Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-21

Jelgavā 2016.gada 22.septembrī (prot. Nr.12/18)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu 11. punktu ar 11.13.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.13.1 Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar XVI1 nodaļu šādā redakcijā:

"XVI1. Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai

"83.1 Ikgadējo pabalstu politiski represētai personai 30,00 euro apmērā piešķir reizi gadā novembra mēnesī sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

83.2 Pabalsta pieprasītājs no kārtējā gada 1. oktobra līdz 10. novembrim iesniedz JSLP iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

83.3 Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā."

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.16-21 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka jaunu ikgadēju pabalstu politiski represētām personām.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai ieviestu jaunu ikgadējo pabalstu politiski represētām personām.

Pabalsts tiek ieviests ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētām personām sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu realizēšanai tiek plānoti finanšu līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2016. gada budžetā.

Pabalstam nepieciešams 11010,00 euro (367 personas X 30,00 euro)

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Tiek ņemti vērā iedzīvotāju priekšlikumi.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne

04.10.2016