Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 146

Rīgā 2016. gada 12. maijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2013. gada 12. decembra noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13. un 17. pantu,
18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu un 31. panta ceturto daļu un
likuma "Par Latvijas Banku" 39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2013. gada 12. decembra noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 248, 2014, Nr. 97 un 2015, Nr. 95) šādus grozījumus:

1.1. 27. punktā:

1.1.1. aizstāt skaitli "14.04" ar skaitli "14.82";

1.1.2. aizstāt skaitli "11.60" ar skaitli "12.25";

1.1.3. aizstāt skaitli "2.44" ar skaitli "2.57";

1.2. izteikt 117.1 punktu šādā redakcijā:

"117.1 Lai pieprasītu attiecīgā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas par klienta saistībām, kuru nodrošināšanai saņemta garantija vai galvojums valsts atbalsta programmas ietvaros (tālāk tekstā - ar valsts galvojumu programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas), reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo interaktīvu pieprasījumu ar valsts galvojumu programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanai.";

1.3. izteikt 129. punktu šādā redakcijā:

"129. Lai reģistrētu nebanku statistikas sistēmas lietotāju, nebanka iesniedz Latvijas Bankai nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikumu rakstiski (21. pielikums) vai interaktīvi nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv).";

1.4. izteikt 133. punktu šādā redakcijā:

"133. Lai nebanku statistikas sistēmas lietotāju anulētu, nebanka iesniedz Latvijas Bankai nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikumu rakstiski (22. pielikums) vai interaktīvi nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv).";

1.5. papildināt ar 143. punktu šādā redakcijā:

"143. Grozījumi šo noteikumu 27. punktā saistībā ar pārmaiņām gada maksā par reģistra izmantošanu stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.";

1.6. 8. pielikumā:

1.6.1. aizstāt 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4. un 8.3.5. apakšpunktā simbolus un vārdus "<ActualEndDate>Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>" ar simboliem un vārdiem "<ActualEndDate>Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>";

1.6.2. aizstāt 8.3.4. un 9.4.5. apakšpunktā vārdu "Vienotās" ar vārdu "Vienotais";

1.6.3. aizstāt 8.3.6. apakšpunktā ietvertajā tabulā vārdu "Vienotās" ar vārdu "Vienotais", tabulas pirmajā ailē vārdus "Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums" ar vārdiem "Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums" un otrajā ailē vārdus "Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums" ar vārdiem "Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums";

1.6.4. izteikt 8.4.2. apakšpunktā ietvertās tabulas rindas ar nosaukumu "Nodrošinājuma reģistrācijas valsts kods" otrās ailes tekstu šādā redakcijā: "No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir D";

1.6.5. aizstāt 9.4.1. apakšpunktā skaitli "8.3." ar skaitli "8.3.6.";

1.6.6. aizstāt 22.2. apakšpunktā ietvertajā tabulā vārdus "vai ir faila formāta kļūda, vērtība ir 0" ar vārdiem "vērtība ir 0. Ja ir faila formāta kļūda, vērtība ir 1";

1.6.7. aizstāt 27.4.3.1. apakšpunktā simbolus un vārdus "<ActualEndDate>Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>" ar simboliem un vārdiem "<ActualEndDate>Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums, individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>";

1.6.8. aizstāt 27.4.3.2. apakšpunktā ietvertajā tabulā vārdus "Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums" ar vārdiem "Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums, individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums";

1.6.9. aizstāt 28.41. apakšpunktā simbolus un vārdus "<Borrower><ResidentType> Rezidenta pazīme</ResidentType><DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber><Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods </Country><BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate> <PersonCode>Personas kods </PersonCode><Name>Vārds</Name><Surname>Uzvārds</Surname></Borrower>" ar simboliem un vārdiem "<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 28.43. apakšpunktu)</Borrower>";

1.6.10. svītrot 28.42. apakšpunktā ietvertajā tabulā rindas ar nosaukumiem "Rezidenta pazīme", "Personu apliecinošā dokumenta numurs", "Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods", "Dzimšanas datums", "Personas kods", "Vārds" un "Uzvārds";

1.6.11. papildināt ar 28.43. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.43. Personas apraksta bloks

28.43.1. Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. šā pielikuma 8.3.6. apakšpunktā.

28.43.2. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

28.43.3. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <PersonCode>Personas kods</PersonCode>
  <Name>Vārds</Name>
  <Surname>Uzvārds</Surname>
</Borrower>

28.43.4. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber>
  <Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country>
  <BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>
  <PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>
  <Name>Vārds</Name>
  <Surname>Uzvārds</Surname>
</Borrower>

28.43.5. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <RegNumber>Vienotais reģistrācijas numurs</RegNumber>
  <NameJP>Nosaukums</NameJP>
</Borrower>

28.43.6. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
  <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
  <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
  <Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>
  <RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>
  <RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>
  <NameJP>Nosaukums</NameJP>
  <Address>Juridiskā adrese</Address>
</Borrower>".

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

01.07.2016