Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 288

Rīgā 2016. gada 10. maijā (prot. Nr. 22 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 499 "Noteikumi par būvinspektoriem"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 5. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 499 "Noteikumi par būvinspektoriem" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 172. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. kurai ir patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne mazāka par diviem gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas (minētajai praksei jābūt iegūtai pēdējo piecu gadu laikā);".

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Uz būvinspektora tiesību iegūšanu:

5.1. būvdarbu valsts kontrolei un publisku ēku (kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem) ekspluatācijas uzraudzībai var pretendēt persona, kura atbilst šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;

5.2. dzelzceļa inženierbūvju būvdarbu kontrolei un ekspluatācijas uzraudzībai var pretendēt persona, kura atbilst šo noteikumu 4.5. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai ir:

5.2.1. otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dzelzceļa jomā inženiera studiju programmā;

5.2.2. praktiskā darba pieredze dzelzceļa inženierbūvju būvniecībā ne mazāka par pieciem gadiem;

5.3. valsts autoceļu vai tiltu būvdarbu kontrolei var pretendēt persona, kura atbilst šo noteikumu 4.4. un 4.5. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai ir:

5.3.1. vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība transportbūvju jomā;

5.3.2. patstāvīgās prakses tiesības ceļu vai tiltu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības darbības sfērā;

5.3.3. patstāvīgā prakse ceļu vai tiltu projektēšanā, būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzībā ne mazāka par diviem gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas (minētajai praksei jābūt iegūtai pēdējo piecu gadu laikā)."

3. Izteikt 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. atzīme par būvinspektora tiesību iegūšanu:

16.4.1. būvdarbu pašvaldības kontrolei un būvju (izņemot šo noteikumu 16.4.2., 16.4.3. un 16.4.4. apakšpunktā minētās būves) ekspluatācijas uzraudzībai;

16.4.2. būvdarbu valsts kontrolei un publisku ēku (kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem) ekspluatācijas uzraudzībai;

16.4.3. dzelzceļa inženierbūvju būvdarbu kontrolei un ekspluatācijas uzraudzībai;

16.4.4. valsts autoceļu vai tiltu būvdarbu kontrolei."

4. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Līdz brīdim, kad būvvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, reģistrē būvinspektoram lietotāja tiesības būvniecības informācijas sistēmā, būvinspektors savas profesionālās darbības pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu rakstiski iesniedz Ekonomikas ministrijā līdz kārtējā gada 1. martam (2. pielikums)."

5. Izteikt 1. pielikuma 1. piezīmi šādā redakcijā:

"1 Norāda informāciju par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā, vai vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību transportbūvju jomā valsts autoceļu vai tiltu būvdarbu kontrolei, vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību dzelzceļa jomā inženiera studiju programmā dzelzceļa inženierbūvju būvdarbu kontrolei."

6. Izteikt 1. pielikuma 2. piezīmi šādā redakcijā:

"2 Norāda patstāvīgo praksi arhitektūras jomā arhitekta profesijā vai būvniecības jomā būvinženiera profesijā, kas nav mazāka par diviem gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas (valsts autoceļu vai tiltu būvdarbu kontrolei - pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas ceļu vai tiltu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības darbības sfērā) un ir iegūta pēdējo piecu gadu laikā, vai praktiskā darba pieredzi dzelzceļa inženierbūvju būvniecībā, kas nav mazāka par pieciem gadiem."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā -
labklājības ministrs Jānis Reirs

13.05.2016