Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 229

Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības"

Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma
13. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 117. nr.; 2013, 52. nr.; 2014, 165. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Lauksaimniecības datu centra (turpmāk - datu centrs) sertifikātu un apliecību ieguvušo fizisko personu reģistrs (turpmāk - reģistrs) ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa. Izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli, reģistrs ir pieejams šādiem lietotājiem:

2.1. izglītības iestādes pilnvarotai fiziskai personai - šajos noteikumos minētās informācijas ievadīšanai par fizisko personu, kurai tā nodrošina apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu;

2.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu atzītas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas (turpmāk - organizācija) pilnvarotai fiziskai personai - šajos noteikumos minētās informācijas ievadīšanai par fizisko personu, kurai tā nodrošina praktisko iemaņu apgūšanu un kvalifikācijas paaugstināšanu.";

1.2. izteikt 4.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.2. tai ir organizācijas izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā tādas fiziskas personas vadībā, kurai ir atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts sertifikāts lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā;";

1.3. papildināt 4.2.2. apakšpunktu aiz vārdiem "kurai ir" ar vārdiem "atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts";

1.4. izteikt 4.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4.3. lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, tai skaitā pajetē sagatavota dziļi saldēta embrija transplantācijā, ja fiziska persona atbilst šādām prasībām:";

1.5. papildināt 4.3.2. apakšpunktu aiz vārdiem "kurai ir" ar vārdiem "atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts";

1.6. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Ja komisija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, datu centrs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iekļauj reģistrā šo noteikumu 20. punktā minēto informāciju. Datu centrs pēc fiziskas personas pieprasījuma izsniedz tai sertifikātu.";

1.7. svītrot 21. punktu;

1.8. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Fiziska persona, kas ir saņēmusi sertifikātu, ne retāk kā reizi piecos gados apmeklē izglītības iestādes, datu centra vai organizācijas rīkotos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, kā arī kursus, seminārus un konferences attiecīgajā darbības jomā (turpmāk - kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi), un fiziskajai personai ir reģistrā reģistrēts organizācijas apliecinājums par profesionālo darbību piecu gadu laikā attiecīgajā darbības jomā. Izglītības iestāde, datu centrs vai organizācija septiņu darbdienu laikā pēc fiziskās personas kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma apmeklēšanas iekļauj reģistrā informāciju par apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma stundu skaitu. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir ne mazāk kā 16 stundu apjomā, un no tām:

23.1. astoņas stundas ir teorētiskā apmācība, tai skaitā vismaz četras stundas par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu vai lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības darba organizāciju, vai lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu, vai lauksaimniecības dzīvnieku olšūnu un embriju transplantāciju atbilstoši attiecīgajai darbības jomai;

23.2. astoņas stundas ir praktiskā apmācība.";

1.9. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ja fiziska persona, kas ir saņēmusi sertifikātu, piecu gadu laikā nav paaugstinājusi kvalifikāciju attiecīgajā darbības jomā, datu centrs, pamatojoties uz Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma 5. panta 12. punktu, uz laiku aptur fiziskās personas darbību, līdz tā ir paaugstinājusi kvalifikāciju saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu un atbilstoši šo noteikumu 8. punktam atkārtoti nokārtojusi pārbaudes testu.";

1.10. papildināt 30. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "attiecīgajā darbības jomā" ar vārdiem "un sekmīgi nokārtojusi apmācības beigu testu";

1.11. aizstāt 30.1. un 30.2. apakšpunktā skaitli "18" ar skaitli "16";

1.12. papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja fiziska persona ir apguvusi šo noteikumu 30. punktā minēto apmācības kursu, sekmīgi nokārtojusi apmācības beigu testu un var saņemt apliecību, izglītības iestāde vai datu centrs septiņu darbdienu laikā pēc apmācības beigu testa nokārtošanas iekļauj reģistrā šo noteikumu 36. punktā minēto informāciju. Datu centrs pēc fiziskas personas pieprasījuma izsniedz tai apliecību.";

1.13. svītrot 33., 35. un 37. punktu;

1.14. izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Fiziska persona, kas ir saņēmusi apliecību, ne retāk kā reizi piecos gados apmeklē izglītības iestādes, datu centra vai organizācijas rīkotos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus. Izglītības iestāde, datu centrs vai organizācija septiņu darbdienu laikā pēc fiziskas personas kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma apmeklēšanas iekļauj reģistrā informāciju par apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma stundu skaitu. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir ne mazāk kā 16 stundu apjomā, un no tām:

38.1. astoņas stundas ir teorētiskā apmācība, tai skaitā vismaz četras stundas par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības darba organizāciju vai lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu atbilstoši attiecīgajai darbības jomai;

38.2. astoņas stundas ir praktiskā apmācība.";

1.15. izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Ja fiziska persona, kas ir saņēmusi apliecību, piecu gadu laikā nav paaugstinājusi kvalifikāciju attiecīgajā darbības jomā, datu centrs, pamatojoties uz Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma 5. panta 12. punktu, uz laiku aptur fiziskās personas darbību, līdz tā ir paaugstinājusi kvalifikāciju saskaņā ar šo noteikumu 38. punktu."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.12., 1.13. un 1.14. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. oktobrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

20.04.2016