Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Arhīvu likumā

Izdarīt Arhīvu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 35.nr.; 2013, 84.nr.; 2014, 220.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 16.punktā vārdus "kā arī valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kurās valstij vai pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)" ar vārdiem "kapitālsabiedrība, kurā publiskai personai pieder kapitāla daļas vai akcijas, vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrības izšķirošajā ietekmē esoša kapitālsabiedrība, kā arī biedrība vai nodibinājums, kurā publiska persona ir biedrs vai dibinātājs".

2. Aizstāt 6.panta sestajā daļā vārdus "tiem noteiktā glabāšanas termiņa beigām" ar vārdiem "beidzies tiem noteiktais glabāšanas termiņš institūcijas arhīvā".

3. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā vārdus "vienota valsts informācijas sistēma" ar vārdiem "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas sastāvdaļa".

4. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

"17.1 pants. Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma

(1) Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma ietver:

1) nacionālā dokumentārā mantojuma reģistru;

2) datus par nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļautajiem dokumentiem;

3) datus par institūciju un akreditēto privāto arhīvu uzraudzību un kontroli;

4) Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumus;

5) citus šā likuma izpildei nepieciešamos datus.

(2) Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs. Latvijas Nacionālais arhīvs nodrošina Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas datu ievadīšanu un aktualizēšanu:

1) ievadītos datus saglabājot līdz tiem noteiktā glabāšanas termiņa beigām;

2) nosakot datu glabāšanas termiņu pēc dokumenta arhīviskās vērtības izvērtēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3) iznīcinot neaktuālos datus pēc tiem noteiktā glabāšanas termiņa beigām.

(3) Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā ievadāmos datus iegūst elektroniski tiešsaistes datu pārraides režīmā vai dokumentu apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(4) Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas dati par nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļautajiem dokumentiem, kurus glabā Latvijas Nacionālajā arhīvā, institūciju arhīvos vai akreditētajos privātajos arhīvos, ir pieejami bez maksas tiešsaistē Latvijas Nacionālā arhīva portālā, ja to pieejamība netiek ierobežota atbilstoši šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem.

(5) Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas darbību un tās administrēšanu nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs."

5. Izslēgt 18.panta 4.punktu.

6. Papildināt 20.panta otrās daļas 6.punktu pēc vārdiem "uzrauga dokumentu" ar vārdiem "un arhīvu".

7. Izslēgt 25.panta pirmās daļas 5.punktu.

8. Izslēgt 26.pantu.

9. Pārejas noteikumos:

izslēgt 10.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Šā likuma 17.1 panta piektā daļa ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 10.martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2016.gada 22.martā

05.04.2016