Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.195

Rīgā 2016.gada 1.martā (prot. Nr.70, 16.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
13.punktu, likuma "Par autoceļiem" 6.panta 4.1daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.27, Nr.212; 2015, Nr.64) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. iedzīvotāja karte - dokuments, ko maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmumu, par saistošo noteikumu 17.punktā noteikto maksu izsniedz iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir šo saistošo noteikumu 14.1.-14.6.apakšpunktā norādītajā teritorijā, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā, valdījumā vai turējumā. Iedzīvotāja karte apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu tajā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja kartē norādītā adrese. Iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā norādītajā teritorijā, izsniedz vienu iedzīvotāju karti attiecīgajā adresē, un to ir tiesības lietot visā 14.4.apakšpunktā norādītajā teritorijā. Ja šo saistošo noteikumu 14.1.-14.6.apakšpunktā norādītajā teritorijā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta, nav maksas autostāvvietas, to izsniedz lietošanai tā paša vai tuvākā kvartāla ielas posmā attiecīgajā maksas autostāvvietu zonā, kur ierīkota maksas autostāvvieta;";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12. Rīdzinieka karte - personalizēta viedkarte (e-talons) ar Rīdzinieka statusu, kuru izsniedz un administrē Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme". Iegūt Rīdzinieka statusu un saņemt Rīdzinieka karti, aizpildot attiecīgu pieteikumu pie Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme", var persona no 7 gadu vecuma, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā (izņemot personu, kura deklarējusi papildu adresi) vai kurai Rīgā pieder nekustamais īpašums. Persona zaudē Rīdzinieka statusu, ja neatbilst minētajiem nosacījumiem.";

1.3. izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. iedzīvotājiem - iesniegumu un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, kā arī dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa lietošanas tiesības, ja iesniedzējs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā nav norādīts kā transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks;";

1.4. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Persona var iegādāties mēneša abonementu maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja noteiktajā kārtībā, veicot šo saistošo noteikumu 16.punktā noteikto samaksu.";

1.5. aizstāt 8.punktā skaitli "532" ar skaitli "537" un 9.punktā skaitli "533" ar skaitli "539";

1.6. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Maksas autostāvvietas lietotājam par maksas autostāvvietas lietošanu, izņemot svētku dienas, jāmaksā:

11.1. šo saistošo noteikumu 14.1.-14.3.apakšpunktā noteiktajā teritorijā darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00;

11.2. šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā noteiktajā teritorijā katru dienu no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00;

11.3. šo saistošo noteikumu 14.6.apakšpunktā noteiktajā teritorijā saskaņā ar uzstādītajām ceļa zīmēm.";

1.7. izteikt 14.2. un 14.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 2 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 2,50 euro stundā B zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Eksporta ielu, no 11.novembra krastmalas līdz Hanzas ielai, pa Hanzas ielu, no Eksporta ielas līdz Skanstes ielai, pa Skanstes ielu, no Hanzas ielas līdz Sporta ielai, pa Sporta ielu, no Skanstes ielas līdz Bruņinieku ielai, pa Bruņinieku ielu, no Sporta ielas līdz Brīvības ielai, pa Brīvības ielu, no Bruņinieku ielas līdz Matīsa ielai, pa Matīsa ielu, no Brīvības ielas līdz Avotu ielai, pa Avotu ielu, no Matīsa ielas līdz Lāčplēša ielai, pa Lāčplēša ielu, no Avotu ielas līdz Satekles ielai, pa Satekles ielu, no Lāčplēša ielas līdz Dzirnavu ielai, pa Dzirnavu ielu, no Satekles ielas līdz Turgeņeva ielai, pa Turgeņeva ielu, no Dzirnavu ielas līdz Krasta ielai, pa Krasta ielu, no Turgeņeva ielas līdz 13.janvāra ielai, pa 11.novembra krastmalu, no 13.janvāra ielas līdz Eksporta ielai (turpmāk - B zonas teritorija). B zonas teritorijā nav iekļauta šo saistošo noteikumu 14.1. un 14.4.apakšpunktā noteiktā teritorija. Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu B zonas teritorijā ir 0,50 euro;

14.3. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 1,50 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu 2 euro stundā C zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Skanstes ielu, no Sporta ielas līdz Zirņu ielai, pa Zirņu ielu, no Skanstes ielas līdz Senču ielai, pa Senču ielu, no Zirņu ielas līdz Pērnavas ielai, pa Pērnavas ielu, no Senču ielas līdz Valmieras ielai, pa Valmieras ielu, no Pērnavas ielas līdz Satekles ielai, pa Satekles ielu, no Valmieras ielas līdz Lāčplēša ielai, pa Lāčplēša ielu, no Satekles ielas līdz Krasta ielai, pa Krasta ielu no Lāčplēša ielas līdz Turgeņeva ielai (turpmāk - C zonas teritorija). C zonas teritorijā nav iekļauta šo saistošo noteikumu 14.1., 14.2. un 14.4.apakšpunktā noteiktā teritorija. Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu C zonas teritorijā ir 0,40 euro;";

1.8. svītrot 14.5.apakšpunktu;

1.9. izteikt 14.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.6. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 1 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 1,50 euro stundā šo saistošo noteikumu 14.1.-14.4.apakšpunktā neminētajā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk - D zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu D zonas teritorijā ir 0,30 euro. Maksimālā priekšapmaksa par maksas autostāvvietas lietošanu dienā D zonas teritorijā ir 5 euro.";

1.10. papildināt saistošos noteikumus ar 14.1 un 14.2punktu šādā redakcijā:

"14.1 Maksas autostāvvietas lietotājam par transportlīdzekli, kuram Latvijā izdota reģistrācijas apliecība, maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja noteiktajā kārtībā, norēķinos izmantojot Rīdzinieka karti, par maksas autostāvvietas lietošanu vienlaikus ne vairāk kā vienam mehāniskajam transportlīdzeklim turpmāk minētajās teritorijās izvietotajās maksas autostāvvietās ir spēkā šāda priekšapmaksas tarifa likme (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis):

14.11. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 1,60 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 2 euro stundā B zonas teritorijā. Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu B zonas teritorijā ir 0,50 euro;

14.12. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 1,20 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 1,60 euro stundā C zonas teritorijā. Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu C zonas teritorijā ir 0,40 euro;

14.13. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 0,80 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 1,20 euro stundā D zonas teritorijā. Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu D zonas teritorijā ir 0,30 euro. Maksimālā priekšapmaksa par maksas autostāvvietas lietošanu dienā D zonas teritorijā ir 5 euro.

14.2 Šo saistošo noteikumu 14.1punktā noteiktā samazinātā priekšapmaksas tarifa likme neietekmē šo saistošo noteikumu 21. un 22.punktā noteikto pēcapmaksas tarifa apmēru.";

1.11. svītrot 18.2. un 18.3.apakšpunktā vārdus ", izņemot V zonas teritoriju";

1.12. izteikt 19.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. personām ar invaliditāti, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Ja maksas autostāvvietā īpaši personu ar invaliditāti transportlīdzekļiem paredzētās stāvvietas ir aizņemtas vai nav ierīkotas, personām ar invaliditāti ir tiesības bez maksas izmantot jebkuru citu brīvu vietu maksas autostāvvietas darbības teritorijā;";

1.13. papildināt saistošos noteikumus ar 19.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.5. elektromobiļa vadītājam, ja elektromobilim uzstādīta speciālas nozīmes transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme.";

1.14. aizstāt 20.5.apakšpunktā vārdus "tā saturu" ar vārdiem "autostāvvietas lietošanas datumu un apmaksas laiku.";

1.15. papildināt saistošos noteikumus ar 20.1punktu šādā redakcijā:

"20.1 Mehāniskā transportlīdzekļa daļēja novietošana maksas autostāvvietā neatbrīvo maksas autostāvvietas lietotāju no pienākuma veikt samaksu par autostāvvietu pilnā apmērā.";

1.16. Izteikt 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21. Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 60 minūtēm pārsniedz ar priekšapmaksu apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, samaksu apliecinošs dokuments nav novietots šo saistošo noteikumu 20.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā vai apmaksa veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu septiņkāršā stundas tarifa apmērā par katru kalendāro dienu, kas ir maksas autostāvvietas darba diena, A, B, C, R un D zonas teritorijā par katru kalendāro dienu atbilstoši šādai likmei:

21.1. 20,50 euro dienā - A zonas teritorijā;

21.2. 17 euro dienā - B zonas teritorijā;

21.3. 13,50 euro dienā - C zonas teritorijā;

21.4. 53 euro dienā - R zonas teritorijā;

21.5. 10 euro dienā - D zonas teritorijā.

22. Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu - tajā skaitā tā veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir lielāka, un faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet nepārsniedz 60 minūtes, maksas autostāvvietas lietotājs par maksas autostāvvietas lietošanu šajā dienā veic pēcapmaksu pieckāršā stundas tarifa apmērā A, B, C, R un D zonas teritorijā atbilstoši šādai likmei:

22.1. 14,50 euro - A zonas teritorijā;

22.2. 12 euro - B zonas teritorijā;

22.3. 9,50 euro - C zonas teritorijā;

22.4. 37 euro - R zonas teritorijā;

22.5. 7 euro - D zonas teritorijā.";

1.17. izteikt 26.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2. sagatavo paziņojumu par to, ka maksas autostāvvietas lietotājam ir jāveic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā (turpmāk - paziņojums). Paziņojumu piestiprina pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes tā, lai tas nepazustu vai netiktu sabojāts meteoroloģisko apstākļu dēļ un transportlīdzekļa vadītājam būtu viegli pamanāms. Paziņojumā norāda transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, datumu, laiku, kad fiksēts fakts par maksas autostāvvietas neapmaksāšanu, un maksas autostāvvietas pilnvarotā apsaimniekotāja norēķinu kontu pēcapmaksas veikšanai, pēcapmaksas apmēru u.c. informāciju. Paziņojumā norādīto informāciju un fotouzņēmumus glabā maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

1.18. papildināt saistošos noteikumus ar 26.1punktu šādā redakcijā:

"26.1 Maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums vērsties pie maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja, ja transportlīdzeklis bija novietots maksas autostāvvietā, taču paziņojums ir bojāts vai nav saņemts, lai noskaidrotu maksājamo pēcapmaksu.";

1.19. papildināt saistošo noteikumu 27.punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Maksas autostāvvietas lietotājs maksājuma uzdevumā norāda informāciju piemērotā pēcapmaksas paziņojuma identificēšanai - paziņojuma numuru, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un maksas autostāvvietas lietošanas datumu. Tikai pēc maksājuma saņemšanas ar paziņojumu identificējošu informāciju uzskatāms, ka veikts norēķins par maksas autostāvvietas lietošanu.";

1.20. papildināt saistošos noteikumus ar 27.1punktu šādā redakcijā:

"27.1 Ja pēcapmaksa nav apmaksāta šo saistošo noteikumu 27.punktā noteiktajā termiņā, pēcapmaksa piedzenama no transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā transportlīdzekļa turētāja vai, ja turētājs nav norādīts, no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja)."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs


Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 1.marta saistošajiem noteikumiem Nr.195 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi"" galvenokārt paredz:

1) grozīt Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" ietverto tiesisko regulējumu par iedzīvotāja kartes izsniegšanu un lietošanu, paredzot, ka iedzīvotāja kartes var saņemt arī tie iedzīvotāji, pie kuru dzīvesvietas nav maksas autostāvvietas, bet šāda maksas autostāvvieta ir tuvākajā kvartālā;

2) precizēt Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" lietoto terminu "invalīds", to aizstājot ar terminu "persona ar invaliditāti";

3) aktualizēt Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu atrašanās vietu zonas. Saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem D zonas teritorijā par maksas autostāvvietu lietošanu, izņemot svētku dienas, jāmaksā saskaņā ar uzstādītajām ceļa zīmēm;

4) precizēt iesniedzamo dokumentu sarakstu iedzīvotāja kartes saņemšanai, paredzot, ka iedzīvotājiem, lai saņemtu iedzīvotāja karti, jāiesniedz dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa lietošanas tiesības, ja iedzīvotājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā nav norādīts kā transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks;

5) piešķirt tiesības bez maksas lietot Rīgas pilsētas pašvaldības autostāvvietas elektromobiļa vadītājam, ja elektromobilim uzstādīta speciālas nozīmes transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme;

6) samazināt priekšapmaksas tarifa likmes autostāvvietu lietošanai B, C un D zonā, ja maksas autostāvvietas lietotājs norēķinos izmanto Rīdzinieka karti, lai samazinātu transporta plūsmu Rīgas vēsturiskajā centrā A un R zonā.

Lai novērstu Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" prasību izpildes kontroles rezultātā konstatētās nepilnības tiesiskajā regulējumā, ar šiem saistošajiem noteikumiem paredzēts veikt arī citus grozījumus.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2016.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi", kas nosaka īpašus elektromobiļu izmantošanas nosacījumus, paredzot tiem speciālas nozīmes transportlīdzekļa valsts numura zīmes. Šāds tiesiskais regulējums piešķir tiesības ar elektromobiļiem braukt pa sabiedriskā transporta joslu, kā arī pašvaldībām dot tiesības piešķirt stāvvietu izmantošanas atvieglojumus to administratīvajā teritorijā.

Atbilstoši Latvijas Republikas tiesībsarga rekomendācijai ir paredzēta iespēja saņemt iedzīvotāja kartes arī tiem iedzīvotājiem, pie kuru dzīvesvietas nav maksas autostāvvietas, bet šāda maksas autostāvvieta ir tuvākajā kvartālā, kā arī precizēts Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" lietotais termins "invalīds", to aizstājot ar terminu "persona ar invaliditāti".

Lai īstenotu elektromobilitātes attīstību, saistošie noteikumi paredz piešķirt tiesības bez maksas lietot Rīgas pilsētas pašvaldības autostāvvietas elektromobiļa vadītājam, ja elektromobilim uzstādīta speciālas nozīmes transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme.

Šie saistošie noteikumi veicinās transporta plūsmas samazināšanu Rīgas vēsturiskajā centrā A un R zonā, motivējot Rīgas iedzīvotājus savus transportlīdzekļus novietot B, C un D zonā.

Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" prasību izpildes kontroles rezultātā, kā arī tos piemērojot praksē, ir konstatētas nepilnības tiesiskajā regulējumā, ko ir nepieciešams novērst ar šiem saistošajiem noteikumiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas saskaņā ar Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" apsaimnieko Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", kura iegūtos līdzekļus no autostāvvietu lietošanas novirza izdevumu segšanai par maksas autostāvvietu apsaimniekošanu. Ņemot vērā norādīto, ar šo saistošo noteikumu izdošanu netiek paredzēta ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek paredzēta būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek būtiski mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām par saistošajiem noteikumiem nav veiktas, taču, izstrādājot saistošo noteikumu projektu, tas tika saskaņots ar Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekotāju Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.07.2016