Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Daugavpilī 2016.gada 28.aprīlī (prot. Nr.9, 12.§)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.punktu

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" ("Latvijas Vēstnesis", 174 (3332), 02.11.2005.) (turpmāk - nolikums), izsakot nolikuma 11.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.14. biedrība "Latvijas zinātnes centru apvienība"".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis


Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.17 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmajai daļai, pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju. Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk - Dome) ir dalībniece biedrībā "Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs" (turpmāk - Biedrība). Ar Biedrības biedru sapulces 2016.gada 22.janvāra sēdes lēmumu tika nomainīts Biedrības nosaukums uz "Latvijas zinātnes centru apvienība", tāpēc nepieciešams Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" mainīt Biedrības nosaukumu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu tiek izteikts Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" 11.14.apakšpunkts jaunā redakcijā, mainot biedrības nosaukumu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

29.04.2016