Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 289

Rīgā 2016. gada 10. maijā (prot. Nr. 22 7. §)
Nacionālās metroloģijas institūcijas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas un apstiprināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
43.1 panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka Nacionālās metroloģijas institūcijas valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus no maksas par Nacionālās metroloģijas institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Nacionālā metroloģijas institūcija sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijā saskaņošanai Nacionālās metroloģijas institūcijas valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu cenrāža projektu (turpmāk – cenrāža projekts), kā arī izvērstu pakalpojumu maksas aprēķinu atbilstoši šo noteikumu 1. un 2. pielikumā norādītajiem veidlapu paraugiem.

3. Maksu par pakalpojumu nosaka tādā apmērā, lai tā segtu attiecīgā pakalpojuma sniegšanas izmaksas.

4. Nacionālā metroloģijas institūcija cenrāža projektā var noteikt atbrīvojumus no maksas par sniegtajiem pakalpojumiem, paredzot, ka attiecīgie atbrīvojumi ir pamatoti, samērīgi un nerada nevienlīdzīgas konkurences situāciju pakalpojumu saņēmējiem.

5. Ekonomikas ministrija ne vēlāk kā mēneša laikā pēc cenrāža projekta saņemšanas iepazīstas ar to un iesniedz izskatīšanai Nacionālajā metroloģijas padomē (izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību), kā arī 14 dienas pirms Nacionālās metroloģijas padomes sēdes izsūta cenrāža projektu Nacionālās metroloģijas padomes locekļiem izvērtēšanai.

6. Cenrāža projektu izskata Nacionālās metroloģijas padomes sēdē un pieņem lēmumu atbilstoši Nacionālās metroloģijas padomes lēmumu pieņemšanas procedūrai.

7. Ekonomikas ministrija, izvērtējot cenrāža projektu un Nacionālās metroloģijas padomes viedokli, 14 dienu laikā pēc cenrāža projekta izskatīšanas Nacionālās metroloģijas padomes sēdē pieņem lēmumu par cenrāža projekta saskaņošanu un attiecīgi informē Nacionālo metroloģijas institūciju.

8. Ja Ekonomikas ministrija cenrāža projektu saskaņo, Nacionālā metroloģijas institūcija apstiprina cenrādi, dara to publiski pieejamu un piemēro Nacionālās metroloģijas institūcijas valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem.

9. Ja Ekonomikas ministrija cenrāža projektu nesaskaņo, Nacionālā metroloģijas institūcija veic nepieciešamos cenrāža projekta precizējumus un atkārtoti iesniedz saskaņošanai atbilstoši šajos noteikumos minētajai kārtībai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs

1. pielikums

Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 289
Nacionālās metroloģijas institūcijas pakalpojumu cenrāža veidlapas paraugs

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Vienas vienības cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Vienas vienības cena ar PVN (EUR)

1. Mērījumu veids

1.1.

    

1.2.

    

1.3.

    

...

    
Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs

2. pielikums

Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 289
Nacionālās metroloģijas institūcijas pakalpojumu maksas aprēķina veidlapas paraugs

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Laika norma (stundās) uz pakalpojuma vienību

Atalgojums stundā (EUR)

Tiešās izmaksas

Netiešās izmaksas

Vienas vienības cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Vienas vienības cena ar PVN (EUR)

atalgojums (EUR)

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EUR)

komandējumi un dienesta braucieni (EUR)

pakalpojumu apmaksa (EUR)

materiālu izmaksas (EUR)

pamatlīdzekļu nolietojums (EUR)

administrācijas izmaksas (EUR)

1. Mērījumu veids

1.1.

             

1.2.

             

...

             
Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs
13.05.2016