Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

Izdarīt likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 4.nr.; 2007, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 80.nr.; 2013, 80., 187.nr.; 2014, 133.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "Ventspils brīvostas likumā" ar vārdiem "Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā";

papildināt otrās daļas 1.punktu ar "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;";

papildināt otrās daļas 6.punktu pēc vārdiem "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai" ar vārdiem "Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai";

izteikt otrās daļas 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) zonas pārvalde - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde;

9) zonas teritorija - saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu vai Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu noteiktā speciālās ekonomiskās zonas teritorija;";

izteikt otrās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) zonas kapitālsabiedrība - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde noslēgusi līgumu par komercdarbību un ieguldījumu veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, kā arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība, kas veic komercdarbību Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un ir noslēgusi ar zonas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas teritorijā."

2. 2.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārdiem "Ventspils brīvostā" ar vārdiem "Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā";

papildināt 2.punktu pēc vārdiem "tiešo nodokļu atvieglojumi" ar vārdiem "Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā".

3. 5.panta trešajā daļā:

papildināt daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par ieguldījumu veikšanu;";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tiesa pieņem nolēmumu par zonas vai brīvostas pārvaldes un zonas vai licencētas kapitālsabiedrības līguma par komercdarbības veikšanas atcelšanu zonas vai brīvostas teritorijā un kapitālsabiedrībai izsniegtās atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus anulēšanu;";

papildināt daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) tiesa pieņem nolēmumu par Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības līguma par ieguldījumu veikšanu atcelšanu un kapitālsabiedrībai izsniegtās atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus anulēšanu;".

4. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem un skaitļiem "un saskaņā ar šā panta 2.1 un 2.2 daļu izdotajos pašvaldības saistošajos noteikumos nav noteikts citādi";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides procentuālo apmēru pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesīga samazināt, nosakot to ne zemāku kā 10 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas. Izmantojot šajā panta daļā paredzētās tiesības, pašvaldība vienlaikus nav tiesīga piemērot šā panta otro daļu.

(22) Pašvaldība, izdodot šā panta 2.1 daļā paredzētos saistošos noteikumus, ievēro šā likuma nosacījumus, kā arī likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.1 panta pirmajā daļā un otrās daļas 2.punktā paredzētos nodokļa atvieglojumu noteikšanas principus un publicē pieņemtos saistošos noteikumus līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "ņemot vērā šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi" ar vārdiem "ņemot vērā saskaņā ar šā panta noteikumiem noteikto nodokļa atlaidi".

5. Aizstāt 8.panta pirmās daļas ievaddaļā un otrajā daļā, 10.pantā, kā arī 11.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus un skaitli "šā likuma 6.panta pirmā un otrā daļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 6.panta pirmā daļa, pirmā un otrā daļa vai 2.1 daļa" (attiecīgā locījumā)".

6. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "Gada pārskatu likumā" ar vārdiem "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā";

papildināt ceturtās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "Satiksmes ministrijai" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai".

7. Izteikt 12.2 pantu šādā redakcijā:

"12.2 pants. Informācijas publicēšana par komercdarbības atbalstu, piemērojot tiešo nodokļu atvieglojumus

Informācijas publicēšanu par šā likuma ietvaros sniegto komercdarbības atbalstu, piemērojot tiešo nodokļu atvieglojumus, nodrošina attiecīgā zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9.panta 1., 2. un 4.punktam. Informāciju publicē, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 II un III pielikumā noteiktās prasības."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 1.jūlijā

15.07.2016