Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200.nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206.nr.; 2011, 103., 204.nr.; 2012, 190., 203.nr.; 2013, 51., 191., 232., 234., 252.nr.; 2014, 206., 228., 257.nr.; 2015, 248.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt III nodaļu ar 13.4 pantu šādā redakcijā:

"13.4 pants. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalga

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets saskaņā ar šā likuma 4.pielikumu."

2. Papildināt 15.pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Amatpersona (darbinieks), izņemot šā likuma 5., 5.1, 6., 6.1 pantā, 6.2 panta pirmās daļas 10.punktā un 13.pantā minētās amatpersonas (darbiniekus) un fiziskā darba veicējus, var saņemt speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu. Speciālās piemaksas apmērs nepārsniedz 100 procentus no mēnešalgas, un mēnešalgas apmērs kopā ar šo speciālo piemaksu nepārsniedz Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu. Šādu amatpersonu (darbinieku) īpatsvars nepārsniedz piecus procentus no attiecīgajā atvasinātajā publiskajā personā, tiešās pārvaldes iestādē vai citā valsts institūcijā nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaita. Speciālo piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, bet ne retāk kā reizi pusgadā atbilstoši attiecīgajā atvasinātajā publiskajā personā, tiešās pārvaldes iestādē vai citā valsts institūcijā nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaitam."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

"31. Šā likuma 4.pielikumā minētajai 16.mēnešalgu grupai līdz 2016.gada 31.decembrim mēnešalgas maksimālais apmērs nosakāms 3771 euro apmērā.

32. Ministru kabinets līdz 2017.gada 31.decembrim iesniedz Saeimai likumprojektu par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmas pilnveidošanu."

4. Papildināt likumu ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma
4.pielikums

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) maksimālā mēnešalga

Nr. p. k. Mēnešalgu grupa Mēnešalgas maksimālais apmērs (euro)
1. 16 ne vairāk kā 4030
2. 15 ne vairāk kā 3475
3. 14 ne vairāk kā 3005
4. 13 ne vairāk kā 2560
5. 12 ne vairāk kā 2200
6. 11 ne vairāk kā 1895
7. 10 ne vairāk kā 1625
8. 9 ne vairāk kā 1410
9. 8 ne vairāk kā 1255
10. 7 ne vairāk kā 1120
11. 6 ne vairāk kā 995
12. 5 ne vairāk kā 895
13. 4 ne vairāk kā 775
14. 3 ne vairāk kā 650
15. 2 ne vairāk kā 540
16. 1 ne vairāk kā 430"

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 15.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2016.gada 20.septembrī

04.10.2016