Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai

1.pants. (1) Atsavināt sabiedrības vajadzībām — Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai — nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 2593, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000059740), sastāvā ietilpstošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 071 2593) daļu 48 m2 platībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas šā likuma 1.pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 2.pielikumā.

2.pants. Šā likuma 1.panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes gabala daļa atsavināma Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3.pants. Rīgas pilsētas pašvaldība šā likuma 1.panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes gabala daļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

Likums stājas spēkā 2016.gada 2.jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 5.maijā.
Valsts prezidents R.Vējonis
Rīgā 2016.gada 25.maijā
Likuma "Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A,
Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām —
Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai"
1.pielikums
Nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A, Rīgā,
sastāvā esošā zemes gabala
(kadastra apzīmējums 0100 071 2593)
atsavināmās daļas robežu shēma

Atsavināmā nekustamā īpašuma daļa — 48 m2.

Likuma "Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A,
Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām —
Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai"
2.pielikums
Nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A, Rīgā,
sastāvā esošā zemes gabala
(kadastra apzīmējums 0100 071 2593)
atsavināmās daļas robežu apraksts
Nr.
p.k.
Robežposmu numurs saskaņā ar plānuPlāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
1.31—161Uz austrumiem pa sauszemes līniju līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma numuru 0100 070 0079
2.161—1Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra apzīmējuma numuru 0100 070 0079 robežu līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma numuru 0100 070 9026
3.1—7Uz rietumiem pa Augusta Deglava ielas malu (kadastra apzīmējums 0100 070 9026) līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējuma numuru 0100 070 0180 robežai
4.7—31Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra apzīmējuma numuru 0100 070 0180 robežu
02.06.2016