Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 585

Rīgā 2016. gada 30. augustā (prot. Nr. 43 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu"

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
10. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 102. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. finanšu pakalpojumiem (kredītiestādes, kreditēšanas (arī patērētāju kreditēšanas), apdrošināšanas, privāto pensiju, ieguldījumu vai maksājumu pakalpojumiem);".

2. Izteikt 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. līgumiem, ko sagatavojis notārs, tiesu izpildītājs vai cita valsts amatpersonai pielīdzināma persona;".

3. Papildināt noteikumus ar 2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11. azartspēlēm, izlozēm vai loterijām Azartspēļu un izložu likuma izpratnē."

4. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese un, ja tādi saziņas līdzekļi ir, tālruņa, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese, lai patērētājs varētu ātri un efektīvi sazināties ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, un, ja attiecināms, tās personas identitāte un juridiskā adrese, kuras uzdevumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs darbojas;".

5. Izteikt 5.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.11. ja attiecināms, informācija par to, ka atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas, un, ja preci tās īpašību dēļ parasti nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, informācija par šo izmaksu apmēru;".

6. Aizstāt 5.14. apakšpunktā vārdu "informācija" ar vārdu "atgādinājums".

7. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja līguma priekšmets ietver gan preces pārdošanu, gan pakalpojuma sniegšanu, tad atteikuma tiesību termiņu skaita saskaņā ar šo noteikumu 19.2., 19.3., 19.4. vai 19.5. apakšpunktu."

8. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis patērētājam šo noteikumu 5.10. apakšpunktā norādīto informāciju, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma viena gada laikā no sākotnējā atteikuma termiņa beigām, kas nosakāms saskaņā ar šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktu."

9. Izteikt 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

14.09.2016