Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 422

Rīgā 2016. gada 28. jūnijā (prot. Nr. 32 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 12. jūnija noteikumos Nr. 409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
11. panta otrās daļas 9. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 12. jūnija noteikumos Nr. 409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 102. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Pazemes ūdeņu un grunts paraugus atļauts ņemt akreditētām laboratorijām un akreditētiem komersantiem. Minēto paraugu analīzes šajā jomā atļauts veikt laboratorijām, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijām un komersantiem, kas akreditēti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

2. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Pretinfiltrācijas materiāla filtrācijas koeficienta atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina ar testēšanas pārskatu vai atbilstošu ražotāja pamatojumu par filtrācijas koeficienta parametru atbilstību. Testēšanu atļauts veikt laboratorijām, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijām, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

3. Izteikt 22.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2. benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas benzīna tvaiku uztveršanas efektivitāte ir 85 % vai lielāka. Benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas, kas uzstādītas pēc 2016. gada 12. maija, ir sertificējis ražotājs saskaņā ar standartu LVS EN 16321-1:2014 "Benzīna tvaiku uztveršana motorizēto transportlīdzekļu uzpildes laikā degvielas uzpildes stacijās. 1. daļa: Testa metodes tipa apstiprināšanai un efektivitātes novērtēšanai benzīna tvaiku uztveršanas sistēmām". Uztvertā un atpakaļ uz uzglabāšanas rezervuāru novadītā tvaika un benzīna attiecība ir intervālā no 0,95 līdz 1,05."

4. Izteikt 23. punkta ievaddaļu un 23.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23. Operators reizi gadā nodrošina benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas efektivitātes pārbaudi saskaņā ar standartu LVS EN 16321-2:2014 "Benzīna tvaiku uztveršana motorizēto transportlīdzekļu uzpildes laikā degvielas uzpildes stacijās. 2. daļa: Testa metodes benzīna tvaiku uztveršanas sistēmu verifikācijai degvielas uzpildes stacijās", ievērojot šādus nosacījumus:

23.1. pārbaudes veic akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs;".

5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Eiropas Komisijas 2014. gada 21. oktobra Direktīvas 2014/99/ES, ar ko groza Direktīvu 2009/126/EK par benzīna tvaiku uztveršanas otro pakāpi degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos, lai pielāgotu šo direktīvu tehnikas attīstībai."

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

05.07.2016