Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 330

Rīgā 2016. gada 31. maijā (prot. Nr. 26 3. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas valsts robežas likuma
10. panta divpadsmito daļu, 12. panta otro daļu,
22. panta septīto daļu un 24. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 127. nr.; 2011, 183. nr.; 2012, 49., 184. nr.; 2014, 200. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.6. Lielvārde (militārais lidlauks)."

2. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Robežšķērsošanas vietā, kur nav pastāvīgi izvietota kompetentās iestādes struktūrvienība (postenis), pārbaudes veic pēc šo noteikumu 12. punktā minētās informācijas saņemšanas un pārbaudes veikšanas laika saskaņošanas. Lidlaukos, kuros nav pastāvīgi izvietota kompetentās iestādes struktūrvienība, pārbaudes veic ne biežāk kā 12 reizes gadā, bet militārajos lidlaukos, kuros nav pastāvīgi izvietota kompetentās iestādes struktūrvienība, pārbaudes veic ne biežāk kā 30 reizes gadā."

3. Papildināt 1. pielikumu ar 32. punktu šādā redakcijā:

"32.Lielvārde (militārais lidlauks)visu diennakti3"

4. Izteikt 2. pielikuma 26. punktu šādā redakcijā:

"26.Vientuļivisu diennaktivisu diennaktivisu diennakti"

5. Papildināt 2. pielikumu ar 28. punktu šādā redakcijā:

"28.Lielvārde (militārais lidlauks)visu diennakti1, 2visu diennakti1, 2visu diennakti1, 2"

6. Svītrot 2. pielikuma 9. piezīmi.

7. Izteikt 3. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

Nr. p. k.Robežšķērsošanas vietaKontroles punkta nosaukumsKontroles punkta pārbaudes centrsPunkta veidsVeterinārā kontroleEksporta kontrole liellopiem3Fitosanitārā kontrole
(t. sk. kvalitātes un klasifikācijas kontrole)
Pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma kontroleDzīvnieku barības un barības piedevu kontrole
visi patēriņa produkticiti produktidzīvi dzīvnieki
nav prasību attiecībā uz temperatūruar noteiktu temperatūras režīmunav prasību attiecībā uz temperatūruar noteiktu
temperatūras režīmu
nagaiņi1reģistrēti zirgu dzimtas dzīvniekiciti dzīvnieki2
atdzesētisasaldētiatdzesētisasaldēti
         
"7.Rīga (osta)Rīgas ostasosta8.00–20.0058.00–20.008.00–20.00
BFTosta8.00–20.0058.00–20.008.00–20.00–"

8. Izteikt 3. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

Nr.
p. k.
Robež-
šķērso-
šanas vieta
Kontro-
les punkta nosau-
kums
Kontro-
les punkta pārbau-
des centrs
Punkta veidsVeterinārā kontroleEksporta kontrole liello-
piem3
Fitosa-
nitārā kontrole
(t. sk. kvalitātes un klasifi-
kācijas kontrole)
Pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma kontroleDzīvnieku barības un barības piedevu kontrole
visi patēriņa produkticiti produktidzīvi dzīvnieki
nav prasību attiecībā uz tempe-
ratūru
ar noteiktu temperatūras režīmunav prasību attiecībā uz tempe-ratūruar noteiktu temperatūras režīmuNagaiņi1reģistrēti zirgu dzimtas dzīvniekiciti dzīv-
nieki2
Atdze-
sēti
Sasal-
dēti
Atdze-
sēti
Sasal-
dēti
 
"10.Rīga (lidosta)Lidosta "Rīga"lidostavisu diennakti59.00–21.00visu diennakti"

9. Papildināt 3. pielikumu ar 14. punktu šādā redakcijā:

Nr. p. k.Robežšķērsošanas vietaKontroles punkta
nosaukums
Kontroles punkta pārbaudes centrsPunkta veidsVeterinārā kontroleEksporta kontrole liellopiem3Fitosanitārā kontrole
(t. sk. kvalitātes un klasifikācijas kontrole)
Pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma kontroleDzīvnieku barības un barības piedevu kontrole
visi patēriņa produkticiti produktidzīvi dzīvnieki
nav prasību attiecībā uz temperatūruar noteiktu temperatūras režīmunav prasību attiecībā uz temperatūruar noteiktu temperatūras režīmunagaiņi1reģistrēti zirgu dzimtas dzīvniekiciti dzīvnieki2
atdzesētisasaldētiatdzesētisasaldēti
                  
"14.VientuļiVientuļiautoceļš9.00–21.009"

10. Papildināt 3. pielikumu ar 9. piezīmi šādā redakcijā:

"9 Četru stundu laikā pēc informācijas saņemšanas no kravas īpašnieka (vai tā pilnvarotas personas)."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
04.06.2016