Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/14

Rīgā 2016.gada 14.jūlijā (prot. Nr.27, 4.p.)
Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
9.panta pirmās daļas 8.punktu un
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību un termiņu, kādā elektronisko sakaru komersants, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus (turpmāk – komersants), nodrošina galalietotājiem iespēju saņemt informāciju par tarifu izsaukumiem, kuriem komersants piemēro paaugstinātu tarifu.

2. Paaugstināts tarifs šo noteikumu izpratnē ir tarifs, kurš pārsniedz komersanta attiecīgajam galalietotājam noteikto zemāko tarifu par izsaukumu saskaņā ar galalietotāja izvēlēto tarifu plānu, šādiem izsaukumiem:

2.1. izsaukumam uz cita komersanta publisko elektronisko sakaru tīklu (turpmāk – tīkls);

2.2. komersanta tīklā;

2.3. uz dalītās samaksas pakalpojumu numuriem;

2.4. uz papildu samaksas pakalpojumu numuriem;

2.5. uz uzziņu dienestu pakalpojumu numuriem;

2.6. uz citu veidu pakalpojumu numuriem;

2.7. uz īsajiem kodiem operatoru pakalpojumu sniegšanai.

3. Komersants ir tiesīgs savam galalietotājam piedāvāt šādu pakalpojumu: pirms savienojuma saņemt informāciju balss paziņojuma vai skaņas signāla veidā par to, ka galalietotājs veic izsaukumu, kuram komersants noteicis paaugstinātu tarifu (turpmāk – brīdinājuma signāls).

4. Galalietotājs, lai saņemtu brīdinājuma signālu vai atteiktos no tā, iesniedz komersantam pieteikumu vai atteikumu. Komersants galalietotājam nodrošina vai pārtrauc nodrošināt brīdinājuma signālu vienas darba dienas laikā pēc galalietotāja pieteikuma vai atteikuma saņemšanas.

5. Komersants nodrošina, ka galalietotājs var veikt atteikumu tādā pašā kārtībā, kā iesniegt pieteikumu brīdinājuma signāla saņemšanai.

6. Komersants nosaka brīdinājuma signāla veidu, ilgumu un citus tā parametrus.

7. Informāciju par brīdinājuma signāla veidu, ilgumu un citiem tā parametriem, brīdinājuma signāla pieteikuma un atteikuma kārtību komersants publisko savā mājaslapā internetā. Ja komersantam nav mājaslapas internetā, komersants informē galalietotāju par brīdinājuma signāla veidu, ilgumu un citiem tā parametriem individuāli, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

8. Par brīdinājuma signāla nodrošināšanas uzsākšanu vai izbeigšanu komersants paziņo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 10 darba dienu laikā no brīdinājuma signāla nodrošināšanas uzsākšanas vai izbeigšanas brīža. Komersants paziņojumā par brīdinājuma signāla nodrošināšanas uzsākšanu norāda informāciju par brīdinājuma signāla veidu, ilgumu un citiem komersanta noteiktajiem parametriem brīdinājuma signālam. Komersants paziņojumā par brīdinājuma signāla nodrošināšanas izbeigšanu norāda brīdinājuma signāla nodrošināšanas izbeigšanas datumu un iemeslu.

9. Ja komersants izbeidz brīdinājuma signāla nodrošināšanu, komersants paziņo par to galalietotājam individuāli vismaz 30 dienas pirms brīdinājuma signāla nodrošināšanas izbeigšanas dienas.

10. Komersants, kurš līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim nodrošina galalietotājam brīdinājuma signālu, 30 dienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā individuāli informē galalietotāju par brīdinājuma signāla atteikuma kārtību un iespēju atteikties no brīdinājuma signāla izmantošanas.

11. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Direktīvas 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
19.07.2016