Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā

Izdarīt Valsts pārvaldes iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2008, 14.nr.; 2009, 9., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 82.nr.; 2015, 222.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 97., 98., 99. un 100.pantu šādā redakcijā:

"97.pants. Valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldība

Ministru kabinets nosaka valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtību.

98.pants. Valsts pārvaldes vienotie klientu apkalpošanas centri

(1) Valsts pārvaldes pakalpojumus pēc iespējas sniedz viena klientu apkalpošanas centra ietvaros klātienē vai elektroniski arī tad, ja to sniegšanā ir iesaistītas vairākas iestādes vai citi tiesību subjekti.

(2) Iestādei, kura sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus, ir tiesības veikt fizisko personu datu apstrādi tādā apjomā, kāds nepieciešams valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanai. Šādu fizisko personu datu apstrādei nav nepieciešams slēgt Fizisko personu datu aizsardzības likumā paredzēto līgumu par datu apstrādi.

(3) Ministru kabinets nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidus, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību.

99.pants. Valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija

(1) Valsts pārvalde pakalpojumu sniegšanu organizē elektroniski, ja tas ir iespējams un lietderīgi.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek veikta valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija un nodrošināta e-pakalpojumu pieejamība.

100.pants. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls un pakalpojumu katalogs

(1) Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls ir tīmekļa vietne, kas vienuviet nodrošina valsts pārvaldes pakalpojumu un ar tiem saistītās informācijas pieejamību privātpersonām un valsts pārvaldei, piekļuvi e-pakalpojumiem un elektronisko saziņu starp privātpersonām un valsts pārvaldi.

(2) Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla tīmekļa vietnes adrese ir https://www.latvija.lv.

(3) Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā ir ievietots pakalpojumu katalogs. Pakalpojumu katalogā iekļauj aktuālu informāciju par visiem valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem.

(4) Ministru kabinets nosaka valsts pārvaldes pakalpojumu portāla pārzini, viņa pienākumus un atbildību, iestādes pienākumus un atbildību, valsts pārvaldes pakalpojumu portāla izmantošanas un pārvaldības kārtību, kā arī pakalpojumu kataloga vešanas kārtību un tajā ietveramo informāciju."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Ministru kabinets līdz 2017.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 97.pantā, 98.panta trešajā daļā, 99.panta otrajā daļā un 100.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

26. Šā likuma 100.panta trešās daļas otrajā teikumā iekļautās prasības izpildi tiešās pārvaldes iestāde nodrošina ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.februārim, bet atvasinātas publiskās personas - ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.jūlijam."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 5.maijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 25.maijā

08.06.2016