Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Daugavpilī 2016.gada 14.jūlijā (prot. Nr.15, 6.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" ("Latvijas Vēstnesis", 174 (3332), 02.11.2005., 28 (3396), 16.02.2006., 34 (3610), 27.02.2007., 47 (3623), 20.03.2007., 109 (4507), 14.07.2011) (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Nolikuma 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. Sociālais dienests".

2. Svītrot Nolikuma 8.12.apakšpunktu.

3. Papildināt Nolikumu ar 8.80.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.80. Futbola centrs Daugavpils".

4. Papildināt Nolikumu ar 12.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.16. Veselības aprūpes plānošanas komisiju".

5. Svītrot Nolikuma 22.6.apakšpunktu.

6. Papildināt Nolikumu ar 22.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.7. Sporta un jaunatnes departaments".

7. Šo noteikumu 3.punkts stājas spēkā ar 2016.gada 1.augustu.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Dukšinskis

 

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmajai daļai, pašvaldības nolikumā norāda pašvaldības pārvaldes organizāciju.
Ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 22.06.2016. lēmumu Nr.324 mainīts Domes Sociālo lietu pārvaldes nosaukums uz "Sociālais dienests", ar Domes 22.06.2016. lēmumu Nr.352 likvidēta Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde, ar Domes 22.06.2016. lēmumu Nr.351 izveidots Sporta un jaunatnes departaments, ar Domes 22.06.2016. lēmumu Nr.350 dibināta Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Futbola centrs Daugavpils", ar Domes 10.03.2014. lēmumu izveidota Veselības aprūpes plānošanas komisija, tāpēc nepieciešams veikt grozījumus Nolikumā.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēta pašvaldības pārvaldes struktūra.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Dukšinskis

15.07.2016