Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 394

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"

Izdoti saskaņā ar Meža likuma
8. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 70. nr.; 2013, 215. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "vietējā pašvaldība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pašvaldība" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, būvvaldes izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju, izņemot šo noteikumu 9. punktā minētos gadījumus. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi."

3. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Pirms šo noteikumu 13. punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešana, ja paredzēts nocirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi. Koki, kuru augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi, nosakāmi atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošiem normatīviem aktiem."

4. Aizstāt 3. pielikuma pirmās ailes ceturtajā rindā vārdus "Koka nociršanas iemesla koeficients" ar tekstu "Koka nociršanas iemesla koeficients*".

5. Papildināt 3. pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. * Ja pēc patvaļīgas koku ciršanas nav iespējams noteikt koka nociršanas iemeslu, piemēro lielāko noteikto koku nociršanas iemesla koeficientu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

29.06.2016