Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 347

Rīgā 2016. gada 31. maijā (prot. Nr. 26 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu un
Valsts informācijas sistēmu likuma 4. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 238. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.3. apakšpunktā skaitli "11 690 971" ar skaitli "13 754 084".

2. Aizstāt 20.1.1. apakšpunktā vārdus "tiešās personāla izmaksas" ar vārdiem "tiešās projekta vadības personāla izmaksas".

3. Aizstāt 26. punktā skaitli "15" ar skaitli "30".

4. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru par šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minētās dokumentācijas izstrādi var izsludināt, pirms ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tās noslēgšanas. Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minēto dokumentāciju izstrādā pats, tas dokumentācijas izstrādi var uzsākt, pirms ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tās noslēgšanas. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru par informācijas sistēmas izstrādi var izsludināt, pirms ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā gada laikā pēc tās noslēgšanas. Ja šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minēto dokumentāciju un informācijas sistēmu izstrādā viena līguma ietvaros, finansējuma saņēmējs pirmo šādu iepirkuma procedūru var izsludināt, pirms ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tās noslēgšanas."

5. Izteikt 47. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācija ierosina sadarbības iestādei izskatīt nepieciešamību atkāpties no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu vai sniedz priekšlikumus projekta pārskatīšanai, ja tiek konstatētas nesaskaņotas atkāpes no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā iekļautā projekta apraksta vai ir iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi, iznākuma rādītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu, kā rezultātā tiek apdraudēta valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras ieviešana vai darbība."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

14.06.2016