Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 517

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 42. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
26. panta pirmo daļu un 27. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 28. nr.; 2009, 57., 157. nr.; 2013, 158., 223. nr.; 2014, 167., 220. nr.; 2015, 59., 128., 167., 220. nr.; 2016, 24., 77. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Aizliegts veikt savvaļas cūku līķu eviscerāciju, ādas novilkšanu vai citas darbības, kas var radīt infekcijas slimības izplatīšanās draudus. Par atrastu savvaļas cūku līķi atradējs ziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam. Savvaļas cūku līķus, iekšējos orgānus un citus blakusproduktus iznīcina saskaņā ar šo noteikumu 6.1 un 6.2 punktā minētajām prasībām."

2. Papildināt noteikumus ar 41.10., 41.11., 41.12. un 41.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.10. iegūtos svaigas gaļas un gaļas produktu, tai skaitā svaigu cūkgaļu, cūkgaļas produktus un cūkgaļas izstrādājumus, izvest ārpus aizsardzības zonas ir atļauts ar dienesta izsniegtu atļauju;

41.11. dienests nodrošina, ka no nomedītām savvaļas cūkām tiek paņemti paraugi laboratoriskai izmeklēšanai attiecībā uz cūku mēri;

41.12. nomedītu savvaļas cūku ķermeņus, kuru laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi:

41.12.1. atļauts izmantot mednieka pašpatēriņam, neizvedot tos no aizsardzības zonas;

41.12.2. ar dienesta izsniegtu atļauju atļauts nosūtīt uz atzītu medījumu apstrādes uzņēmumu Latvijas teritorijā, kur liemeņus marķē saskaņā ar šo noteikumu 45.1 punktu. Iegūtos liemeņus ar dienesta atļauju atļauts nosūtīt cilvēku uzturā paredzētu termiski apstrādātu produktu ražošanai uz uzņēmumu, kas ir atzīts saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām. Termiskās apstrādes procesā ievēro režīmu, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei. Iegūtos produktus marķē saskaņā ar šo noteikumu 45.2 punktā minētajām prasībām, un tos atļauts izplatīt tikai Latvijas teritorijā;

41.13. savvaļas cūku medījumus, ja to laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir pozitīvi, kā arī citus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus pārstrādā, apstrādā vai likvidē saskaņā ar šo noteikumu 6.1 un 6.2 punktā minētajām prasībām."

3. Papildināt noteikumus ar 49.10., 49.11., 49.12. un 49.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.10. iegūtos svaigas gaļas un gaļas produktus, tai skaitā svaigu cūkgaļu, cūkgaļas produktus un cūkgaļas izstrādājumus, izvest ārpus uzraudzības zonas ir atļauts ar dienesta izsniegtu atļauju;

49.11. dienests nodrošina, ka no nomedītām savvaļas cūkām tiek paņemti paraugi laboratoriskai izmeklēšanai;

49.12. nomedītu savvaļas cūku ķermeņus, kuru laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi:

49.12.1. atļauts izmantot mednieka pašpatēriņam, neizvedot tos no uzraudzības zonas;

49.12.2. ar dienesta izsniegtu atļauju atļauts nosūtīt uz atzītu medījumu apstrādes uzņēmumu Latvijas teritorijā, kur liemeņus marķē saskaņā ar šo noteikumu 45.1 punktu. Iegūtos liemeņus ar dienesta atļauju atļauts nosūtīt cilvēku uzturā paredzētu termiski apstrādātu produktu ražošanai uz uzņēmumu, kas ir atzīts saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām. Termiskās apstrādes procesā ievēro režīmu, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei. Iegūtos produktus marķē saskaņā ar šo noteikumu 45.2 punktā minētajām prasībām, un tos atļauts izplatīt tikai Latvijas teritorijā;

49.13. savvaļas cūku medījumus, kuru laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir pozitīvi, kā arī citus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus pārstrādā, apstrādā vai likvidē saskaņā ar šo noteikumu 6.1 un 6.2 punktā minētajām prasībām."

4. Izteikt 68.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.3. karantīnas teritorijā organizē nomedīto un atrasto mirušo savvaļas cūku laboratorisko izmeklēšanu;".

5. Izteikt 69. punktu šādā redakcijā:

"69. Karantīnas teritorijā nomedītām savvaļas cūkām līdz laboratorisko analīžu rezultātu saņemšanai aizliegts novilkt ādu vai veikt citas darbības (izņemot kuņģa un zarnu trakta izņemšanu), kas var radīt infekcijas slimības izplatīšanās draudus. Savvaļas cūku iekšējos orgānus un citus blakusproduktus iznīcina saskaņā ar šo noteikumu 6.1 un 6.2 punktā minētajām prasībām."

6. Papildināt noteikumus ar 69.1 un 69.2 punktu šādā redakcijā:

"69.1 Nomedītu savvaļas cūku ķermeņus, kuru laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi:

69.1 1. atļauts izmantot mednieka pašpatēriņam, neizvedot tos no karantīnas teritorijas;

69.1 2. ar dienesta izsniegtu atļauju atļauts nosūtīt uz atzītu medījumu apstrādes uzņēmumu Latvijas teritorijā, kur liemeņus marķē saskaņā ar šo noteikumu 45.1 punktu. Iegūtos liemeņus ar dienesta atļauju atļauts nosūtīt cilvēku uzturā paredzētu termiski apstrādātu produktu ražošanai uz uzņēmumu, kas ir atzīts saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām. Termiskās apstrādes procesā ievēro režīmu, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei. Iegūtos produktus marķē saskaņā ar šo noteikumu 45.2 punktā minētajām prasībām, un tos atļauts izplatīt tikai Latvijas teritorijā.

69.2 Savvaļas cūku medījumus, kuru laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir pozitīvi, kā arī citus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus pārstrādā, apstrādā vai likvidē saskaņā ar šo noteikumu 6.1 un 6.2 punktā minētajām prasībām."

7. Izteikt 71.38 punktu šādā redakcijā:

"71.38 No I riska zonas (3. pielikums) uz citu Latvijas teritoriju atļauts izvest svaigu savvaļas cūku gaļu, gaļas produktus, gaļas izstrādājumus vai produktus, kas satur savvaļas cūku gaļu, ja nomedītās savvaļas cūkas ir laboratoriski izmeklētas un iegūtie rezultāti ir negatīvi, bet no II un III riska zonas (3. pielikums) -, ievērojot šo noteikumu 69.1 punktā minētās prasības, ja nomedītās savvaļas cūkas ir laboratoriski izmeklētas un iegūtie rezultāti ir negatīvi."

8. Papildināt X2 nodaļu ar 71.43 un 71.44 punktu šādā redakcijā:

"71.43 Mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas pārstrādā svaigu cūkgaļu un atrodas šo noteikumu 3. pielikumā minētajā II un III riska zonā, atļauts izplatīt gaļas produktus un gaļas izstrādājumus ārpus šo noteikumu 3. pielikumā minētās II un III riska zonas, ja tas izpilda šādas prasības:

71.43 1. uzņēmums ir atzīts saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām. Informāciju par mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuriem ir tiesības izplatīt gaļas produktus un gaļas izstrādājumus ārpus šo noteikumu 3. pielikumā minētās II un III riska zonas, norāda dienesta uzņēmumu reģistrā;

71.43 2. izplata gaļas produktus un gaļas izstrādājumus tikai Latvijas teritorijā.

71.44 Mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas pārstrādā svaigu cūkgaļu, un kautuves, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū, ja tie atrodas šo noteikumu 3. pielikumā minētajā II un III riska zonā, neizmanto šo noteikumu 45.1 un 45.2 punktā norādīto marķējumu."

9. Izteikt 3. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Novads un pagasts

1.1. Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts

1.2. Dobeles novada Jaunbērzes, Dobeles un Bērzes pagasts

1.3. Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts

1.4. Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagasts

1.5. Engures novads

1.6. Rundāles novads

1.7. Stopiņu novads".

10. Papildināt 3. pielikuma nodaļu "I riska zona" ar 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Pilsētas

2.1. republikas pilsēta Jelgava

2.2. republikas pilsēta Jūrmala

2.3. Bauskas pilsēta".

11. Izteikt 3. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Novads un pagasts

3.1. Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts

3.2. Jelgavas novada Valgundes pagasts

3.3. Limbažu novada Skultes, Vidrižu, Limbažu un Umurgas pagasts

3.4. Salacgrīvas novada Liepupes pagasts

3.5. Ādažu novads

3.6. Aizkraukles novads

3.7. Aknīstes novads

3.8. Alūksnes novads

3.9. Amatas novads

3.10. Apes novads

3.11. Babītes novads

3.12. Baldones novads

3.13. Baltinavas novads

3.14. Balvu novads

3.15. Carnikavas novads

3.16. Cēsu novads

3.17. Cesvaines novads

3.18. Ērgļu novads

3.19. Garkalnes novads

3.20. Gulbenes novads

3.21. Iecavas novads

3.22. Ikšķiles novads

3.23. Ilūkstes novads

3.24. Inčukalna novads

3.25. Jaunjelgavas novads

3.26. Jaunpiebalgas novads

3.27. Jēkabpils novads

3.28. Ķeguma novads

3.29. Ķekavas novads

3.30. Kocēnu novads

3.31. Kokneses novads

3.32. Krimuldas novads

3.33. Krustpils novads

3.34. Lielvārdes novads

3.35. Līgatnes novads

3.36. Līvānu novads

3.37. Lubānas novads

3.38. Madonas novads

3.39. Mālpils novads

3.40. Mārupes novads

3.41. Neretas novads

3.42. Ogres novads

3.43. Olaines novads

3.44. Ozolnieku novads

3.45. Pārgaujas novads

3.46. Pļaviņu novads

3.47. Priekuļu novads

3.48. Raunas novads

3.49. Ropažu novads

3.50. Rugāju novads

3.51. Salas novads

3.52. Salaspils novads

3.53. Saulkrastu novads

3.54. Sējas novads

3.55. Siguldas novads

3.56. Skrīveru novads

3.57. Smiltenes novads

3.58. Varakļānu novads

3.59. Vecpiebalgas novads

3.60. Vecumnieku novads

3.61. Viesītes novads

3.62. Viļakas novads".

12. Izteikt 3. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pilsētas

4.1. Limbažu pilsēta

4.2. republikas pilsēta Jēkabpils

4.3. republikas pilsēta Valmiera".

13. Izteikt 3. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Pilsētas

6.1. republikas pilsēta Daugavpils

6.2. republikas pilsēta Rēzekne

6.3. Ainažu pilsēta

6.4. Salacgrīvas pilsēta".

14. Svītrot 4. pielikuma 1. punktu.

15. Izteikt 4. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Lietuvas Republikas administratīvā teritorija

2.1. Jurbarkas rajona pašvaldības teritorijā − Raudones, Veļonas, Seredžus un Jodaiču pagasts

2.2. Pakrojas rajona pašvaldības teritorijā − Klovaiņu, Rozalimas un Pakrojas pagasts

2.3. Panevēžas rajona pašvaldības teritorijā − Krekenavas pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no Nevēžas upes

2.4. Raseiņu rajona pašvaldības teritorijā - Arjogalas, Arjogalas pilsētas, Betīgalas, Pagojuku un Šiluvas pagasts

2.5. Šaķu rajona pašvaldības teritorijā − Plokšču, Kriūku, Leķēču, Lukšu, Griškabūdžas, Barzdu, Žvirgždaiču, Sintautu, Kudirkas Naumiestes, Slaviku un Šaķu pagasts

2.6. Pasvales rajona pašvaldība

2.7. Vilkavišķu rajona pašvaldība

2.8. Radvilišķu rajona pašvaldība

2.9. Kalvarijas pašvaldība

2.10. Kazlu Rūdas pašvaldība

2.11. Marijampoles pašvaldība".

16. Izteikt 4. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Polijas Republikas administratīvā teritorija

Podlases vojevodistē:

3.1. Augustovas apriņķa Augustovas pašvaldība un Augustovas, Novinkas, Plaskas, Štabinas un Barglova Koscelnu pilsēta

3.2. Bjalistokas apriņķa Horoščas, Juhnovecas Koscelnu, Suražas, Turosņas, Koscelnu, Tikocinas, Lapu, Posventnes, Zavadu un Dobržiņevo Dužes pašvaldība

3.3. Hajnuvkas apriņķa Kleščeles un Čeremhas pašvaldības daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 66

3.4. Visokes Mazoveckes apriņķa Kobilin-Boržimu, Kulešes Koscelnu un Sokolu pašvaldība, Visokes Mazoveckes pašvaldība ar Visokes Mazoveckes pilsētu, Nove Pekutu, Šepetovo, Klukovo un Cehanovecas pašvaldība

3.5. Sejnu apriņķis

3.6. Suvalku apriņķa Rutka-Tartakas, Šipilišku, Suvalku un Račku pašvaldība

3.7. Zambrovas apriņķa Rutku pašvaldība

3.8. Sokulkas apriņķa Suhovolas un Koricinas pašvaldība

3.9. Belskas apriņķa Braņskas pašvaldības Braņskas, Bočku, Rudkas, Viškovas pilsēta, Belskas Podlaskas pašvaldības daļa, kas atrodas uz rietumiem no līnijas, kuru veido ceļš Nr. 19 (uz ziemeļiem no Belskas Podlaskas pilsētas) un stiepjas līdz Belskas Podlaskas pilsētas austrumu robežai un ceļam Nr. 66 (uz dienvidiem no Belskas Podlaskas pilsētas), Belskas Podlaskas pilsēta, Orlas pašvaldības daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 66, M. Bjalistokas apriņķis

3.10. Suvalku apriņķis

3.11. Moņķu apriņķis

3.12. Semjatičes apriņķis".

17. Izteikt 4. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Igaunijas Republikas administratīvā teritorija

4.1. Harju apriņķis (izņemot Kūsalu pagasta daļu, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 1 (E20), Aegvīdu pagastu un Anijas pagastu)

4.2. Austrumviru apriņķis

4.3. Lēnes apriņķis

4.4. Pērnavas apriņķis

4.5. Pelvas apriņķis

4.6. Raplas apriņķis

4.7. Kūsalu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no ceļa Nr. 1 (E20)

4.8. Persti pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 24126

4.9. Sūrejāni pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 49

4.10. Tamsalu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no Tallinas-Tartu dzelzceļa

4.11. Tartu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no Tallinas-Tartu dzelzceļa

4.12. Vīratsi pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no līnijas, ko veido ceļa Nr. 92 rietumu daļa līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 155, tad ceļš Nr. 155 līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 24156, tad ceļš Nr. 24156, līdz tas šķērso Verilaskes upi, tad pa Verilaskes upi līdz pagasta dienvidu robežai

4.13. Abjas pagasts

4.14. Alatskivi pagasts

4.15. Avanduses pagasts

4.16. Hāslavas pagasts

4.17. Haljalas pagasts

4.18. Hallistes pagasts

4.19. Kambjas pagasts

4.20. Karksi pagasts

4.21. Kongas pagasts

4.22. Kepu pagasts

4.23. Laekveres pagasts

4.24. Lūnjas pagasts

4.25. Meksas pagasts

4.26. Merjamas pagasts

4.27. Mēksi pagasts

4.28. Peipsiēres pagasts

4.29. Pīrisāres pagasts

4.30. Regaveres pagasts

4.31. Rakveres pagasts

4.32. Saksi pagasts

4.33. Semeru pagasts

4.34. Varas pagasts

4.35. Vihulas pagasts

4.36. Vennu pagasts

4.37. Kallastes pilsēta

4.38. Rakveres pilsēta

4.39. Tartu pilsēta

4.40. Vīlandes pilsēta".

18. Izteikt 4. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Lietuvas Republikas administratīvā teritorija

5.1. Anīkšču rajona pašvaldības teritorijā - Kavarskas un Kurkļu pagasts un Anīkšču daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no ceļa Nr. 121 un Nr. 119

5.2. Jonavas rajona pašvaldības teritorijā - Šilu un Bukoņu pagasts, Žeimju pagastā - Biļušķu, Drobišķu, Normaiņu II, Normainēļu, Juškoņu, Pauļuku, Mitnišķu, Zofijaukas un Naujoku ciems

5.3. Kauņas rajona pašvaldības teritorijā - Akademijas, Alšenu, Babtu, Batnavas, Čeķišķes, Domeikavas, Ežerēles, Garļavas ciems, Kačergines, Kulautavas, Linksmakalnes, Raudondvares, Ringaudu, Roku, Samīlu, Taurakiemu, Užliedžu, Vilkijas ciems un Zapišķu pagasts

5.4. Ķēdaiņu rajona pašvaldības teritorijā - Josvaiņu, Pernaravas, Kraķu, Dotnuvas, Gudžūnu, Survilišķu, Vilaiņu, Truskavas un Šētas pagasts, kā arī Ķēdaiņu pilsēta

5.5. Panevēžas rajona pašvaldības teritorijā - Karsakišķu, Naujamiesta, Paīstres, Panevēžas, Ramīgalas, Smiļģu, Upītes, Vadokļu un Velžu pagasts un Krekenavas pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no Nevēžas upes

5.6. Prienu rajona pašvaldības teritorijā - Veiveru, Šilavotu, Naujosi Ūtu, Balbierišķu, Ašmintu, Išlaužu, Pakoņu pagasts

5.7. Šaļčininku rajona pašvaldības teritorijā - Jašūnu, Turģeļu, Akmenīnes, Šaļčininku, Ģervišku, Butrimoņu, Eišišķu, Poškones, Dievenišķes pagasts

5.8. Varēnas rajona pašvaldības teritorijā - Kaņavas, Marcinkones, Merķines pagasts

5.9. Viļņas rajona pašvaldības teritorijā - Maišagalas, Zujūnu, Avižieņu, Riešes, Paberžes, Nemenčines pilsēta, Sužoņu, Buivīdžu, Bezdoņu, Lavorišķes, Mickūnu, Šatrininku, Kalveļu, Nemēžas, Rudaminas, Rūkaiņu, Medininku, Marijampoles, Paģiru, Kodišķu pagasts

5.10. Alītas pilsētas pašvaldība

5.11. Utenas rajona pašvaldības teritorijā - Sudeiķu, Utenas pagasts, Utenas pilsēta, Kuktišķu, Daugaļu, Tauragnu, Saldutišķu pagasts

5.12. Alītas pilsētas pašvaldības teritorijā - Pivašūnu, Punes, Daugu, Aloves, Nemunaiču, Raitininku, Miroslavo, Krokjalauķu, Simno, Alītas pagasts

5.13. Kauņas pilsētas pašvaldība

5.14. Panevēžas pilsētas pašvaldība

5.15. Prienu pilsētas pašvaldība

5.16. Viļņas pilsētas pašvaldība

5.17. Biržu rajona pašvaldība

5.18. Druskininku rajona pašvaldība

5.19. Ignalinas rajona pašvaldība

5.20. Lazdiju rajona pašvaldība

5.21. Molētu rajona pašvaldība

5.22. Rokišķu rajona pašvaldība

5.23. Širvintas rajona pašvaldība

5.24. Švenčoņu rajona pašvaldība

5.25. Ukmerģes rajona pašvaldība

5.26. Zarasu rajona pašvaldība

5.27. Birštonas pašvaldība

5.28. Visaginas pašvaldība".

19. Izteikt 4. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Polijas Republikas administratīvā teritorija

6.1. Podlases vojevodistē:

6.1.1. Bjalistokas apriņķa Čarna Bjalistokas, Grodekas, Mihalovo, Supraslas, Vasilkovas un Zabludovas pašvaldība

6.1.2. Sokulkas apriņķa Dombrova Bjalistokas, Janovas, Krinku, Kužnicas, Novi Dvuras, Sidras, Sokulkas un Šudzjalovo pašvaldība

6.1.3. Augustovas apriņķa Lipskas pašvaldība

6.1.4. Hajnuvkas apriņķa Dubičes Cerkevnes pašvaldība, Kleščeles un Čeremhas pašvaldības daļas, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 66

6.1.5. Belskas apriņķa Belskas Podlaskas pašvaldības daļa, kas atrodas uz austrumiem no līnijas, kuru veido ceļš Nr. 19 (uz ziemeļiem no Belskas Podlaskas pilsētas) un stiepjas līdz Belskas Podlaskas pilsētas austrumu robežai un ceļam Nr. 66 (uz dienvidiem no Belskas Podlaskas pilsētas), un Orlas pašvaldības daļa, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 66".

20. Izteikt 4. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Lietuvas Republikas administratīvā teritorija:

7.1. Anīkšču rajona pašvaldības teritorijā - Debeiķu, Skiemoņu, Viešintas, Andrionišķu, Svēdasu, Troškūnu un Traupes pagasts un Anīkšču pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no ceļa Nr. 121 un Nr. 119

7.2. Alītas rajona pašvaldības teritorijā - Butrimoņu pagasts

7.3. Jonavas rajona pašvaldības teritorijā - Upninku, Ruklas, Dumšu, Užusaļu un Kulvas pagasts, bet Žeimju pagastā - Akļu, Akmeņu, Barsukines, Blauzdžu, Girēļu, Jagēlavas, Juljanavas, Kuigaļu, Liepkalņu, Martīnišļu, Milašišķu, Mimaļu, Naujasodes, Normaiņu I, Padobju, Palankešu, Pamelnītēles, Pēdžu, Skrīnes, Svalkeņu, Terespolas, Varpēņu, Žeimju dzelzsceļa stacija un Žievelišķu ciems, kā arī Žeimju ciemats

7.4. Kaišadores rajona pašvaldība

7.5. Kauņas rajona pašvaldības teritorijā - Vandžogalas, Lapju, Karmelavas un Neveroņu pagasts

7.6. Ķēdaiņu rajona pašvaldības teritorijā - Pelēdnaģu pagasts

7.7. Prienu rajona pašvaldības teritorijā - Jieznas un Staklišķes pagasts

7.8. Panevēžas rajona pašvaldības teritorijā - Miezišķu un Raguvas pagasts

7.9. Šaļčininku rajona pašvaldības teritorijā - Baltoji Voķes, Pabares, Dainavas, Kalesninku pagasts

7.10. Varenas rajona pašvaldības teritorijā - Valkininku, Jaķēnu, Matuizu, Varēnas, Vīdeņu pagasts

7.11. Viļņas rajona pašvaldības teritorijā - Suderves un Dūkštas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no ceļa Nr. 171

7.12. Utenas rajona pašvaldības teritorijā - Užpaļu, Vīžonas un Leļūnu pagasts

7.13. Elektrēnu pašvaldība

7.14. Jonavas pilsētas pašvaldība

7.15. Kaišadores pilsētas pašvaldība

7.16. Kupišķu rajona pašvaldība

7.17. Traķu rajona pašvaldība".

21. Izteikt 4. pielikuma 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.2 Igaunijas Republikas administratīvā teritorija

7.2 1. Jegevas apriņķis

7.2 2. Jervas apriņķis

7.2 3. Valgas apriņķis

7.2 4. Veru apriņķis

7.2 5. Kūsalu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 1 (E20)

7.2 6. Persti pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 24126

7.2 7. Sūrejāni pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 49

7.2 8. Tamsalu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no Tallinas-Tartu dzelzceļa

7.2 9. Tartu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no Tallinas-Tartu dzelzceļa

7.2 10. Vīratsi pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no līnijas, ko veido ceļa Nr. 92 rietumu daļa līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 155, tad ceļš Nr. 155 līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 24156, tad ceļš Nr. 24156, līdz tas šķērso Verilaskes upi, tad pa Verilaskes upi līdz pagasta dienvidu robežai

7.2 11. Aegvīdu pagasts

7.2 12. Anijas pagasts

7.2 13. Kadrinas pagasts

7.2 14. Kolgajāni pagasts

7.2 15. Kongutas pagasts

7.2 16. Keo pagasts

7.2 17. Laevas pagasts

7.2 18. Neo pagasts

7.2 19. Paistu pagasts

7.2 20. Puhjas pagasts

7.2 21. Rakes pagasts

7.2 22. Rannu pagasts

7.2 23. Rengu pagasts

7.2 24. Sārepēdi pagasts

7.2 25. Tapas pagasts

7.2 26. Tehtveres pagasts

7.2 27. Tarvastu pagasts

7.2 28. Ilenurmes pagasts

7.2 29. Veikemārjas pagasts

7.2 30. Elvas pilsēta

7.2 31. Vehmas pilsēta".

22. Papildināt 4. pielikuma nodaļu "III riska zona" ar 7.3 punktu šādā redakcijā:

"7.3 Polijas Republikas administratīvā teritorija

Hajnovkas apriņķa Čiže, Bialoveža, Hajnovkas pašvaldības teritorija ar Hajnovkas, Narevas un Narevkas pilsētu".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

10.08.2016