja izejas jauda ≤ –20 dBW Nav definēti
9. e.i.r.p. ≤ 25dBW Nav definēti
10. Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids Katrai radiostacijai individuāli Nav definēti"

29. Papildināt 3. pielikuma I sadaļu ar 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. Zemes stacijas uz mobilām platformām (ESOMP)"

30. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 1.1. un 4.1. apakšpunktā tekstu "3410–3800 MHz" ar tekstu "3400–3800 MHz".

31. Papildināt 3. pielikuma II sadaļu ar 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. Zemes stacijas uz mobilām platformām (ESOMP)

9.5.1. Tehniskās prasības

Nr. p. k. Parametri Apraksts Papildu nosacījumi
1. Radiosakaru dienests Fiksētais satelītu dienests  
2. Radiosakaru sistēmas Zemes stacija uz mobilas platformas (ESOMP) Tikai GSO satelītu tīklā
3. Radiofrekvenču josla 17,3–17,7 GHz  
19,7–20,2 GHz;

29,5–30,0 GHz

Saskaņā ar ECC/DEC/(13)01 lēmuma lemjošās daļas 2. a punktu
4. Radiokanālu plānojums   Nosaka satelītu tīkla operators
5. Pārraidāmā signāla veids   Nosaka satelītu tīkla operators
6. Radiosakaru trašu virzieni 17,3–17,7 GHz un

19,7–20,2 GHz (izplatījums–Zeme);

29,5–30,0 GHz (Zeme–izplatījums)

 
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Maksimālā e.i.r.p. 60 dBW Saskaņā ar lēmuma ECC/DEC/(13)01 1. pielikumu
8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi   Nosaka satelītu tīkla operators
9. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi   Papildu tehniskās prasības ir definētas ECC lēmumā ECC/DEC/(13)01"
Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
21.10.2016