Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.254

Valmierā 2016.gada 25.februārī

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.171 "Par Valmieras pilsētas simboliku"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.02.2016. lēmumu Nr.76 (prot. Nr.2, 21.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.171 "Par Valmieras pilsētas simboliku" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.230, 2015, Nr.157) šādus grozījumus:

1. papildināt 12.punktu ar 12.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3.4. reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos karogs vertikāli izmantojams divos veidos (1.pielikums):

12.3.4.1. pagriežot karogu pulksteņa rādītāja virzienā, bet tā centrā izvietoto Valmieras pilsētas ģerboni pagriežot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, saglabājot krāsu proporcijas un ģerboņa proporcijas attiecībā pret karoga izmēru;

12.3.4.2. pagarinot karogu vertikālā virzienā, saglabājot krāsu proporcijas un ģerboņa proporcijas attiecībā pret karoga izmēru.";

2. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

 

Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.254

"1.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2013.gada 26.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.171

VALMIERAS PILSĒTAS KAROGS

Krāsas: zila - Pantone 287C un zelta okera - Pantone 124C."

 

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.254 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.171 "Par Valmieras pilsētas simboliku""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai aktualizētu informāciju par Valmieras pilsētas karoga lietošanu, ir nepieciešams veikt grozījumus Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.171 "Par Valmieras pilsētas simboliku".
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi tiek veikti saistībā ar nepieciešamību karogu pilsētvidē lietot dekoratīvos nolūkos vertikālā stāvoklī.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

02.04.2016