Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.260

Valmierā 2016.gada 28.jūlijā

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
28.07.2016. lēmumu Nr.281 (prot. Nr.8, 13.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.177; 2011, Nr.51; 2014, Nr.46; 2015, Nr.89; 2016, Nr.33) šādu grozījumu:

izteikt noteikumu 2.2punktu šādā redakcijā:

"2.2 Personalizētu braukšanas karti Noteikumu 2.1punktā un 9.4.apakšpunktā minētās personas var saņemt Valmieras pilsētas pašvaldībā darba dienās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Personalizētā braukšanas karte derīga:

2.21. beztermiņa Noteikumu 2.1punktā minētām personām;

2.22. līdz 75 gadu vecuma sasniegšanai Noteikumu 9.4.apakšpunktā minētām personām.".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.260 "Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā" tiek aktualizēts un precizēts personalizēto braukšanas karšu derīguma termiņš.
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumu būtība paredz noteikt garāku personalizētās braukšanas kartes derīguma termiņu, atvieglojot pensionāriem tās izmantošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Samazināsies personalizēto braukšanas karšu izgatavošanas izmaksas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

16.08.2016