Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/9

Rīgā 2016.gada 21.aprīlī (prot. Nr.15, 9.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
" 25.panta pirmo daļu,
Elektronisko sakaru likuma 35.panta pirmo daļu
un Pasta likuma 12.pantu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183.nr.; 2010, 177.nr.; 2011, 169.nr.; 2012, 92.nr.; 2013, 241.nr.; 2015, 5.nr., 2015, 250 nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Normatīvajos aktos noteikto regulāri iesniedzamo informāciju, ja speciālajā tiesību normā nav noteikts citādi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Regulatoram iesniedz vienā no šādiem veidiem:

3.1. personīgi;

3.2. atsūtot pa pastu;

3.3. atsūtot uz e-pasta adresi: sprk@sprk.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

3.4. izmantojot Regulatora pārziņā esošu Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmu.";

1.2. svītrot V. nodaļas virsrakstu "Informācijas par dzelzceļa transporta nozari iesniegšana";

1.3. svītrot 23., 24., 25., 26., 26.1, 27., 27.1 punktu;

1.4. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
iesniedzamo informāciju
"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ____________.gadā

Nr.
p/k

Nozare /Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids*

Neto apgrozījums _________. gadā, EUR

Valsts nodevas likme, %

Aprēķinātā valsts nodeva, EUR

1

2

3

4

5

1.

Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      

1.1.

elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;      

1.2.

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;      

1.3.

elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;      

1.4.

elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;      

1.5.

elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.      

2.

Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      

2.1.

siltumenerģijas ražošanā, tai skaitā koģenerācijā, iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      

2.2.

siltumenerģijas pārvadē un sadalē, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      

2.3.

siltumenerģijas tirdzniecībā lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.      

3.

Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.:      

3.1.

dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;      

3.2.

tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;      

3.3.

dabasgāzes sadalē;      

3.4.

dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās;      

3.5.

dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu.      

4.

Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:      

4.1.

balss telefonijas pakalpojumos;      

4.2.

publiskajos taksofonu pakalpojumos;      

4.3.

publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;      

4.4.

nomāto līniju pakalpojumos;      

4.5.

publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;      

4.6.

radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;      

4.7.

piekļuves pakalpojumos;      

4.8.

starpsavienojuma pakalpojumos.      

5.

Pasta nozarē kopā, t.sk.:      

5.1.

tradicionālajos pasta pakalpojumos;      

5.2.

kurjerpasta pakalpojumos;      

5.3.

eksprespasta pakalpojumos;      

5.4.

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos.      

6.

Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:      

6.1.

ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;      

6.2.

ūdens piegādē no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;      

6.3.

notekūdeņu savākšanā un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;      

6.4.

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā virszemes ūdensobjektos.      

7.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos      

8.

Kopā (1+2+3+4+5+6+7)  

X

 

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts   ";

1.5. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
iesniedzamo informāciju
"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par peļņas vai zaudējuma aprēķinā norādīto neto apgrozījumu par ____________.gadu

N.
p.k.

Nozare / Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids*

Summa, EUR

1.

Neto apgrozījums (2 + 3 + 4+5+6+7+8+9)  

2.

Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:  

2.1.

elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;  

2.2.

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;  

2.3.

elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;  

2.4.

elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;  

2.5.

elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.  

3.

Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:  

3.1.

siltumenerģijas ražošanu, tai skaitā koģenerācijā, iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;  

3.2.

siltumenerģijas pārvadi un sadali, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;  

3.3.

siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.  

4.

Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.:  

4.1.

dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;  

4.2.

tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;  

4.3.

dabasgāzes sadalē;  

4.4.

dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās;  

4.5.

dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu.  

5.

Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:  

5.1.

balss telefonijas pakalpojumos;  

5.2.

publiskajos taksofonu pakalpojumos;  

5.3.

publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;  

5.4.

nomāto līniju pakalpojumos;  

5.5.

publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;  

5.6.

radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;  

5.7.

piekļuves pakalpojumos;  

5.8.

starpsavienojuma pakalpojumos.  

6.

Pasta nozarē kopā, t.sk.:  

6.1.

tradicionālajos pasta pakalpojumos;  

6.2.

kurjerpasta pakalpojumos;  

6.3.

eksprespasta pakalpojumos;  

6.4.

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos;  

7.

Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:  

7.1.

ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;  

7.2.

ūdens piegādē no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;  

7.3.

notekūdeņu savākšanā un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;  

7.4.

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā virszemes ūdensobjektos.  

8.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos  

9.

Neto apgrozījums ārpus regulējamām sabiedrisko pakalpojumu nozarēm  

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts   ";

1.6. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
iesniedzamo informāciju
"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ____________.gadā no plānotā neto apgrozījuma

Nr.
p.k

Nozare / Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids*

Plānotais neto apgrozījums līdz gada beigām, EUR

Valsts nodevas likme, %

Aprēķinātā valsts nodeva, EUR

1

2

3

4

5

1.

Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      

1.1.

elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;      

1.2.

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;      

1.3.

elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;      

1.4.

elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;      

1.5.

elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.      

2.

Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      

2.1.

siltumenerģijas ražošanu, tai skaitā koģenerācijā, iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      

2.2.

siltumenerģijas pārvadi un sadali, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      

2.3.

siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.      

3.

Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.:      

3.1.

dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;      

3.2.

tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;      

3.3.

dabasgāzes sadalē;      

3.4.

dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās;      

3.5.

dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu.      

4.

Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:      

4.1.

balss telefonijas pakalpojumos;      

4.2.

publiskajos taksofonu pakalpojumos;      

4.3.

publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;      

4.4.

nomāto līniju pakalpojumos;      

4.5.

publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;      

4.6.

radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;      

4.7.

piekļuves pakalpojumos;      

4.8.

starpsavienojuma pakalpojumos.      

5.

Pasta nozarē kopā, t.sk.:      

5.1.

tradicionālajos pasta pakalpojumos;      

5.2.

kurjerpasta pakalpojumos;      

5.3.

eksprespasta pakalpojumos;      

5.4.

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos.      

6.

Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:      

6.1.

ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;      

6.2.

ūdens piegādē no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;      

6.3.

notekūdeņu savākšanā un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;      

6.4.

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā virszemes ūdensobjektos.      

7.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos      

8.

Kopā (1+2+3+4+5+6+7)  

X

 

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts   ";

1.7. svītrot 7.pielikumu;

1.8. svītrot 8.pielikumu.

2. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā 2016.gada 16.maijā.

3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

26.04.2016