Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai

1.pants. (1) Atsavināt sabiedrības vajadzībām — Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai — nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13, Rīgā (kadastra Nr.0100 070 2018, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4763), sastāvā ietilpstošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 070 2018) daļu 307 m2 platībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas šā likuma 1.pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 2.pielikumā.

2.pants. Šā likuma 1.panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes gabala daļa atsavināma Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3.pants. Rīgas pilsētas pašvaldība šā likuma 1.panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes gabala daļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 31.martā.
Valsts prezidents R.Vējonis
Rīgā 2016.gada 13.aprīlī
Likuma "Par nekustamā īpašuma
Gustava Zemgala gatvē 13, Rīgā,
daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām —
Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai"
1.pielikums
Nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13, Rīgā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 070 2018) atsavināmās daļas robežu shēma

 

Atsavināmā nekustamā īpašuma daļa — 307 m2.

Likuma "Par nekustamā īpašuma
Gustava Zemgala gatvē 13, Rīgā,
daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām —
Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai"
2.pielikums
Nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13, Rīgā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 070 2018) atsavināmās daļas robežu apraksts
Nr. p.k.Robežposmu numurs saskaņā ar plānuPlāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
1.1–2Uz dienvidiem pa sauszemes līniju pa pašvaldības ielas (Gustava Zemgala gatve, kadastra apzīmējums 0100 070 2549) malu līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma numuru 0100 070 2020
2.2–331Uz rietumiem pa zemes vienības ar kadastra apzīmējuma numuru 0100 070 2020 robežu
3.331–81Uz ziemeļiem pa sauszemes līniju līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma numuru 0100 070 1023
4.81–1Uz austrumiem pa zemes vienības ar kadastra apzīmējuma numuru 0100 070 1023 robežu
14.04.2016