Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.259

Valmierā 2016.gada 30.jūnijā

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.171 "Par Valmieras pilsētas simboliku"

Apstiprināti
ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
30.06.2016. lēmumu Nr.246 (prot. Nr.7, 23.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.171 "Par Valmieras pilsētas simboliku" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.230, 2015, Nr.157, 2016, Nr.63) šādus grozījumus:

svītrot noteikumu tekstā vārdus "un tūrisma".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks


Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.259 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.171 "Par Valmieras pilsētas simboliku""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai precizētu informāciju par Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienības nosaukumu, ir nepieciešams veikt grozījumus Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.171 "Par Valmieras pilsētas simboliku".
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi tiek veikti saistībā ar 2015.gadā veikto Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju, precizējot Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienības nosaukumu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

15.07.2016