Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 463

Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 96., 202. nr.; 2016, 7., 62. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8. Pasākumiem pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 70 161 381 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 29 010 639 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 34 978 130 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 5 029 039 euro un privātais līdzfinansējums - ne mazāk kā 1 143 573 euro, tai skaitā:

8.1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 33 977 162 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 15 515 561 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 15 692 361 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 1 625 667 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 22.3.2. un 22.6.2. apakšpunktā minētās izmaksas, - ne mazāk kā 1 143 573 euro;

8.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 184 219 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 13 495 078 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 19 285 769 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 3 403 372 euro.

9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 41,35 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 42,03 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, un maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 49,85 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 50,68 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma (bet nepārsniedzot specifiskajam atbalstam un tā pasākumiem šo noteikumu 8. punktā noteiktos pieejamā Eiropas Savienības budžeta speciālā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai un Eiropas Sociālā fonda finansējuma maksimālos apmērus), tai skaitā:

9.1. pasākumā "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 45,66 procentus no projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 47,26 procentus no projekta attiecināmo publisko izmaksu kopsummas, un maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 46,19 procentus no projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 47,79 procentus no projekta publisko attiecināmo izmaksu kopsummas (tai skaitā ievērojot šo noteikumu 41., 41.1 un 41.2 punktu);

9.2. pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 37,30 procentus no projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 53,30 procentus no projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas (tai skaitā ievērojot šo noteikumu 41., 41.1 un 41.2 punktu)."

2. Papildināt 22.1.1. apakšpunktu aiz vārdiem "konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu" ar vārdiem "un karjeras konsultāciju".

3. Izteikt 22.6.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.6.1.2. atlīdzības (ikmēneša darba alga) izmaksas, nodarbinot šo noteikumu 3.1.7.1. apakšpunktā minēto jaunieti ar invaliditāti, par laiku, kas nepārsniedz 24 mēnešus pēc jaunieša pieņemšanas darbā. Nodarbinot jaunieti normālo darba laiku, dotācija nav lielāka par valstī noteiktās pusotras minimālās mēneša darba algas apmēru vai tā ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja jaunieti plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai). Ja darba devējs jaunieti ar invaliditāti nodarbina nepilnu darba laiku, proporcionāli tiek samazināts darba devējam piešķirtās dotācijas apmērs;".

4. Izteikt 40.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.9. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma uzskaiti, tai skaitā šo noteikumu 22.3.2. un 22.6.2. apakšpunktā minētā privātā līdzfinansējuma uzskaiti. Privāto līdzfinansējumu, kas pārsniedz šo noteikumu 8. punktā noteikto privātā līdzfinansējuma minimālo apmēru, uzskaita pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" projektā kā tiešās attiecināmās izmaksas un atbilstoši normatīvajos aktos, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.-2020. gada plānošanas periodā, un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajam iekļauj maksājuma pieprasījumā pilnā apmērā;".

5. Aizstāt 41. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "Minēto izmaksu apmērs ir 7 020 578 euro, tai skaitā" ar vārdiem un skaitļiem "Minēto izmaksu apmērs ir 7 020 578 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 5 967 491 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 053 087 euro, un to var izlietot".

6. Izteikt un 41.1. un 41.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" 208 000 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 176 800 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 31 200 euro;

41.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 6 812 578 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 5 790 691 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 021 887 euro."

7. Papildināt noteikumus ar 41.1 un 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Pasākumiem pieejamo finansējumu, ko veido starpība starp šo noteikumu 8. un 41. punktā noteikto finansējumu, ne mazāk kā 63 140 803 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālo piešķīrumu Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 29 010 639 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējumu - 29 010 639 euro, valsts budžeta līdzfinansējumu - 3 975 952 euro un privāto līdzfinansējumu - ne mazāk kā 1 143 573 euro, var izlietot:

41.1 1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ne mazāk kā 33 769 162 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 15 515 561 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 15 515 561 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 1 594 467 euro un privātais līdzfinansējums - ne mazāk kā 1 143 573 euro;

41.1 2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 29 371 641 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 13 495 078 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 13 495 078 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 2 381 485 euro.

41.2 Šo noteikumu 41.1 punktā minēto izmaksu maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 45,95 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 46,79 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, un maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 45,95 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 46,79 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma (bet nepārsniedzot šo noteikumu 41.1 punktā noteiktos specifiskajam atbalstam un tā pasākumiem pieejamā Eiropas Savienības budžeta speciālā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai un Eiropas Sociālā fonda finansējuma maksimālos apmērus), tai skaitā:

41.2 1. pasākumā "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 45,95 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 47,56 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta publisko attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 45,95 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 47,56 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta publisko attiecināmo izmaksu kopsummas;

41.2 2. pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 45,95 procentus no šo noteikumu 41.1 2. apakšpunktā minētās projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 45,95 procentus no šo noteikumu 41.1 2. apakšpunktā minētās projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

20.07.2016