Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 644

Rīgā 2016. gada 27. septembrī (prot. Nr. 48 37. §)
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
49. panta pirmo daļu un 50. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161. nr.; 2010, 73., 131. nr.; 2011, 86. nr.; 2012, 118., 194. nr.; 2013, 31. nr.; 2014, 160. nr.; 2015, 108. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.43.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.43.2 ESOMP (Earth Station on Mobile Platform) – Zemes stacija uz mobilas platformas;".

2. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Radioiekārtu uzstādīšana atbilstoši radiosaskarnēm RS FX.035MP un RS FX.037MP, ja to tehniskie parametri neatbilst radiosaskarnei RS LM.3600, atļauta līdz 2015. gada 30. jūnijam. Radioiekārtu izmantošana atbilstoši radiosaskarnēm RS FX.035MP, RS FX.037MP un RS LM.3600 ir atļauta līdz 2018. gada 31. decembrim. Šo radioiekārtu izmantošanas nosacījumi var tikt mainīti, ja nepieciešams nodrošināt starptautisko radiofrekvenču spektra lietošanas nolīgumu nosacījumu izpildi."

3. Papildināt noteikumus ar 43., 44., 45., 46., 47. un 48. punktu šādā redakcijā:

"43. Šo noteikumu 1. pielikuma 296. un 297. punktā noteikto 3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslu pārplānošanai katram elektronisko sakaru komersantam līdz 2018. gada 31. decembrim jāatbrīvo radiofrekvenču apjoms, kas pārsniedz n x 50 MHz (kur "n" ir frekvenču bloku skaits), atbilstoši noteikumu 44. punkta nosacījumiem.

44. Pārejot uz radiosaskarnei RS LM.3600-1 atbilstošu radioiekārtu izmantošanu, esošās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiek izvietotas šādi:

44.1. RS FX.035MP FDD 3410–3424 MHz/3510–3524 MHz un 3424–3438 MHz/3524–3538 MHz radiokanālu lietošanas tiesības aizvietojamas ar RS LM.3600-1 TDD 3500–3550 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām;

44.2. RS FX.035MP FDD 3438–3452 MHz/3538–3552 MHz un 3452–3466 MHz/ 3552–3566 MHz radiokanālu lietošanas tiesības aizvietojamas ar RS LM.3600-1 TDD 3450–3500 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām;

44.3. RS FX.035MP FDD 3466–3480 MHz/3566–3580 MHz un 3480–3494 MHz/3580–3594 MHz radiokanālu lietošanas tiesības aizvietojamas ar RS LM.3600-1 TDD 3550–3600 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām;

44.4. RS FX.037MP FDD 3615–3629 MHz/3715–3729 MHz un 3657–3671 MHz/3757–3771 MHz radiokanālu lietošanas tiesības Rīgā aizvietojamas ar RS LM.3600 TDD 3600–3650 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām Rīgā;

44.5. RS FX.037MP FDD 3629–3643 MHz/3729–3743 MHz un 3643–3657 MHz/3743–3757 MHz radiokanālu lietošanas tiesības aizvietojamas ar RS LM.3600-1 TDD 3700–3750 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām;

44.6. RS FX.037MP FDD 3671–3685 MHz/3771–3785 MHz un 3685–3699 MHz/3785–3799 MHz radiokanālu lietošanas tiesības aizvietojamas ar RS LM.3600-1 TDD 3750–3800 MHz frekvenču bloka lietošanas tiesībām;

44.7. RS FX.037MP FDD 3615–3629 MHz/3715–3729 MHz radiokanāla lietošanas tiesības Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Rīgu, aizvietojamas ar 28 MHz frekvenču spektra lietošanas tiesībām Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Rīgu, RS LM.3600-1 TDD 3600–3650 MHz frekvenču bloka ietvaros.

45. Radioiekārtu uzstādīšana atbilstoši radiosaskarnei RS LM.3600-1 ir atļauta no 2019. gada 1. janvāra.

46. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības radiosaskarnē RS LM.3600-1 noteikto TDD 3400–3450 MHz un 3650–3700 MHz frekvenču bloku izmantošanai no 2019. gada 1. janvāra piešķir Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā par radiofrekvenču spektra izmantošanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē elektronisko sakaru komersantam, kuram nav piešķirtas šo noteikumu 1. pielikuma 296. un 297. punktā noteiktā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

47. Šo noteikumu 1. pielikuma 296. un 297. punktā noteiktās 3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības piešķīruma vai pagarinājuma termiņš ir spēkā līdz 2028. gada 31. decembrim, pēc kā josla tiek atbrīvota pārplānošanai.

48. Šo noteikumu 1. pielikuma 351. punktā noteiktais frekvenču joslas iedalījums Analogās skaņas un TV signālu RRL ir spēkā līdz 2020. gada 5. jūlijam un ir atļauts radioiekārtām, kas uzstādītas līdz 2016. gada 1. decembrim."

4. Izteikt 1. pielikuma 27. punktu šādā redakcijā:

"27.435–472 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.79

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.72 5.82

JŪRAS MOBILAIS 5.79

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.82

Jūras mobilā dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli
  SRD: 457 kHzERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanuLavīnu upuru meklēšana

 

SRD: 148,5–5000 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 400–600 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
SRD: 456,9–457,1 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces"

5. Papildināt 1. pielikumu ar 27.1 un 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.1472–479 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.79

Radioamatieru 5.80A

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.72 5.82

JŪRAS MOBILAIS 5.79

Radioamatieru 5.80A

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.82

Radioamatieru radiostacijasCEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 303 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Radioamatieru dienesta radiostacijas
  SRD: 148,5–5000 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 400–600 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
27.2479–495 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.72 5.82

JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A

Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.82

GMDSS: 490 kHz

 

Jūras mobilā dienesta radiostacijas

RR AP15MSI (NAVTEX) – kuģošanas drošības informācijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

  SRD: 148,5–

5000 kHz

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 400–600 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)"

6. Izteikt 1. pielikuma 72. punktu šādā redakcijā:

"72.5 250–5 275 kHz
 FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas 5.132A 5.133A

FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas 5.132A

Fiksētā un mobilā dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli
  SRD: 5000–30000 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 984–7484 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces"

7. Papildināt 1. pielikumu ar 72.1, 72.2 un 73.3 punktu šādā redakcijā:

"72.15 275–5 351,5 kHz
 FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobiloFIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobiloFiksētā un mobilā dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli
  SRD: 5000–30000 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 984–7484 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
72.25 351,5–5 366,5 kHz
 FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radioamatieru 5. a14 (WRC-15)

FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radioamatieru 5. a14 (WRC-15)

Fiksētā un mobilā dienesta radiostacijas

Radioamatieru radiostacijas

CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 303 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Radioamatieru dienesta radiostacijas

  SRD: 5000–30000 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 984–7484 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
72.35 366,5–5 450 kHz
 FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobiloFIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobiloFiksētā un mobilā dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli
  SRD: 5000–30000 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Induktīvas ierīces
SRD: 984–7484 kHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces"

8. Aizstāt 1. pielikuma 235., 236., 237. un 239. punktā tekstu "IMT-2000" ar tekstu "IMT".

9. Izteikt 1. pielikuma 276. punktu šādā redakcijā:

"276.2 010–2 025 MHz
 FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388Video PMSE

Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Komisijas 2016. gada 8. marta īstenošanas lēmums Nr. 2016/339 par 2 010–2 025 MHz frekvenču joslas harmonizēšanu portatīvām vai mobilām bezvadu videolīnijām un bezvadu kamerām, ko izmanto programmu gatavošanai un īpašajiem pasākumiemPrivātie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS PMSE.02"

10. Izteikt 1. pielikuma 296. un 297. punktu šādā redakcijā:

"296.3 400–3 600 MHz
 FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A

Radiolokācijas 5.431

FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A

Radiolokācijas

Radioamatieru
RR4.
4: 3400-3410 MHz

BWA/IMT: 3400–3800 MHzKomisijas 2008. gada 21. maija Lēmums 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2014. gada 2. maija īstenošanas Lēmums 2014/276/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

ERC/REC 14-03 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums mazas un vidējas ietilpības sistēmām 3400–

3600 MHz joslā (B2)

ECC/DEC/(07)02 – ECC 2007. gada 30. marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību starp 3400–3800 MHz platjoslas bezvadu piekļuves sistēmu (BWA) harmonizētai ieviešanai

ECC/DEC/(11)06 – ECC 2011. gada 9. decembra lēmums par harmonizētiem kanālu plāniem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN), kas darbojas 3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslās

Konfigurācija: MP,

Radiosaskarne RS FX.035MP

Radiosaskarne RS LM.3600

Radiosaskarne RS LM.3600-1

Publiskie elektronisko sakaru tīklii

Noslēguma jautājumi, 42.–47. punkts

Radioamatieru radiostacijas: 3400-3410 MHzCEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja

CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 303 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

Radioamatieru dienesta radiostacijas
Uztverošās Zemes radiostacijas Ieteicamā josla 3800–4200 MHz
297.3 600–4 200 MHz
 FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)

Mobilais

FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobiloBWA/IMT: 3400–3800 MHzKomisijas 2008. gada 21. maija Lēmums 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2014. gada 2. maija īstenošanas Lēmums 2014/276/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

ERC/REC 12-08 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums un frekvenču bloku sadalījums mazas, vidējas un augstas ietilpības sistēmām 3600–4200 MHz joslā (B2.2)

ECC/DEC/(07)02 – ECC 2007. gada 30. marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību starp 3400–3800 MHz platjoslas bezvadu piekļuves sistēmu (BWA) harmonizētai ieviešanaii

ECC/DEC/(11)06 – ECC 2011. gada 9. decembra lēmums par harmonizētiem kanālu plāniem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN), kas darbojas 3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslās

Konfigurācija: MP,

Radiosaskarne RS FX.035MP

Radiosaskarne RS LM.3600

Radiosaskarne RS LM.3600-1

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Noslēguma jautājumi, 42.47. punkts

Uztverošās Zemes radiostacijas Ieteicamā josla 3800-4200 MHz
VSAT: 3800–4200 MHz  
Izplatījuma sistēmas: 3700–4200 MHzECC/DEC/(05)09 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 5925–6425 MHz (Zeme–izplatījums) un 3700–4200 MHz (izplatījums–Zeme)"

11. Aizstāt 1. pielikuma 329. punkta pirmās rindas ceturtajā ailē tekstu "Ciparu RRL: 7900–7975 MHz, 8017–8500 MHz" ar tekstu "Ciparu RRL: 7900–7961 MHz, 8017–8271 MHz".

12. Aizstāt 1. pielikuma 330. un 331. punkta pirmās rindas ceturtajā ailē tekstu "Ciparu RRL: 8025–8271 MHz" ar tekstu "Ciparu RRL: 8017–8271 MHz".

13. Aizstāt 1. pielikuma 332. punkta pirmās rindas ceturtajā ailē tekstu "Ciparu RRL: 8025–8271 MHz / 8327–8495 MHz" ar tekstu "Ciparu RRL: 8017–8271 MHz / 8327–8500 MHz".

14. Aizstāt 1. pielikuma 333. punkta pirmās rindas ceturtajā ailē tekstu "Ciparu RRL: 8327–8495 MHz" ar tekstu "Ciparu RRL: 8327–8500 MHz".

15. Izteikt 1. pielikuma 351. punktu šādā redakcijā:

"351.10,7–11,7 GHz
 FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.441 5.484A, (Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.441 5.484A, (Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RRL: 10,7–11,7 GHzITU-R F.387 – Radiofrekvenču kanālu plānojums radiorelejsistēmām, kuras izmanto 11 GHz diapazonuAnalogās skaņas un TV signālu RRL

Radiosaskarne RS FX.110PP

Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHzERC/REC 12-06 E – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 10,7–11,7 GHz josluKonfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL

Radiosaskarne RS FX.110-2PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Zemes radiostacijasERC/DEC/(00)08 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 10,7–12,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētā dienesta stacijām un apraides satelītu dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijāmBez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
EUTELTRACS: 10,7–11,7 GHzERC/DEC/(98)15 – ERC 1998. gada 23. novembra lēmums par Euteltracs sistēmas Omnitracs galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujāmOmnitracs termināļi (izplatījums–Zeme)
VSAT: 10,7–11,7 GHzECC/DEC/(03)04 – ECC 2003. gada 17. oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25–14,50 GHz (Zeme–izplatījums) un 10,70–11,70 GHz (izplatījums–Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujāmIzplatījums–Zeme
LEST: 10,70–12,75 GHzECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujāmIzplatījums–Zeme
HEST: 10,70–12,75 GHzECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70– 20,20 GHz virzienā izplatījums– Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujāmIzplatījums–Zeme
Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijasECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums– Zeme)

ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme)

Izplatījums–Zeme"

16. Izteikt 1. pielikuma 373. punktu šādā redakcijā:

"373.17,3–17,7 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme– izplatījums) 5.516, (izplatījums– Zeme) 5.516A 5.516B

Radiolokācijas 5.514

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme– izplatījums) 5.516, (izplatījums– Zeme) 5.516A 5.516B

Radiolokācijas

HDFSS: 17,3–17,7 GHzECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) 
ESOMP:
17,3–17,7 GHz
ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujāmIzplatījums– Zeme
Zemes stacijas izplatījuma radiosakaru sistēmās 

 "

17. Izteikt 1. pielikuma 380. un 381. punktu šādā redakcijā:

"380.19,7–20,1 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.484A 5.516B

Mobilais satelītu (izplatījums– Zeme) 5.524

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.484A 5.516B

Mobilais satelītu (izplatījums– Zeme)

LEST: 19,70-20,20 GHzECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums – Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujāmIzplatījums–Zeme
HEST: 19,70-20,20 GHzECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70– 12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujāmIzplatījums–Zeme
ESOMP:
19,7-20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujāmIzplatījums– Zeme
HDFSS: 19,7-20,2 GHzECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) 
381.20,1–20,2 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.484A 5.516B

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.5288

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme) 5.484A 5.516B

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums– Zeme)

5.525 5.526 5.527 5.5288

HDFSS: 19,7–20,2 GHzECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) 
ESOMP:
19,7-20,2 GHz
ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujāmIzplatījums– Zeme
HEST: 19,70–20,20 GHzECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām 
LEST: 19,70–20,20 GHzECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujāmIzplatījums–Zeme"

18. Izteikt 1. pielikuma 388. punktu šādā redakcijā:

"388.22,55–23,55 GHz
 FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.338A

MOBILAIS 5.149

FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.338A

MOBILAIS 5.149

Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHzCEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslāKonfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.230PP

Ciparu RRL: 22,6–23 GHzCEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslāVienvirziena RRL

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 23–23,6/22–22,6 GHzCEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslāKonfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.230PP

SAB/SAP: 22,6–23 GHzERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB)RRL videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRR: 21,65–26,65 GHzKomisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

19. Izteikt 1. pielikuma 393. punktu šādā redakcijā:

"393.24,25–24,45 GHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISCiparu RRL: 24,25-24,5 GHzCEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslāVienvirziena RRL

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SAB/SAP: 24,25–24,5 GHzERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB)Radiolīnijas videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRR: 21,65–26,65 GHzKomisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā

ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
SRD: 24,05–

24,5GHz

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 24,05–27GHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Radionoteikšanas ierīces"

20. Izteikt 1. pielikuma 402. un 403. punktu šādā redakcijā:

"402.29,5–29,9 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

5.540 5.542

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

5.540

HDFSS: 29,5–30,0 GHzECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums– Zeme un Zeme–izplatījums) 
ESOMP:
29,5–30,0 GHz
ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujāmZeme– izplatījums
HEST: 29,50–30,0 GHzECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34 dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70– 12,75 GHz vai

19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00– 14,25 GHz vai

29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

Zeme–izplatījums
403.29,9–30 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540

HDFSS: 29,5–30,0 GHzECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) 
ESOMP:
29,5–30,0 GHz
ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujāmZeme– izplatījums
LEST: 29,50–30,00 GHzECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums– Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujāmZeme–izplatījums
HEST: 29,50–30,0 GHzECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70– 12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums– Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujāmZeme–izplatījums"

21. Aizstāt 1. pielikuma 441.  un 442. punkta ceturtajā ailē tekstu "RRL un FWA: 57,1–58,9 GHz" ar tekstu "Ciparu RRL: 57–64 GHz".

22. Aizstāt 1. pielikuma 441.  un 442. punkta sestajā ailē tekstu "HDFS" ar tekstu "Konfigurācija PP Radiosaskarne RS FX.600MP".

23. Izteikt 1. pielikuma 443. un 444. punktu šādā redakcijā:

"443.59–59,3 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Ciparu RRL: 57–64 GHzECC/REC/(09)01 – par 57–64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts–punkts bezvadu sistēmāmKonfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.600MP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 57,0–66,0 GHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD: 57–64 MHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

AS un CS: 59–63 GHzFrekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz līdz 100,0 GHz diapazonamPrivātie elektronisko sakaru tīkli
444.59,3–64 GHz
 FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138

FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138

Ciparu RRL: 57–64 GHzECC/REC/(09)01 – par 57–64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts–punkts bezvadu sistēmāmKonfigurācija PP

Radiosaskarne RS FX.600PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 57,0–66,0 GHzERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD: 63–64 GHzECC/DEC/(02)01 – ECC 2002. gada 15. marta lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas autoceļu transporta un satiksmes telemātikas (RTTT) sistēmu saskaņotai ieviešanai

ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 61–61,5 GHzERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD: 57–64 MHzKomisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

ISM: 61–61,5 GHz  
AS un CS: 59–63 GHzFrekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz līdz 100,0 GHz diapazonamPrivātie elektronisko sakaru tīkli"

24. Izteikt 2. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Radiosaskarne RS FX.080PP

Nr. p. k.ParametriAprakstsPapildu nosacījumi
1.Radiosakaru dienestsFiksētaisNav definēti
2.Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojumsPP radiolīnijasNav definēti
3.Radiofrekvenču joslas7905–7961 MHz, 8017–8185 MHz, 8215–8271 MHz, 8327–8495 MHzNav definēti
4.Pārraidāmā signāla veidsCiparuNav definēti
5.Radiokanālu plānojumsCEPT rekomendācija ECC/REC/(02)06
Frekvenčdales duplekss (FDD)
Nav definēti
6.Radiokanālu solis1,75 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHzMaksimālais kanāla platums 56 MHz
7.Radiokanāla dupleksais atdalījums310 MHzNav definēti
8.Raidītāja izejas jauda< 43 dBm fīdera ieejāNav definēti
9.e.i.r.p.≤ 55 dBWNav definēti
10.Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veidsKatrai radiostacijai individuāliNav definēti"

25. Izteikt 2. pielikuma 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Radiosaskarne RS LM.450

Nr.p. k.

 

ParametriAprakstsPapildu nosacījumi
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais, fiksētaisNav definēti
2.Radiosakaru sistēmasIMTBezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3.Radiofrekvenču josla450–457,5 MHz

460–467,5 MHz

Nav definēti
4.Radiokanālu plānojumsFrekvenčdales duplekss (FDD)

Kanālu iestatījuma solis (jeb kanāla rastrs):

CDMA sistēmām: 25 kHz;

LTE sistēmām: 100 kHz

Kanāla joslas platums:

 

CDMA sistēmām: 1,25 MHz;

LTE sistēmām: 1,4; 3; 5 MHz

5.Pārraidāmā signāla veidsCiparuNav definēti
6.Radiokanāla dupleksais atdalījums10 MHzNav definēti
7.Raidītāja izejas (izstarotā) jaudaTiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumamRaidītāja izejas jauda: ≤ 14 dBW/1,25 MHz

Bāzes stacijas e.r.p.: ≤ 26 dBW/1,25 MHz

(minētās vērtības dotas 1,25 MHz kanāla joslas platumam, kas attiecīgi ir pārrēķināmas citu kanāla joslas platumu lietošanas gadījumā)

8.Radiokanālu izmantošanas nosacījumiRaidīšanas frekvences:

ML: 450–457,5 MHz

FB: 460–467,5 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida/uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs.

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība.

Minimālā aizsargjosla frekvenču joslu malās: 200 kHz

9.Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoramNav definēti
10Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktuNav noteiktasNav definēti
11.Radiofrekvenču plānošanas nosacījumiCEPT rekomendācija Nr. T/R 25-08;

CEPT ECC ziņojums Nr. 39;

3GPP tehniskā specifikācija 36.104; 3GPP tehniskā specifikācija 36.101

Nav definēti"

26. Izteikt 2. pielikuma 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Radiosaskarne RS FX.070-2PP

Nr. p. k.ParametriAprakstsPapildu nosacījumi
1.Radiosakaru dienestsFiksētaisNav definēti
2.Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojumsPP radiolīnijasRadiolīnijas garums ≥ 10 km
3.Radiofrekvenču joslas7428–7652 MHz, 7673–7897 MHzNav definēti
4.Pārraidāmā signāla veidsCiparuNav definēti
5.Radiokanālu plānojumsCEPT rekomendācija ECC/REC(02)06
Frekvenčdales duplekss (FDD)
Nav definēti
6.Radiokanālu solis7 MHz; 14 MHz; 28 MHz

 

Maksimālais kanāla platums 56 MHz
7.Radiokanāla dupleksais atdalījums245 MHzNav definēti
8.Raidītāja izejas jauda< 43 dBm fīdera ieejāNav definēti
9.e.i.r.p.≤ 55 dBW atkarībā no RR21.2-RR21.5Nav definēti
10.Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veidsKatrai radiostacijai individuāliNav definēti"

27. Papildināt 2. pielikumu ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Radiosaskarne RS LM.3600-1

"Nr. p. k.ParametriAprakstsPapildu nosacījumi
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais, fiksētaisNav definēti
2.Radiosakaru sistēmasZemes radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus: BWA/IMTBezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3.Radiofrekvenču josla3400–3800 MHzNav definēti
4.Radiokanālu plānojumsLaikdales duplekss (TDD)Atbilstoši Komisijas 2014. gada 2. maija Lēmuma 2014/276/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (turpmāk – Lēmums 2014/276/ES), pielikuma A daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Ja piešķirtos blokus ir nepieciešams pārbīdīt, lai pielāgotos citiem esošiem lietotājiem, izmanto 100 kHz rastru. Blakusbloki citiem lietotājiem var tikt noteikti šaurāki, lai nodrošinātu efektīvu spektra izmantošanu

5.Pārraidāmā signāla veidsCiparuNav definēti
6.Radiokanāla dupleksais atdalījumsNav noteiktsNav definēti
7.Raidītāja izejas (izstarotā) jaudaTiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumamBāzes stacijas un galastacijas raidīšanai 3400–3800 MHz joslas ietvaros ir jāatbilst Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļā norādītajām bloka malas maskām (BEM).

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 2. tabulai (jaudas robežvērtību bloka ietvaros piemēro blokam, kas piešķirts operatoram). Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros katrai antenai 68 dBm/5 MHz.

Femto bāzes stacijām būtu jāpiemēro jaudas regulēšana, lai mazinātu traucējumus blakuskanālos.

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 3. tabulai (bāzlīnijas jaudas robežvērtības) un 4. tabulai (pārejas apgabala jaudas robežvērtības).

3. Bāzes stacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības valstu īpašos gadījumos – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 6. tabulai.

4. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši Lēmuma 2014/276/ES pielikuma C daļai. Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros 25 dBm (BEM spektra definīcijas dotas Lēmuma 2014/276/ES pielikuma B daļas 1. tabulā).

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

8.Radiokanālu izmantošanas nosacījumiAtbilstoši Lēmumam 2014/276/ES:

Laikdales duplekss (TDD)

Raidīšanas frekvences:

ML/FB: TDD: 3400–3800 MHz

Bāzes stacijas retranslators raida/uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs.

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9.Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoramNav definēti
10.Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktuNav noteiktasNav definēti
11.Radiofrekvenču plānošanas nosacījumiKomisijas Lēmums 2014/276/ES

ECC/DEC/(11)06

ECC/DEC/(07)02

ECC Ziņojums Nr. 216

Radiofrekvenču josla 3400–3800 MHz paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā. Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā minimālais pieejamais nepārtraukta frekvenču bloka platums ir 50 MHz.

TDD tīklu sinhronizācija:

sinhronizēta darbība ir TDD darbība divos dažādos tīklos, kur nenotiek vienlaicīga pārraide augšuplīnijā un lejuplīnijā, kā noteikts piemērojamos standartos;

nesinhronizētiem TDD tīkliem divu blakusjoslu operatoru spektra BEM prasību var nodrošināt, piemērojot frekvenču atdalīšanu starp abu operatoru bloku malām vai nosakot ierobežotos blokus diviem blakusoperatoriem, kas tiem liktu ierobežot jaudas līmeni piešķirto spektra bloku augšējās vai apakšējās daļās. Tāda ierobežota jaudas līmeņa ieteicamā vērtība ir 4 dBm/5 MHz e.i.r.p. uz vienu šūnu, un to piemēro operatoram piešķirtā spektra bloka augšējiem vai apakšējiem 5 MHz"

28. Papildināt 2. pielikumu ar 50., 51., 52., 53. un 54. punktu šādā redakcijā:

"50. Radiosaskarne RS PMSE.02

Nr. p. k.ParametriAprakstsPapildu nosacījumi
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais, fiksētaisNav definēti
2.Radiosakaru sistēmasVideo PMSE

Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Nav definēti
3.Radiofrekvenču josla2010–2025 MHzNav definēti
4.Radiokanālu plānojumsNav noteiktsNav definēti
5.Pārraidāmā signāla veidsVideoNav definēti
6.Radiokanāla dupleksais atdalījumsNav noteiktsNav definēti
7.Raidītāja izejas (izstarotā) jaudaLīnijas veidse.i.r.p. 
Bezvadu kamera– 7 dBWNav definēti
Portatīva videolīnija16 dBWNav definēti
Mobila videolīnija10 dBWNav definēti
8.Radiokanālu izmantošanas nosacījumiNav noteiktiNav definēti
9.Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrumsNav definēti
10.Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punktuNav noteiktasNav definēti
11.Radiofrekvenču plānošanas nosacījumiLēmums 2016/339/ESNav definēti

51. Radiosaskarne RS FX.110-2PP

Nr. p. k.ParametriAprakstsPapildu nosacījumi
1.Radiosakaru dienestsFiksētaisNav definēti
2.Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojumsPP

Lielas kapacitātes radiolīnijas

Nav definēti
3.Radiofrekvenču joslas10,7–11,7 GHzNav definēti
4.Pārraidāmā signāla veidsCiparuNav definēti
5.Radiokanālu plānojumsCEPT rekomendācija ERC/REC 12-06 E

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Nav definēti
6.Radiokanālu solis28; 56 MHz

 

Maksimālais kanāla platums 112 MHz
7.Radiokanāla dupleksais atdalījums490 MHzNav definēti
8.Raidītāja izejas jauda< 40 dBm fīdera ieejāNav definēti
9.e.i.r.p.Nav noteiktaNav definēti
10.Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veidsKatrai radiostacijai individuāliNav definēti

52. Radiosaskarne RS. fX.230-1PP

Nr. p. k.ParametriAprakstsPapildu nosacījumi
1.Radiosakaru dienestsFiksētaisNav definēti
2.Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojumsPP

Vienvirziena radiolīnijas

Nav definēti
3.Radiofrekvenču joslas22,6–23 GHzNav definēti
4.Pārraidāmā signāla veidsCiparuNav definēti
5.Radiokanālu plānojumsCEPT rekomendācija T/R 13-02Nav definēti
6.Radiokanālu solis7 MHz; 14 MHz; 28 MHzNav definēti
7.Radiokanāla dupleksais atdalījumsNav paredzēts, pārraide notiek vienā virzienāNav definēti
8.Raidītāja izejas jauda≤ 10 dBWNav definēti
9.e.i.r.p.≤ 55 dBWNav definēti
10.Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veidsKatrai radiostacijai individuāliNav definēti

53. Radiosaskarne RS. fX.240PP

Nr. p. k.ParametriAprakstsPapildu nosacījumi
1.Radiosakaru dienestsFiksētaisNav definēti
2.Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojumsPP

Vienvirziena radiolīnijas

Nav definēti
3.Radiofrekvenču joslas24,25–24,5 GHzNav definēti
4.Pārraidāmā signāla veidsCiparuNav definēti
5.Radiokanālu plānojumsCEPT rekomendācija T/R 13-02Nav definēti
6.Radiokanālu solis7 MHz; 14 MHz; 28 MHzNav definēti
7.Radiokanāla dupleksais atdalījumsNav paredzēts, pārraide notiek vienā virzienāNav definēti
8.Raidītāja izejas jauda≤ 10 dBWNav definēti
9.e.i.r.p.≤ 55 dBWNav definēti
10.Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veidsKatrai radiostacijai individuāliNav definēti

54. Radiosaskarne RS FX.600PP

Nr. p. k.ParametriAprakstsPapildu nosacījumi
1.Radiosakaru dienestsFiksētaisNav definēti
2.Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojumsPP radiolīnijasNav definēti
3.Radiofrekvenču joslas57–59/59–63/63–64 GHzNav definēti
4.Pārraidāmā signāla veidsCiparuNav definēti
5.Radiokanālu plānojumsCEPT rekomendācija ECC/REC/(09)01

Laikdales duplekss (TDD)

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Atļauts apvienot vairākus blakus esošos radiokanālus

TDD joslā 57–59 GHz un 63–64 GHz

FDD joslā 59–63 GHz

6.Radiokanālu solis50 MHz x n (n=1, 2, 3,…, 140)Nav definēti
7.Radiokanāla dupleksais atdalījumsPārraide vienā virzienā vai

2 GHz FDD gadījumā

Nav definēti
8.Raidītāja izejas jauda≤ –20 dBWNav definēti
9.e.i.r.p.≤ 25dBWNav definēti
10.Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veidsKatrai radiostacijai individuāliNav definēti"

29. Papildināt 3. pielikuma I sadaļu ar 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5.Zemes stacijas uz mobilām platformām (ESOMP)"

30. Aizstāt 3. pielikuma II sadaļas 1.1. un 4.1. apakšpunktā tekstu "3410–3800 MHz" ar tekstu "3400–3800 MHz".

31. Papildināt 3. pielikuma II sadaļu ar 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. Zemes stacijas uz mobilām platformām (ESOMP)

9.5.1. Tehniskās prasības

Nr. p. k.ParametriAprakstsPapildu nosacījumi
1.Radiosakaru dienestsFiksētais satelītu dienests 
2.Radiosakaru sistēmasZemes stacija uz mobilas platformas (ESOMP)Tikai GSO satelītu tīklā
3.Radiofrekvenču josla17,3–17,7 GHz 
19,7–20,2 GHz;

29,5–30,0 GHz

Saskaņā ar ECC/DEC/(13)01 lēmuma lemjošās daļas 2. a punktu
4.Radiokanālu plānojums Nosaka satelītu tīkla operators
5.Pārraidāmā signāla veids Nosaka satelītu tīkla operators
6.Radiosakaru trašu virzieni17,3–17,7 GHz un

19,7–20,2 GHz (izplatījums–Zeme);

29,5–30,0 GHz (Zeme–izplatījums)

 
7.Raidītāja izejas (izstarotā) jaudaMaksimālā e.i.r.p. 60 dBWSaskaņā ar lēmuma ECC/DEC/(13)01 1. pielikumu
8.Radiokanālu izmantošanas nosacījumi Nosaka satelītu tīkla operators
9.Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi Papildu tehniskās prasības ir definētas ECC lēmumā ECC/DEC/(13)01"
Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
21.10.2016