Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 282

Rīgā 2016. gada 3. maijā (prot. Nr. 21 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar
Mēslošanas līdzekļu aprites likuma
4. panta pirmās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 179. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 34., 35. un 36. punktu šādā redakcijā:

"34. Lai Latvijā tirgotu paziņotu mēslošanas līdzekli vai substrātu, ievedējs vai ražotājs ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms mēslošanas līdzekļa un substrāta pirmreizējas izvietošanas Latvijas tirgū iesniedz dienestā:

34.1. iesniegumu (11. pielikums);

34.2. attiecīgās valsts kompetentās iestādes apliecinājumu par konkrētā mēslošanas līdzekļa vai substrāta likumīgu tirdzniecību Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Turcijā vai ražotāja apliecinājumu, ja iesniegumam pievienots attiecīgās valsts kompetentās iestādes apliecinājums par to, ka ražotājs ir atzīts saskaņā ar konkrētās valsts normatīvajiem aktiem;

34.3. etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta tekstu latviešu valodā, kas atbilst tekstam tās valsts valodā, kura atzinusi mēslošanas līdzekli un substrātu. Ja iesniegumu iesniedz papīra formā, iesniedzējs etiķetes vai marķējuma tekstu iesniedz arī elektroniskā formā;

34.4. informāciju par organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta izejvielām;

34.5. informāciju par organisko mēslošanas līdzekli un substrātu, ja tā sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, norādot piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas oficiālo numuru, kā arī kompetentās institūcijas tīmekļvietni, kurā ir informācija par to, ka organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs ir atzīts vai reģistrēts atbilstoši regulas (EK) Nr. 1069/2009 prasībām.

35. Ievedējs vai ražotājs ir atbildīgs par šo noteikumu 34. punktā minēto dokumentu atbilstību.

36. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34. punktā minēto dokumentu saņemšanas informāciju par paziņoto mēslošanas līdzekli un substrātu iekļauj paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā. Savā tīmekļvietnē dienests norāda atzītā mēslošanas līdzekļa vai substrāta grupu (ja tā norādīta dalībvalsts apliecinājumā vai šo noteikumu 11. pielikuma 7. punktā) un tirdzniecības nosaukumu, ražotāju, iesniedzēju, dalībvalsti, kas to atzinusi, un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes vai ražotāja apliecinājuma datumu un numuru (ja tāds ir), kā arī apliecinājuma derīguma termiņu (ja tāds ir norādīts) un atzīšanas datumu Latvijā."

2. Svītrot 37., 38. un 39. punktu.

3. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu un substrātu kontroles paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtību ņem mēslošanas līdzekļa un substrāta kontroles paraugu un iesniedz to akreditētā laboratorijā. Lai noteiktu dzīvotspējīgo mikroorganismu skaitu mikrobioloģiskajā preparātā vai bioloģiski aktīvo savienojumu saturu augu augšanas veicinātājā, kontroles paraugu var iesniegt arī šo noteikumu 9. punktā minētajā zinātniskajā institūcijā."

4. Svītrot 41. punktu.

5. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Ja mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests 10 darbdienu laikā nosūta akreditētajai laboratorijai vai atbilstošajai zinātniskajai institūcijai otru attiecīgā mēslošanas līdzekļa vai substrāta kontroles paraugu. Otrajā kontroles paraugā testē tikai tos mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitātes rādītājus, kuros ir konstatēta neatbilstība. Ja arī otrais kontroles paraugs liecina par mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitātes neatbilstību šo noteikumu prasībām, dienests:

44.1. pieaicinot personu un atbilstošas kvalifikācijas ekspertus, izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus reģistrā vai pieņem lēmumu anulēt mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju un tā reģistrācijas apliecību, ja tas attiecas uz reģistrētu mēslošanas līdzekli vai substrātu;

44.2. sazinās ar attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi, lai iegūtu informāciju par konkrētās valsts normatīvajos aktos noteiktajām mēslošanas līdzekļu un substrātu kvalitātes prasībām, ja tas attiecas uz paziņotu mēslošanas līdzekli vai substrātu. Ja mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitāte neatbilst attiecīgās dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, dienests pēc dalībvalsts kompetentās institūcijas rakstiska apliecinājuma saņemšanas svītro mēslošanas līdzekli vai substrātu no paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu saraksta un, konstatējot mēslošanas līdzekļa vai substrāta bīstamību videi, cilvēku vai dzīvnieku veselībai, rīkojas saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 9. panta otrās daļas 3. punktā noteikto kārtību."

6. Izteikt 1. pielikuma K sadaļu šādā redakcijā:

"K. Substrāts

Nr. p. k. Oficiālais substrāta nosaukums Ražošanas metode, substrāta izejvielas Kvalitātes prasības (mitrums un citas substrātam piemērojamās specifiskās prasības) Substrāta pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (% no substrāta masas) un citas prasības
1. Kūdras substrāts Kūdra, kurā ir iestrādāts kaļķošanas materiāls un minerālmēsli, kā arī iespējamas sastāvdaļas, kas uzlabo substrāta struktūru un fizikālās īpašības, vai briketes un tabletes no šādas kūdras, izņemot sastāvdaļas, kas satur citas organiskas izcelsmes izejvielas Maksimālais mitrums līdz 75 % pHKCl,

elektrovadītspēja (EC), mS/cm,

kalcijs (Ca), magnijs (Mg),

mitrums %,

frakciju izmērs (mm)

2. Organisks augsnes aizvietotājs Maisījums, kas satur dzīvnieku mēslus, kompostu, dzīvnieku izcelsmes izejvielas, kuras pārstrādātas saskaņā ar regulām Nr. 1069/2009 un Nr. 142/2011, vai kūdru un citus komponentus Maksimālais mitrums līdz 75 % pHKCl,

elektrovadītspēja (EC), mS/cm,

organiskās vielas (%),

kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O),

mitrums (%)

3. Neorganisks jonapmaiņas substrāts Sveķi, gēli vai māla granulas, kas piesūcinātas ar barības elementiem - pHKCl,

elektrovadītspēja (EC), mS/cm,

kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O)

4. Inerts substrāts Minerālvate, perlīts, vermikulīts, keramzīts, granīta šķembas, sintētisko materiālu putas, kā arī kokosšķiedras un kokšķiedras - Perlītam, vermikulītam un keramzītam - granulu vai frakciju izmērs (mm, no-līdz).

Minerālvatei:

pHKCl

(10 % ūdens ekstrakta no substrāta),

elektrovadītspēja (EC), mS/cm.

Kokosšķiedrai, kokšķiedrai - mitrums (%),

pH/KCl,

elektrovadītspēja (EC), mS/cm"

7. Svītrot 11. pielikuma 8. punktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

10.05.2016