Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 659

Rīgā 2016. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 50 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 172., 207. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Atbalsta iesniegumu pieņemšanu izsludina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā."

2. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu."

3. Izteikt 9.4. un 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. sējumu un stādījumu platība ir deklarēta vienotā platību maksājuma saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem. Ja apdrošinātā ziemāju sējumu platība nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ ir gājusi bojā un vienotajam platību maksājumam tiek pieteikta cita kultūra, atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu;

9.5. ja tiek apdrošināti dzīvnieki, tie ir reģistrēti valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" (turpmāk - datubāze) un:

9.5.1. šo noteikumu 2. pielikuma 7., 8. un 9. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā tajā mēnesī, kad stājas spēkā apdrošināšanas polise;

9.5.2. šo noteikumu 2. pielikuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. janvārī vai 1. jūlijā;

9.5.3. šo noteikumu 2. pielikuma 34. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. maijā vai 1. novembrī."

4. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz iesniegumu (1. pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

5. Svītrot 14.3. apakšpunktu.

6. Papildināt II nodaļu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Ja atbalsta pretendents apdrošināšanas iemaksu maksā vairākos maksājumos un šo noteikumu 13. un 14. punktā minētie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētās norēķinu dokumentu kopijas iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumā (1. pielikums) norādītajā termiņā."

7. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Apdrošinātie dzīvnieki ir reģistrēti datubāzē un:

15.1 1. šo noteikumu 2. pielikuma 7., 8. un 9. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā tajā mēnesī, kad noslēgta apdrošināšanas polise;

15.1 2. šo noteikumu 2. pielikuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. janvārī un 1. jūlijā;

15.1 3. šo noteikumu 2. pielikuma 34. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. maijā un 1. novembrī."

8. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Lai saņemtu šo noteikumu 15. punktā minēto alternatīvo atbalstu, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz iesniegumu (3. pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

9. Papildināt III nodaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja atbalsta pretendents apdrošināšanas iemaksu maksā vairākos maksājumos un šo noteikumu 18. punktā, kā arī 19.1. un 19.2. apakšpunktā minētie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētās norēķinu dokumentu kopijas iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumā (3. pielikums) norādītajā termiņā."

10. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 25. augusta
noteikumiem Nr. 492

Iesniegums par atbalsta saņemšanu apdrošināšanas iemaksu daļējai segšanai

  Lauku atbalsta dienesta
  reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs
 

(vārds, uzvārds)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Adrese

Tālruņa numurs,
e-pasta adrese

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu izmaksāt atbalstu par samaksāto apdrošināšanas prēmiju, pamatojoties uz apdrošināšanas polisi Nr.__________________, kas iegādāta

(apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja nosaukums)


Kopējā apdrošināšanas iemaksa  

Attiecināmās izmaksas, euro  

Noteiktais rēķina(-u) apmaksas datums un summa, euro:

 

Maksājuma

Plānotais datums dokumentu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā

summa, euro

datums

1.

     

2.

     

3.

     

Apliecinu, ka tad, ja netiks ievēroti polises samaksas nosacījumi vai pārtraukta polises darbība pirms tās termiņa beigām, atmaksāšu saņemto atbalsta summu.

Atbalsta pretendents
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

11. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 25. augusta
noteikumiem Nr. 492

Iesniegums par alternatīvā atbalsta saņemšanu apdrošināšanas iemaksu daļējai segšanai

  Lauku atbalsta dienesta
  reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs
 

(vārds, uzvārds)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Adrese

Tālruņa numurs,
e-pasta adrese

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu izmaksāt atbalstu par samaksāto apdrošināšanas prēmiju, pamatojoties uz apdrošināšanas polisi Nr.__________________, kas iegādāta

(apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja nosaukums)


Kopējā apdrošināšanas iemaksa  

Attiecināmās izmaksas, euro  

Noteiktais rēķina(-u) apmaksas datums un summa, euro:

 

Maksājuma

Plānotais datums dokumentu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā

summa, euro

datums

1.

     

2.

     

3.

     

Apliecinu, ka tad, ja netiks ievēroti polises samaksas nosacījumi vai pārtraukta polises darbība pirms tās termiņa beigām, atmaksāšu saņemto atbalsta summu.

Atbalsta pretendents
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

11.10.2016