Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums Reģionālās attīstības likumā

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 12., 24.nr.; 2009, 1.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 43., 205.nr.; 2011, 173.nr.; 2014, 75.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 16.1 panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) veicina saimniecisko darbību plānošanas reģiona teritorijā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 26.maijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 15.jūnijā

16.06.2016