Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 228

Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 6. panta 2. punktu un
9. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 32. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "mācību priekšmeti (kursi)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "studiju kursi" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "mācību priekšmeti" ar vārdiem "studiju kursi".

3. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "priekšmeti" ar vārdiem "studiju kursi".

4. Svītrot 4.1. un 4.7. apakšpunktu.

5. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Farmaceita izglītība nodrošina profesionālās zināšanas un prasmes, kas dod tiesības veikt šādu farmaceita profesionālās darbības veidu minimumu:

7.1. zāļu formu izgatavošana;

7.2. zāļu ražošana un kontrole;

7.3. zāļu testēšana zāļu testēšanas laboratorijās;

7.4. zāļu uzglabāšana, saglabāšana un izplatīšana zāļu lieltirgotavās;

7.5. drošu, efektīvu un atbilstīgas kvalitātes zāļu piegāde, izgatavošana, kontrole, uzglabāšana, izplatīšana un izsniegšana vispārēja tipa aptiekās;

7.6. drošu, efektīvu un atbilstīgas kvalitātes zāļu izgatavošana, kontrole, uzglabāšana un izplatīšana ārstniecības iestādēs;

7.7. informācijas un konsultāciju sniegšana par zālēm un to pareizu lietošanu;

7.8. ziņošana kompetentajām iestādēm par zāļu lietošanas izraisītajām blakusparādībām;

7.9. individuāls atbalsts pacientiem pašārstēšanās gadījumā;

7.10. atbalsts vietējiem vai valsts sabiedrības veselību veicinošiem pasākumiem."

6. Aizstāt 8.1. apakšpunktā vārdus "cilvēka anatomiju, fizioloģiju" ar vārdiem "cilvēka ķermeni, fizioloģiskajām funkcijām".

7. Svītrot 8.4. apakšpunktu.

8. Izteikt 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5. zināšanas un prasmes ārstniecības personu praktiskā izglītošanā un sadarbības pieredzi ar veselības aprūpes sistēmā nodarbinātajiem;".

9. Papildināt noteikumus ar 8.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.6. šādas kompetences:

8.6.1. patstāvīgi diagnosticēt, kad ir nepieciešama pacientu aprūpe, to plānot, organizēt un īstenot, kā arī novērtēt tās kvalitāti;

8.6.2. savas profesionālās jomas ietvaros komunicēt un sadarboties ar citu veselības aprūpes nozares profesiju pārstāvjiem, tai skaitā iesaistīties viņu praktiskajā apmācībā;

8.6.3. personām, ģimenēm un sabiedrības grupām palīdzēt ievērot veselīgu dzīvesveidu un rūpēties par veselību;

8.6.4. patstāvīgi veikt neatliekamus dzīvības glābšanas pasākumus, kā arī atbilstoši rīkoties krīžu un katastrofu gadījumos;

8.6.5. konsultēt un atbalstīt personas, kam nepieciešama aprūpe, un šo personu aprūpētājus;

8.6.6. analizēt pacientu aprūpes kvalitāti, lai uzlabotu savu profesionālo darbību."

10. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Māsu teorētiskā izglītība ir izglītības procesa daļa, kurā izglītojamie apgūst šo noteikumu 8. punktā minētās zināšanas, prasmes un kompetences."

11. Aizstāt 10. punktā vārdus "zināšanām un prasmēm" ar vārdiem "zināšanām, prasmēm un kompetencēm".

12. Izteikt 11.1.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.3.4. mātes un jaundzimušā aprūpe;".

13. Papildināt 11.2.6.2. apakšpunktu aiz vārda "izglītība" ar vārdiem "un pratība".

14. Izteikt 11.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3.4. pedagoģijas pamati;".

15. Izteikt 11.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4.4. mātes un jaundzimušā aprūpe;".

16. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Augstākās izglītības studiju programmas, kas ļauj iegūt māsas piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, ietver šo noteikumu 8. punktā minēto zināšanu, prasmju un kompetenču apgūšanu, kā arī klīniskās prakses iegūšanu šo noteikumu 11.4. apakšpunktā minētajās darbības jomās."

17. Izteikt 13.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. detalizētas zināšanas tajās zinātņu nozarēs, kuras ir vecmātes profesionālās darbības pamatā, it īpaši dzemdniecībā un ginekoloģijā;".

18. Izteikt 13.3. un 13.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. zināšanas par sievietes un jaundzimušā bioloģiskajām funkcijām, anatomiju un fizioloģiju, farmakoloģiju dzemdniecībā un jaundzimušo aprūpē, kā arī par fiziskās un sociālās vides ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli un uzvedību;

13.4. klīnisko pieredzi vecmātes profesijā, kas normāli noritošas grūtniecības gadījumā vecmātei ļauj patstāvīgi sniegt pirmsdzemdību un dzemdību aprūpi, novērtēt dzemdību norises gaitu, pieņemt dzemdības ārstniecības iestādēs, veikt pēcdzemdību aprūpi, kā arī, ja nepieciešams, veikt jaundzimušā reanimācijas pasākumus līdz atbilstošas kvalifikācijas ārsta ierašanās brīdim;".

19. Papildināt 14.1.6. apakšpunktu aiz vārda "izglītība" ar vārdiem "un pratība".

20. Papildināt 14.1.7. apakšpunktu aiz vārda "dietoloģija" ar vārdiem "barošana un zīdīšana".

21. Izteikt 14.2.3. un 14.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2.3. ginekoloģija, patoloģiskā dzemdniecība;

14.2.4. vecāku sagatavošana bērna dzimšanai, aprūpei un vecāku funkcijām, tai skaitā psiholoģiskie aspekti;".

22. Svītrot 14.2.5. apakšpunktu.

23. Aizstāt 14.2.6. apakšpunktā vārdu "aparatūras" ar vārdu "aprīkojuma".

24. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu)."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

20.04.2016